Fonoko arrangerer Nordisk korlederkonferanse 5.-7. oktober. Som dirigent i eit av våre kor er du automatisk medlem i Fonoko, og får dimed 600,- rabatt om du melder deg på før 1. september.

Korlederkonferanse i Trondheim!

 

Fonoko arrangerer Nordisk korlederkonferanse 5.-7. oktober. Alle som dirigerer eit av medlemskora våre er automatisk medlemmar i Fonoko, og får dimed rabatt på deltakaravgiften. Frist 1. oktober. Les meir!

 

 

Korweekend i Oslo og Aspiranttreff i Lillestrøm!

 

I Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er det i høst morsomme opplegg for unge sangere. For sangere på 1-4. trinn er det Aspiranttreff i Lillestrøm, 28 oktober (Ung i Kor SørØst), og for sangere på 4.-7. trinn er det Korweekend i Oslo, 10.-11. november (Ung i Kor Oslo).

 

 

Kven vil du nominere til Årets Barnekordirigent?

Kvart år delar Ung i Kor ut prisen Årets barnekordirigent, til nokon som særleg har utmerkt seg som korleiar i arbeid med born opp til 16 år. Kjenner du Noregs flinkaste barnekordirigent? Les meir om prisen og nominasjonen her!

I 2018 ynskjer me også for fyrste gong å dele ut ein pris til Årets dirigentspire. Prisen går til ein ungdom opp til 26 som på ulike måtar bidreg til korets musikalske verksemd, men kanskje ikkje sjølv har formell dirigentutdanning. I prisen inngår deltaking på eit dirigentkurs i regi av Ung i Kor / Koralliansen. Les meir om prisen her!