Voksenopplæringsmidler

Voksenopplæringsmidler kan søkes for medlemmer over 14 år. Det søkes gjennom Musikkens studieforbund i ditt fylke.

For mer informasjon, se hjemmesidene til Musikkens studieforbund.