Momskompensasjon

Momskompensasjonen får korene automatisk som medlemmer i Ung i Kor under forutsetning av at koret leverer inn årsrapport med totale driftskostnader.