Frifond

Frifond får korene automatisk som medlem i Ung i Kor, under forutsetning om at koret leverer inn korrapporten.