Aktivitetsmidler for kor

Alle kor kan søke om Aktivitetsmidler, uavhengig om de er organisert i et forbund eller ikke. Les mer om Aktvitetsmidler for kor her.

Frister for Aktivitetsmidler for Kor 2017:

Konsertstøtte: 15. mars og  15. september 2017

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Produksjons- og driftsstøtte 2018​: 15. oktober 2017

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​

Merk at ordningen er for det som ofte omtales​ som semi-profesjonelle kor. Les mer her.