Ung i Kor formidler økonomisk støtte til medlemskorene våre. Her er noen av mulighetene korene har.

 

Alle våre medlemskor har rett på driftsstøtte fra Frifond. For å få denne støtten må koret levere årsrapport det aktuelle året.

 

 

 

 

Alle våre medlemskor har rett på Momskompensasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet. For å få denne støtten må koret levere årsrapport det aktuelle året.

 

 

 

 

Det er mulig å søke om Voksenopplæringsmidler for medlemmer over 14 år. Søknaden går gjennom Musikkens studieforbund i ditt fylke. Se hjemmesidene til Musikkens studieforbund for informasjon og veiledning.

 

 

 

 

Det finnes særskilte Aktivitetsmidler for kor, som alle kor i Norge kan søke på. Det skilles på konsertstøtte, og produksjons- og driftsstøtte. Midlene blir tildelt over statsbudsjettet, og blir administrert gjennom Norges Korforbund. Midlene er åpne for alle kor, uansett organisasjonstilhørighet. Frist for søknad om konsertstøtte er i mars og september, frist for søknad om driftsstøtte er i oktober.

 

 

Andre støtteordninger:

Det finnes også mange lokale støtteordningar for kultur i både fylker og kommuner. Ønsker du å få bedre oversikt over disse, anbefaler vi at du tar kontakt med musikkrådet i ditt fylke.