Ung i Kor Vests studiefond

Ung i Kor – Vest forvalter et studiefond som har røtter tilbake til 1982. Fondets formål er å støtte medlemmer av Ung i Kor – Vest som deltar i studietiltak som gagner korsaken. Dette betyr at alle sangere, dirigenter og styremedlemmer i Ung i Kor – Vests medlemskor kan søke om midler til å finansiere deltakelse på kurs, mesterklasser, studiereiser, studier osv. Alt som er med på å utvikle enkeltmedlemmer/grupper av medlemmer som vil være av verdi for korsaken kan støttes. Korsaken er et vidt begrep, og innbefatter all aktivitet knyttet til kor.

Søknader behandles fortløpende (noe behandllingstid må påregnes).

Det er Ung i Kor – Vest sitt styre som behandler søknader til fondet. Det er viktig at søknadene inneholder fullt navn og kontaktinformasjon på søker(e), beskrivelse av studietiltaket, enkelt budsjett (kostnader og finansieringsplan). Det er ikke eget skjema for søknad til fondet.

Styrets tildelinger kan normalt ikke påklages, dersom det ikke er mistanke om direkte saksbehandlingsfeil. Søknadene behandles konfidensielt, men tildelinger offentliggjøres med navn og tildelt sum.

Alle søknader og tildelinger skal være i tråd med fondets statutter. Se disse under.

STATUTTER FOR Ung i Kor – Vests Studiefond 2012


Vest

Sentrale støttespillere

Bergen Kommune Logo_2_Jpeg_strek_t_105146a

rogfk_liggende_RGB_

Logo_Hordaland fylkeskommune