TEGNSANG

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang som metode legger til rette for å inkludere barn med hørselstap og andre språkutfordringer i kor, eller annen syngende barnegruppe. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Kommunikasjon med tegn gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin, morsom og meningsfull måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang til et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse hos barn med ulike språkutfordringer. Tegnsang er gøy, lærerikt og meningsbærende for alle, også barn uten de samme utfordringene, og kan bidra til forståelse, aksept og sterkere bånd barn i mellom.

Tegnsang er svært relevant for dirigenter som jobber med barnekor, pedagoger/lærere i skole, barnehage og SFO, musikkterapeuter, samt andre som synger med barn i det frivillige kulturlivet.

 

TEGNSANG – SERTIFISERING AV DIRIGENTER 2018

 

Bildet: Våre strålende ny-sertifiserte tegnsangdirigenter sammen med kursholderne Ellen Lundereng og Turid Rodal Skei (én deltaker var fraværende da bildet ble tatt).

I samarbeid med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og med økonomisk støtte fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) har Ung i Kor for aller første gang gjennomført kurset “Sertifisering av tegnsangdirigenter”. Kurset foregikk over tre helgesamlinger i Trondheim høsten 2018. Ellen Lundereng (tegnsang og seniorrådgiver Hørsel i Statped midt) og Turid Rodal Skei (tegnsang) var kursholdere, og deltakerne var musikkterapeuter, barnekordirigenter, tegnspråktolker, pedagoger i skole og barnehage, samt spesialpedagoger fra ulike deler av landet. Kurset har omfattet teori og bakgrunn for metode med et hovedfokus på praktisering, samt vært en arena hvor det har foregått viktige diskusjoner, ruvende latter og blitt formet nye vennskap og relasjoner. Gratulerer til våre 11 deltakere! Heldige er de barna og arbeidsgiverne som får gleden av kunnskapen og kvaliteten disse menneskene besitter! Vi gleder oss til å følge dem videre i sitt arbeid med tegnsang, og til å fortsette arbeidet med å spre tegnsang som inkluderingsarena for alle barn i Norge! Følg med oss i fortsettelsen av vårt arbeid.

Takk også til Krafttak for Sang som har vært behjelpelig med markedsføring og som støtter vårt arbeid.

Dersom du har spørsmål om tegnsang, send en e-post til: tegnsang@ungikor.no.