TEGNSANG

Tegnsang er inkludering, brobygging og vennskap med sang og språk som metode.

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap og andre språkutfordringer i kor. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang til et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse for barn med ulike språkutfordringer. I tillegg ser vi at aktiviteten tilfører mye også til barn uten de samme utfordringene, samt bidrar til forståelse, aksept og sterkere bånd mellom barna.

Tegnsang er særdeles relevant for dirigenter som jobber med barnekor, pedagoger/lærere i skole, barnehage og SFO, musikkterapeuter, samt andre som synger med barn i det frivillige kulturlivet.

HLF er med oss som samarbeidspartner i prosjektet.

TEGNSANG – SERTIFISERING AV DIRIGENTER

Høsten 2018 går Ung i Kor i gang med sertifisering av tegnsangdirigenter. Ved å gjennomføre dette kurset vil du kunne kalle deg tegnsangdirigent og bruke tegnsang på en god og forsvarlig måte. Du vil bli kurset i bakgrunn og metode, lære om hørsel og språk. Kurset vil bære preg av praktisering av metoden, det er derfor en fordel om du har et kor eller en klasse/gruppe med elever du kan øve deg på mellom kurshelgene. Du vil også på sikt kunne holde egne kurs i og om tegnsang. Du vil i tillegg få videre veiledning fra oss etter endt kurs, dersom du ønsker. Vi vil hjelpe deg til å bli trygg og kompetent i din rolle som tegnsangdirigent.

Mer informasjon om kursinnhold og andre praktiske opplysninger, vil bli sendt til deg som melder deg på i god tid før kursstart.

KURSET VIL GÅ OVER 3 SAMLINGER I TRONDHEIM HØSTEN 2018:

KURS 1: 8.-9. September (lør: 11-17, søn: 10-13)
KURS 2: 27.-28. Oktober (lør: 11-17, søn: 10-13)
KURS 3: 24.-25. November (lør: 11-17, søn: 9-15)

Kursholdere: Ellen Lundereng og Turid Rodal Skei.
Eventuelle andre foredragsholdere annonseres senere.

NB! Deltakelse forutsetter at du kan være med på alle samlinger!

 • UNG I KOR DEKKER:
  Kursutgifter og kursmateriell.
  Hotell fra lørdag – søndag (inkl frokost søn) alle tre helger, for de som trenger det.
  Lunsj alle lørdager.
  Festmiddag lørdag 24.11.
  Lunsj søndag 25.11.

All annen kost må dekkes selv.

Du kan også søke Ung i Kor om et reisebidrag på inntil 3000 kr totalt.

 • UNG I KOR DEKKER IKKE:
  Overnatting fra fredag – lørdag de aktuelle helgene.
  Kjøring av egen bil.

NB! En liten egenandel vil påløpe:

Alt 1: Kurs, kursmateriell og kost (ikke losji): 1.000,-
Alt 2: Kurs, kursmateriell, kost og losji: 2.000,-

Tegnsang kan ses som en egen form for dirigering. Det er en fordel om du har erfaring som dirigent, men det er ikke en forutsetning for å ta dette kurset. Du bør ha pedagogisk erfaring og ha erfaring med å jobbe med barn. Personlige egenskaper vektlegges.

Dersom du har spørsmål, send en e-post til: tegnsang@ungikor.no.

Søknadsfristen er over.