Vi ønsker mer kormusikk skrevet for unge stemmer!

Astrid Solberg, Anna Linh Berg, Karina Krokaa og Bendik Sells har alle fått kontakt med barne og ungdomskor for å kunne skrive ny musikk for dem.
De fire komponistene får veiledning av Rune Rebne som mentor og av dirigentene Sindre Beitohaugen og Marius Astrup Thoresen.
Bislett Guttekor og Majorstuen Barne- og Ungdomskor har til gjengjeld fått kontakt med komponister som ønsker å skrive musikk for dem!

Målgruppen for satsningen er komponister som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen barne- og ungdomskor. Ordningen er ment å skape kontakt mellom komponisten og koret det blir skrevet for.

Satsingen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Komponist, korets dirigent og mentor blir honorert for oppdraget etter gitte satser.

Vi tar fortløpende imot spørsmål og søknader!

Alle parter kan søke om deltagelse i prosjektet: komponister, dirigenter, kor (med dirigentens samtykke) eller profesjonelle komponister som ønsker å være mentor. En kan søke individuelt eller sammen.
Søknad og spørsmål sendes til info@ungikor.no eller via skjemaet under:


Rammer for prosjektet:
Mentor blir med komponisten på besøk i koret (2 ganger á 2timer) og har veiledning med komponisten (6 timer).
Dirigenten har en samtale med komponist i forkant (1 time) og gir tilbakemelding underveis (1 time).
Kor får besøk av komponisten og mentoren. Første gang for å bli kjent og/eller prøve et utkast, andre gang for å teste ut verket. Dirigent og komponist blir enige om varighet av utprøving/innstudering av verket.
Komponisten skriver et verk for 2-3 stemmer på ca. 3 minutter.

 

Forslag til gjennomføringsplan:

I forkant:
Samtale mellom komponist og dirigent: info om koret og annet relevant (1 time)
Mentor og komponist besøker koret (2 timer inkl. samtale før/etter)

I prosessen:
Komponisten har veiledning / arbeidstid med mentor (6 timer)
Koret tester ut en tilnærmet ferdig variant av verket, med komponist og mentor tilstede (2 timer inkl. samtale før/etter).
Dirigent gir tilbakemeldinger og gir kommentarer til verket (1 time)
Ferdigstilling av verket og overlevering til koret.