Komponistsatsing

Ung i Kor starter Høst 2018 en Komponistsatsing. Målgruppen er komponister som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen barne- og ungdomskor. I denne runden er det lagt opp til to besøk i korene sammen med veileder og dirigent, to møter med veileder samt samtaler med korets dirigent.

I løpet av høsten skal det ferdigstilles et stykke for 2-3 stemmer på ca. 3 minutter. Satsingen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og vil ha et mindre arbeidsstipend.

Søknadsfrist: 15.august kl23:59.

Søknad sendes til Bernhard@ungikor.no innen fristen.

Info oppdateres i uke 27.

Ved spørsmål ta kontakt med musikkonsulenten i Ung i Kor på epost:
Bernhard@ungikor.no