SANGGLADE BARN PÅ SAGENE SKOLE SØKER DIRIGENT!

 

Etter noen år uten aktivitet vil vi prøve å få i gang Sagene skolekor igjen!

Vi ønsker oss en engasjert og motivert dirigent, som vil få full kunstnerisk frihet i forhold til metodikk og repertoar.

 

Tilbudet vil i første omgang være for elever i 5. og 6. klasse på Sagene skole, men intensjonen er å bygge ut koret over tid.

Dag for øvelsen er foreløpig ikke bestemt, så det kan vi tilpasse deg, men vi ønsker oss at øvelsen skal foregå engang i tidsrommet mellom 14-16.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Silje Kolltveit 93 44 62 43 / sikollt@gmail.com