PÅMELDING TIL SOMMERSANGUKA 2017

 

SOMMERSANGUKA (tidl. KOS)

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst har gleden av å invitere sangere fra 11-20 år til Sommersanguka 2017.
Sommersanguka arrangeres i 2017 for 13.gang, årets tema blir GRAND PRIX.

I år arrangeres det på Toneheim folkehøgskole i uke 32, 7.-12.august.

Det kommer til å bli arrangert felles busstransport den 7.august fra Hotel Opera ved Oslo sentralbanestasjon.
I løpet av Sommersanguka deltar sangerne på workshops med dyktige danse – og sanginstruktører. De får undervisning i musikkteori i smågrupper i tillegg til masse annet sosialt. Det hele avsluttes med en konsert for foreldre, venner og familie lørdag 12.august.

WORKSHOPS
På Sommersanguka har vi 3 workshopgrupper inndelt etter alder: 11-12, 13-15 og fra 16 år og oppover. Hver workshop har 2-3 sanger som øves på frem mot fremføring på konserten. Som alltid har vi med oss et stjernelag med allsidige og profesjonelle folk. Til workshoppene er Christina Thingvold, Marianne Pentha, Marianne Engebretsen instruktører. Liv Astrid Dahl er gehør og felleskor-instruktør. I tillegg har vi med oss Jan Hovland på piano og Julia Grønningsæter på dans.

FELLSKOR
I felleskoret øves det inn to sanger som framføres på hentekonserten.

FELLESDANS
I fellesdans læres det en felles koreografi som framføres på hentekonserten. (Det er ingen krav til store danseferdigheter)

RYTMELÆRE OG HØRELÆRE
Det vil bli gruppeundervisning i de forskjellige teorifagene for deltagerne. Heller ikke her er det krav til forkunnskaper.

SOSIALT
Sommersanguka er ikke bare pugging og utenatlæring, det er også veldig viktig å ha det gøy. På Sommersanguka kan man treffe nye (og gamle) venner, vi har grilldag med uteaktiviteter, arrangerer ”SUPERKOS”, en konsert hvor alle deltagerne kan opptre for hverandre (om de ønsker) med påfølgende disco.

NÅR, HVOR OG HVOR MYE?
Sommersanguka arrangeres 7.-12.august 2017 (uke 32).
Felles bussreise fra Oslo mandag morgen og avslutning med hentekonsert lørdag hvor deltagerne selv sørger for hjemreisen.

STED:
Toneheim Folkehøgskole, Hamar

DELTAGERAVGIFT:
Ung i Kor-medlemmer: 2.800,-
Andre: 3000,-
Søskenrabatt: 200,- (pr person)
Deltakeravgift inkluderer undervisning, kost og losji (dobbeltrom på internat).
Det er ikke en forutsetning å synge i kor for å delta på Sommersanguka, men en fordel å ha sunget litt fra før.

Påmeldingsfristen er ute. 

For spørsmål kontakt Veronica på epost. oslo@ungikor.no eller tlf. 22 00 56 76