qOSLO

Fakta om Ung i Kor Oslo
(tidligere Obu)

Tilsluttet Ung i Kor (tidligere NOBU)

  • Mer enn 3000 sangere
  • 94 Oslokor tilsluttet i 2019 (se liste over medlemskor her)
  • Stiftet: 20. oktober 1954
  • Basert på frivillige tillitsvalgte
  • Daglig leder i 70% stilling og musikkonsulent i 30% stilling med med kontor på Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2

 

Forbundets formål

Ung i Kor Oslo ble stiftet 20. oktober 1954 og er et distriktsforbund tilsluttet Ung i Kor og Oslo Musikkråd.

Forbundet er partipolitisk og religiøst nøytralt og samarbeider med andre musikkorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Ung i Kor Oslo sitt formål er:

Aktivt arbeide for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov.

Aktivt arbeide for å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplærering, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk som uttrykksmiddel.

Aktivt arbeide for at barn og unge skal få størst mulig anledning til å delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, for derigjennom å utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter.

Aktivt jobbe for å synliggjøre koraktiviteten i Oslo.

Aktivt jobbe for å tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å høyne kvaliteten på dirigenter og tillitsvalgte i organisasjonen og i korene gjennom kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Christina Thingvold
Forbundsleder

 

Ung i Kor sin organisasjon

Ung i Kor sine tillitsvalgte utfører alle sine oppgaver for forbundet på frivillig basis. Forbundet kjøper ut en daglig leder på 80% fra Oslo musikkråd.

Daglig leder holder til i Oslo musikkråds kontorlokaler i Schous kulturbryggeri. Forbundets styre holder 5-6 styremøter i løpet av året, arbeidet frivillig på Ung i Kor Oslo sine arrangementer og deltar på møter og samlinger i regi av Ung i Kor. Organisasjonen har pr. 31.12.2015 i overkant av 3000 medlemmer fordelt på 83 barne- og ungdomskor i Oslo.

 

Handlingsplan for 2018-2020

Vedtekter for Ung i Kor Oslo a 25.mars2019

Årsmøte Protokoll 2019 signert

 

 

Styret 2018 – 2019

Styret i Ung i Kor Oslo består av aktive korister, tidligere nobu-stemmer/UKO, dirigenter og tillitsvalgte fra medlemskorene.

Kontaktinfo til styreleder, Christina Thingvold, samt en liste over styremedlemmer, vara, æresmedlemmer og UKO  i organisasjonenHandlingsplan for 2018-2020 finner du under her.

Styreleder:
Christina Thingvold
e-post: christina.thingvold@gmail.com

Nestleder: Nikoline Roarsdatter Christensen
Styremeldemmer:
Marianne Pentha, Marius Solevågseide, Karoline Dahl Gullberg, Lisbeth Adamsson

Vara:
Sofie Gulbrandsen
Jon Olav Sandal
Vera Sonne

Æresmedlemmer:
Bjørn Mørck,  Jan Myhre og Grethe Sandberg