Manglerud Skoles Kor søker en motivert dirigent

BarnekorManglerud skoles kor har medlemmer fra 1.- 7. klasse.Koret har ca. 75 medlemmer fordelt på aspiranter (1.-3. klasse) og hovedkoret (4.-7. klasse). Vi øver på onsdager fra 1400-1700

Dirigenten har full kunstnerisk frihet, og vi håper du har mange tanker og ideer

Vi ønsker oss en dirigent som trives med å formidle og  lære bort, og som skaper sangglede. De siste årene har antall elever ved Manglerud skole økt kraftig, og vi har mange nye korister.

Vårt årshjul består av:

  • Korweekend i regi av Ung i kor Oslo
  • Julekonsert i Manglerud Kirke
  • Aspirantkortreff i regi av Ung i Kor Oslo
  • Kickoff for Hovedkoret
  • 17.mai
  • Vårkonsert

I tillegg har vi noen mindre opptredener i løpet av året.

Oppstart vil være ved skolestart i august 2016.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Nina Lagesen tlf 955 58 002 (Korstyret) e-post: nina.lagesen@gmail.com