Skolelokaler i Oslo

Oslo kommune har vedtatt at frivillige organisasjoner og lag som jobber med barn og unge skal ha gratis adgang til skolens lokaler.

Kommunen har også satt av 10 mill. til å dekke selvkost for skolene i forbindelse med slik bruk. Dette er noe vi har flagget høyt for kommunen og vi er veldig spente på hvordan dette vil virke i praksis.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer hos dere, slik at vi kan melde både bedringer og problemer til kommunen.

Forskrifter og søknadsskjemaer som trengs for å få låne kommunale lokaler finner du her.