Oppstartsstøtte

Starter du opp et nytt kor kan dere motta en oppstartsstøtte. 

oppstartsstøtteFor å motta dette må en søknad sendes til Ung i Kor Oslo.
epost: oslo@ungikor.no
.

Søknaden må inneholde:

1.En skriftlig formulert søknad om at dere søker oppstartsstøtte

2.Protokoll/referat fra Oppstartsmøte

3.Vedtekter

4.Budsjett oppstartsår

5.Aktivitetsplan (enkel)