Driftstilskudd fra Oslo kommune

3108965331_3c57daa10c

Forskrift for driftstilskudd fra Oslo kommune

Alle Ung i Kor Oslo sine medlemskor mottar årlig driftstilskudd fra Oslo Kommune. Dette forvaltes av Ung i Kor Oslo og betales ut etterskuddsvis høsten påfølgende år.
For å kunne motta driftstilskudd må alle medlemskor rapportere til Ung i Kor Oslo innen 1.mars 2019Rapporteringen foregår i tre trinn og alle trinnene MÅ fullføres for at rapportering skal være godkjent.

Under har vi laget en «rapporteringsbruksanvisning» trinn for trinn

Trinn 1 – Registrere medlemmer i medlemsregister til Ung i Kor:

 • Logg dere inn HER og registrer aktive medlemmer pr 31.12.2018.
 • Legg inn kontingent både på korets forside og på hver medlem. (Eks. Om hvert medlem betaler 500kr er det dette som skal stå på forsiden og på deltagerens side.)
  Kontingenten må være på minimum 50kr.
 • Kun tellende medlemmer som er registrert med innbetalt kontingent for 2018 blir tatt med i fordeling av tilskuddet.
 • Gå videre til trinn to!

Trinn 2 – Levere elektronisk årsrapport:

 • Svar på om dere mottok frifondmidler i rapportåret. Om du mottok penger fra Ung i Kor i 2018 er svaret JA. (Unntak: Har dere søkt om frifondmidler fra et annet sted og mottatt derfra, svar NEI.)
 • Registrer at dere søker frifond for rapportåret, her svarer dere JA. (Unntak:Kun de som mottar frifondmidler gjennom andre kanaler svarer NEI.)
 • Svar på når siste årsmøte ble avholdt. Årsmøte må holdes minimum annet hvert år.
 • Fyll ut totale driftskostnader for rapportåret. (Lønnskostnader og andre kostnader uten merverdiavgift skal også være med i de totale driftskostnadane. Tallet behøver ikke å være styre- eller årsmøtebehandlet)
 • Svar på om dere er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund eller ikke.
 • Klikk på «send inn årsrapport»
 • Når rapporten er sendt inn må styreleder bekrefte den. Sjekk at all informasjon som er registrert er korrekt.
 • Trykk på «bekrefte årsrapport». Dette kan kun styreleder gjøre
 • Gå videre til trinn tre!

Trinn 3 – Levere årsmelding og regnskap til Ung i Kor Oslo.

 • Lag årsmelding for 2018 Eks. finner dere HER
 • Lag regnskap for 2018 Eks. finner dere HER
  * HUSK at det skal spesifiseres i regnskapet at koret har mottatt
  DRIFSTILSKUDD FRA OSLO KOMMUNE-UNG I KOR OSLO
  Dette er et krav fra Oslo kommune og må oppfylles for å motta pengene
 • Både årsmelding og regnskapet MÅ være signert av 2 styremedlemmer.
 • Send inn årsmelding og regnskap til oslo(@)ungikor.no eller via ordinær post til:
  Ung i Kor Oslo
  PB 4774 Sofienberg
  0506 Oslo

Gratulerer, nå er rapporteringen ferdig 🙂