For korstyret

Ung i Kor sentralt har en rikholdig verktøykasse for korstyrer som svarer på spørsmål som er aktuelle for kor. Der står saker om bl.a. dirigentavtaler, mønstervedtekter m.m.. Dersom du søker etter løsninger for ditt kor så sjekk Ung i Kor sine nettsider