DIRIGENTSATSING BLANT UNGDOM – MORGENDAGENS KORDIRIGENTER!

Ung i Kor inviterer herved medlemskor til et samarbeidsprosjekt om dirigentopplæring av ungdom.

Medlemskor i Ung i Kor kan etter søknad motta kr. 10 000 dersom de har minimum tre deltakere i aldersgruppen 13- 20 år som forplikter seg til å gjennomføre opplæringsløpet som er et samarbeid mellom koret og Ung i Kor. Opplæringsløpet er delt opp i 2 deler:

 

 

 

 

Opplæring del 1 – Sommerdirigentkurs for ungdom i uke 26

Deltakerne forplikter seg til å delta på Ung i Kor Oslo/SørØst sin sommerdirigentkurs for ungdom på Toneheim folkehøgskole, 25.-30.juni.
Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med Sommersanguka og deltakerne vil delta på felleskor sammen med deltakerne derfra.
Det er en egenandel på 1200,- for deltagerne på kurset og reise til og fra må dekkes selv. (eventuelt kan koret dekke dette med de tildelte midlene).
Deltagerne på Sommersanguka reiser med buss fra Hotell Opera mandag 25.6 kl 8.45 så det er mulig å sitte på derfra.
Kurset følger Koralliansens studieplan for modul 1 av deres modulbaserte kurs for kordirigenter.

Instruktør på kurset er Liv Astrid Dahl.
Liv Astrid er kormester i RingsakerOperaen og musikalsk leder i Koret Oslo Ø og Fermate Vokal.
Hun er kordirigent i grunnskoletilbudet Musikk på Majorstuen skole.
Hun har kandidatutdannelse i direksjon fra Norges Musikkhøgskole og bachelorutdannelse i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.
I løpet av studiene har hun fordypet seg i sang og gehørdidaktikk, og blir jevnlig brukt som instruktør i kor. Hun er parallelt med dette kurset også hørelærer på Sommersanguka.


Opplæring del 2– i koret

Korets dirigent (eller en annen kompetent ressursperson) skal i løpet av høstsemesteret 2018 gi minimum 10 timer med grunnopplæring i kordireksjon til de deltakerne som har forpliktet seg til å delta. Denne opplæringen skal foregå i tillegg til de vanlige korøvelsene og dirigenten godtgjøres ekstra for undervisningen. Dette dekkes av de tildelte 10.000. Undervisningen skal komme inn på følgende:

  • dirigering/taktfigurer/slagteknikk
  • notelære
  • oppvarmingsøvelser/sang/lek
  • repertoarkunnskap

Målet vil være å:

  • Få erfaring med å stå foran koret og lede en sang.
  • Lære om slagteknikk, enkle innsatser, avslag, fermater og dynamikk.
  • Grunnleggende musikkteori.
  • Bli kjent med og delta i oppvarmingsøvelser.

Aktuelt repertoar:

  • Sanger i 2/4, 3/4, 4/4 og 6/8

Søkerkoret forplikter seg til å forsikre seg om at del 2 av opplæringen blir gjennomført som beskrevet og å inngå bindende avtale med sine utvalgte deltakere om å gjennomføre både del 1 og del 2 av kurset.

Påmelding

Etter endt kurs mottar deltakerne kursbevis. Kurset er godkjent som modul 1 av Koralliansens modulbaserte kurs for kordirigenter.

For å delta i prosjektet (minimum 3 personer pr kor): fylle søknadskjema ut
https://goo.gl/forms/RIC1i84pGe0X2LQI2

Det er begrenset antall plasser i ordningen og Ung i Kor vil prioritere søknader som gir en jevn aldersfordeling blant deltakerne.

Søknadsfrist: 7.mai 2018 Tildeling/tilbakemelding: 9.mai 2018

Halve tilskuddet utbetales ved tildeling. 2. halvdel utbetales etter at minst tre deltakere fra koret har gjennomført sommerkurset.

Arrangør av kurset er Ung i Kor – Oslo.
Spørsmål og henvendelser rettes til oslo@ungikor.no