DIRIGENTSATSING BLANT UNGDOM – MORGENDAGENS KORDIRIGENTER!

DIRIGENTSATSING BLANT UNGDOM

 – MORGENDAGENS KORDIRIGENTER

Høsten 2018 gjennomførte Ung i Kor sammen med Koralliansen et pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering.
Etter stor interesse videreføres prosjektet nå for våren 2019 for barne- og ungdomskor i hele Norge.
Prosjektet inngår i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge, og av “Dirigentløftet” støttet av Sparbankstiftelse

 

 

Prosjektet vender seg til kor med sangere opp til 26 år, der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser. Sangerne i lokale barne- og ungdomskor skal få lære dirigering direkte av sin egen dirigent.

Dirigenten skal finne 3-5 interesserte sangere i koret, som dirigenten selv gir en innføring i grunnleggende moment i dirigering under et semester. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer undervisning.

Alle dirigenter inviteres til en innledende samling med Anne Karin Sundal-Ask i Stjørdal 11.-13.januar 2019, hvor de får tips til hvordan undervisningen kan legges opp. Dette er ikke obligatorisk, men et sterkt ønske.

Økonomi:

Til dette tiltaket får koret økonomisk støtte på 10.000,- samt kursmateriell å bruke til undervisningen. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre. Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 7.desember 2018.

https://goo.gl/forms/6nTqWqMKKocAtZz83

For spørsmål er det bare å ta kontakt på mail, info@ungikor.no eller telefon 22 00 56 40.