DIRIGENTSATSING BLANT UNGDOM – MORGENDAGENS KORDIRIGENTER! Et pilotprosjekt

Høsten 2018 lanserer Ung i Kor sammen med Koralliansen et utprøvingstiltak for å stimulere unge til å prøve dirigering.
Tiltaket er en del av den nasjonale satsingen for å heve kompetansen til norske kordirigenter.

 

 

 

 

 

 

Utprøvingstiltaket er et pilotprosjekt, og vender seg til kor der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser. Sangerne i lokale barne- og ungdomskor skal få lære dirigering direkte av sin egen dirigent.

Dirigenten skal finne 3-5 interesserte sangere i koret, som dirigenten selv gir en innføring i grunnleggende moment i dirigering under et semester. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer undervisning.

Til dette tiltaket får koret økonomisk støtte på 10.000,-. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre. Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

Det er et også ønske om at koretsdirigent kommer på samling i Stjørdal i januar 2019 for å dele erfaringene sine med oss. Dette er ikke obligatorisk, men sterkt ønske.

Påmelding
Dette er et prøveprosjekt og det er i denne omgang begrenset antall plasser
Fyll ut påmeldingsskjema innen 29.oktober for å delta i prosjektet (minimum 3 personer pr kor):
HER