Dirigent søkes til LKV-koret på Lindeberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud for bydelens sangglade barn/ungdom og oppover som har lyst til å være med å synge i kor. (ettermiddag/kveldene) Koret har fortiden øvelse på tirsdagene på Lindeberg skole. De som er med pr. i dag er i alderen 1-4. klasse. Vi ønsker å få tak i en interessert «ungdirigent» eller kormusikk-student som har lyst til å få være med i et kor øvings tilbud for ungdom på Lindeberg? Vi leter etter en person som er kreativ, prosjektorientert og pliktoppfyllende. Repertoaret settes i samarbeid så vi håper at dirigenten kommer med forslag til tema/repertoar.

Søknadsfrist: Snarest

Tenkt oppstart: etter avtale

Honorar etter avtale.

 

Søknad og eventuelle spørsmål om jobben kan sendes til:

Arne Storøy
arnstoro@online.no