Årshjul for Ung i Kor Oslo

Stort eller lite kor, aspiranter, ungdommer eller dirigent? Ung i Kor Oslo-kalenderen er et supplement til den faste koraktiviteten i våre medlemskor, som vi ønsker skal bidra til flere møteplasser for barne- og ungdomskorene i Oslo. I tillegg til vårt faste årshjul, legger vi i ny og ne inn andre aktiviteter, som for eksempel temamøter eller seminarer. Disse arrangementene blir annonsert under aktiviteter. Hvilke arrangement passer for ditt kor?


Vintersanghelg- 2019: 2.-3.februar
Ung i Kor Oslo vil tilby til enkeltsangere, ungdomskor og vokalgrupper i Oslo. Seminaret vil gå over to dager, og målet er å skape et møtepunkt for byens sangglade ungdom. Det legges opp til felles workshopog felles avsluttende konsert.


Aspirantkortreff – FØRSTE LØRDAG i MARS. 2019: 2. mars
For: Aspirantkor, 1.-3. klasse
I løpet av 7 hektiske timer er rundt 500 små korspirer innom på Aspirantkortreffet. Korene synger sammen på konsert og deltar på spennende korverksted. Foreldre og familie inviteres til konserten og kafeen er åpen hele dagen


SOMMESANGUKA (tidl.Korsommerskolen) – 2019 UKE 26 (24.-29.juni)
For: Korister, 11-20 år
Ungdom bor, spiser, får nye venner og er aktive fra morgen til kveld med korverksteder, musikkteori, sangundervisning og inspirasjonskonserter. Lørdag inviteres foreldre, venner og familie til «hentekonsert»


Korweekend 2019- 9.-10. november
For: kor, 4.-7. klasse
Bli med på kortreff utenfor bygrensa, en kort busstur fra Oslo. Her blir det korverksteder, lørdagskveldskos, disco og masse sang og moro! Søndag inviteres foreldre og familie til «hentekonsert»