Om Ung i Kor

Ung i Kor er en landsomfattende, frittstående og demokratisk organisasjon for barnekor og ungdomskor. Ung i Kor skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barnekorsang og ungdomskorsang i Norge gjennom:

 • å fremme musikalsk utvikling
 • å gi hjelp og støtte til medlemmene
 • å drive opplæring i demokratisk arbeid

ORGANISASJON
I sekretariatet vårt arbeider det tre personer: daglig leder Victoria Liedbergius, informasjonskonsulent Olav Øyehaug Opsvik og musikkonsulent Alvilde Riiser. Kontoret vårt er normalt åpent fra ni til halv fire, mandag til fredag. Kontoret være stengt i forbindelse med møtevirksomhet og ferier. Vanligvis har vi sommerstengt i juli.

Kontaktinformasjon til vårt sentralledd finner du her. Vi har også regionale kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Du finner dem under regioner.

STYRET

 • Inga Sandve, styreleder (Oslo)
 • Lisa Ingdal, nestleder (Midt)
 • Sofie Justad Hofseth, styremedlem (Oslo)
 • Tore Kloster, styremedlem (Vest)
 • Sigmund Bjørnhaug, styremedlem (SørØst)
 • Henrik Sand Dagfinrud, styremedlem (Nord)
 • Vara Ingrid Elizabeth Rossebø Robinson (Vest)
 • Vara Aksel Dalmo Tollåli (Nord)
 • Vara Frida Ekerhovd (Vest)

VALGKOMITEEN

 • Rebekka Hareide (SørØst)
 • Per Ivar Morken (Midt)
 • Åsne Kvamme (Vest)
 • Vara Tove Reibo (Nord)
 • Vara Mari Byrknes (Vest)

VI ER MEDLEM I FØLGENDE NASJONALE OG INTERNASJONALE PARAPLYORGANISASJONER:

VEDTEKTER OG ARBEIDSPROGRAM

Vedtekter Ung i Kor 2017 (.pdf), oppdatert på landsmøtet 23. april 2017.

Arbeidsprogram 2017 – 2019 (.pdf), vedtatt på landsmøtet 23. april 2017.

KONTAKT OSS