Medlemsfordeler

 G
Ved innmelding:

Ved innmelding i Ung i Kor får alle nystartede kor oppstartsstøtte på kr 5000. Ung i Kor sitter med mye kunnskap om det organisatoriske, det økonomiske og det musikkfaglige. Vi bistår våre kor med rådgivning, og vil gjerne høre hva ditt kor trenger av oss.

 

Økonomisk støtte og veiledning:

Ung i Kor sine medlemskor mottar hvert år økonomisk støtte og momskompensasjon. Vi har gunstig forsikringsordning for både sangere, tillitsvalgte og dirigenter. Vi har en lav medlemskontingent som fort blir gjenbetalt av den økonomiske støtten. Medlemskap i Ung i Kor gjør at koret kan få støtte til voksenopplæring. Når dere arrangerer konserter betaler vi TONO-vederlaget deres.

 

Nettverk:

Som medlem av Ung i Kor får man tilgang til et stort nettverk av kor i inn – og utland. Vi inviterer til, og informerer om aktuelle stevner og festivaler som arrangeres rundt om i Norge og i resten av verden. Ung i Kor har god kontakt med internasjonale kororganisasjoner og hjelper gjerne til med internasjonal utveksling.

 

Kurs og opplæring:

Vi tilbyr organisasjonsopplæring gjennom UKO (Ung i Kor Organisasjonsopplæring, et toårig program for ungdom som vil lære om organisasjonsarbeid innenfor kor og musikk). Vi arrangerer kurs for tillitsvalgte og årlig kurs for dirigenter. Dirigenter får kollektivt medlemskap i FONOKO.

 

Ressurssenter:

Administrasjon og regionskontorer fungerer som ressurssentre for medlemskorene. Vi hjelper til med hva det skulle være fra repertoarvalg til veiledning for styret. På nettsidene våre kan du finne nyttige verktøy for styret og dirigent.

 

Kulturfordel:

Kulturfordel er et fordelsprogram for alle medlemmer i Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner. Foreløpig er det 10 avtaler i programmet, og det skal inngås flere gunstige avtale de to neste årene.

De allerede etablerte avtalene omfatter leiebil, hotell, strøm, pizza, ørepropper og mye mer.

Se alle fordelene i Kulturfordel her

 

Hva koster det å være medlem i Ung i Kor?

Den sentrale kontingenten i Ung i Kor er kr 65 per år. I tillegg kommer det en regional kontingent som varierer fra landsdel til landsdel (fra kr 25). Kontingenten trekkes fra støtten dere får slik at dere aldri betaler noe inn til Ung i Kor.

 

Spørsmål?

Vi gjør vårt beste for å opplyse om aktuelle hendelser gjennom nyhetsbrev, epost, nettsider og på sosiale medier. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss gjerne: info@ungikor.com, t: 22005640

GGGG
Medlemsfordeler i stikkordsform:
 • Gunstige forsikringsordninger
 • Lav medlemskontingent
 • Momskompensasjon
 • Festivaler i Norge, Norden, Europa, og resten av verden
 • Frifond-støtte
 • Studieturer
 • Kollektivt medlemskap i FONOKO for dirigenter
 • Dirigentbank
 • Medaljer og diplomer
 • Felles TONO-avtale
 • Personlig veiledning
 • Kurs for tillitsvalgte
 • Faglitteratur
 • Støtte til voksenopplæring
 • Elektroniske nyhetsbrev
 • Regionale stevner
 • Kurs for dirigenter
 • Internasjonal utveksling
 • Fellesskap
 • Sommerskoler for sangere
 • Eget kontor i din region