Ung i Kor er en medlemsorganisasjon for norske barnekor, ungdomskor, skolekor, kulturskolekor, og andre som driver kor med formålet å ha et tilbud for barn og unge. Alle kan være medlemmer i Ung i Kor, men bare ungdommer under 26 står som tellende medlemmer. Meld inn koret ditt i Ung i Kor!

 

 

Det finnes mye å vinne på å være en del av en kororganisasjon. Vi formidler økonomisk støtte, hjelper deg med musikalske spørsmål og spørsmål kring dirigenten din, og arrangerer forskjellige samlinger og aktiviteter for unge sangere gjennom hele året. Ung i Kor har også gunstige avtaler for noter og kopiering, og vi arbeider også politisk for å gjere det enkelt å drive barnekor i Norge. Les mer om medlemsfordelene dine her.

 

 

Medlemmer i Ung i Kor rapporterer til oss gjennom medlemsregisteret vårt. I medlemsregisteret bør koret kontinuerlig oppdatere hvem som er aktive sangere i koret, og hva slags kontingent de har betalt. En gang i året, med frist 1. mars, sender koret inn en såkalt årsrapport, der koret skriver inn korets aktivitet og driftskostnader. Registeret samler da automatisk inn medlemsgrunnlaget. Her finner du medlemsregisteret, og her finner du en veiledning til medlemsregisteret.