Veiledning til medlemsregisteret

Ung i kor har laget et medlemsregister som skal lette arbeidet både lokalt, regionalt og sentralt. Tanken er å samle all nødvendig informasjon om koret på ett sted. Her skal nødvendig informasjon (inkludert full kontaktinformasjon) om sangere, styret og dirigent samt innbetalt kontigent ligge. Her skal koret kunne bestille forsikring, søke Frifond og momskompensasjon mm. Dataene i registeret skal enkelt kunne brukes i koret samt i rapporter og søknader. Registeret får stadig nye funksjoner.

Koret holder orden i medlemregisteret selv ved å legge inn nye og inaktivere de som går ut. Når styretmedlemmene er registrert i medlemsregisteret (med full kontaktinformasjon inkludert privat epost) av noen som allerede har tilgang, kan Ung i Kor gi nye personer tilgang. Dette gjøres ved å sende en epost til info@ungikor.no med navnene på de som skal ha tilgang. Vi anbefaler at flere fra styret har tilgang. Vedkommende får så tilsendt en kode til sin epost. Man logger seg inn gjennom ungikor.no (medlemsregisteret) ved bruk av egen epost og tilsendt kode.

Vi anbefaler at koret oppdaterer registeret fortløpende:

  • Pass på at lagets kontaktinformasjon er komplett (rediger og lagre)
  • Legg inn nye personer med full kontaktinformasjon og eventuelt verv (administrere medlemmer) og inaktiver de som går ut (sangere, styret, dirigent)
  • Pass på å legge inn lagets kontigent før man starter å legge inn kontigent på den enkelte
  • Etter hvert årsskifte sender koret inn en årsrapport. I tillegg til medlemsdataene fra siste årsskiftet legger koret  inn søknad om Frifond, momskompensasjon (totale/sum drftskostnader) mv. Koret kan også bestille forsikring av medlemmer og dirigent her. Årsrapporten må bekreftes av styreleder (nederst)
  • Ung i Kor sender ut egen informasjon rundt dette før årsrapporten skal sendes inn

Se veiledning for rapportering her (oppdatert 2019): Rettleiing til medlemsregister Ung i Kor, 2019

Her finner du den gamle veiledningen: Innsending av årsrapport til Ung i Kor

Står du fast? For generelle spørsmål om medlemsregister og innsending av årsrapport, kontakt oss gjerne på t: 22005640, eller send spørsmålene til info@ungikor.no.