Ressursbank: Koraktivitet

Koret er musikk, sang og latter. Det er vennskap og fellesskap, konserter, turer, dugnad og øvelser. Et sted å vokse – som menneske, sanglig, musikalsk og sosialt. Her kan du få gode tips til planlegging, drift av kor, involvering og inkludering av sangere og å organisere arrangementer. Du kan lese andres erfaringer med å lage gode konserter og turer. Du kan få råd til oppstart og rekruttering, samarbeid og inkludering. Ressursbanken er nyttig både for dirigenter, korstyret og sangere.

 

Tips for å starte og drive et kor

Har du lyst til å starte et kor? – Her er noen gode råd for å starte opp et velfungerende kor.

Voksende og populært ungdomskor – Gode tips fra Ida Tingstein, dirigent for Alna Ungdomskor, som hun var med å starte og som hadde 120 syngende medlemmer fem år etter oppstart. Her deler hun sine gode erfaringer med hva som har fungert for å få med sangere i koret.

Vi starter barnekor – Temahefte om å starte barnekor utgitt av Landslaget Musikk i Skolen.

 

Planlegging

Årshjul – Et godt årshjul kan gi god og organisk driv i koret. Her finner du tips til hvordan legge opp årshjulet.

Se langt, tenk stort – Artikkel av kreativ coach Åsne Berre Pedersen om bevisstgjøring på hva en driver med og hvor en vil hen med koret sitt. Forfatteren har hentet mye fra Korkunst av Tone Bianca Dahl, Coaching av Pia Nilsson og fra kursmateriell av den sveitsiske barnekordirigenten og kursholderen Michael Gohl. Artikkelen er myntet både på dirigenten og og styret.

Gode spørsmål for god planlegging – Gode spørsmål som hjelper deg å konkretisere planleggingen i koret.

Gode råd for kor som vil på festival – Artikkel av Lisbeth Adamsson i Lambertseter skolenes kor, med gode tips for kor som vil reise på festival.

 

Hvordan involvere sangere mer i driften av koret?

Gi ungdommene ansvar og utfordringer – Gode råd fra både undommer og dirigenter for hvordan sangerne kan involveres mer i driften.

Vil du bli hørt? – I denne artikkelen finner du tips til hvordan de unge kan være med å påvirke koret.

Et kor å vokse i – Trenger du utfordringer i koret? I denne artikkelen finner du tips til hvordan du kan engasjere deg mer.

 

Hvordan arrangere konsert?

Tips til å arrangere konsert – Her finnes noen gode tips til hvordan man arrangerer konsert.

Sjekkliste for korkonsert – Her har du en sjekkliste for korkonsert. Silje Jahren, Tristan Sebastiaan Busch, Liselotte Foss og Astrid Bergseth lagde denne lista på “arrangørskolen” på Korsommerskolen 2010

Hvordan arrangere korkonsert? – Hefte utgitt av Ung i Kor (tidligere NOBU) om prosessen rundt det å arrangere korkonserter.

 

Et kor å være i

Med sangere fra 10 til 20 år – Tips om hvordan håndtere aldersforskjeller i koret, av dirigent Gro Espedal

Ungdom i stemmeskiftet – Både gutter og jenter kommer i stemmeskifte og for mange er ungdomstiden sårbar. Korlederen kan gjøre grep for å ivareta sanggleden gjennom denne fasen. Artikkel av sangpedagog Randi Clausen.

Kor for alle – Hefte laget av Ung i Kor (tidligere NOBU) som veiledning for å inkludere barn med funksjonshemming i koret.

Gutter i kor – Temahefte om gutter i kor, utgitt av Ung i Kor (tidligere NOBU) i 1996.

 

Hvor skal vi øve?

Normer for øvingslokaler – Norsk Musikkråd har satt opp normer for lokaler til musikkformål, dette er 2018-utgaven.