Drive kor

Treng du litt rettleiing til dei viktigaste papira i styrearbeidet? Her har me samla malar for styremøte, årsmøte, regnskap og vedtekter.

 

Treng du informasjon om økonomisk støtte til koret? Les meir om det her.

 

Ynskjer du å setje deg meir inn i dei sentrale avtalane me har rundt til dømes opphavsrett og forsikring? Les meir her.

 

Har nokre av songarane dine vore med i koret i jamne år? Frå Ung i Kor kan du få kjøpe spesiallagde pins og medaljar.

 

Korleis skal ein avtale med ein dirigent sjå ut, og kva er viktig å tenkje på?  Her finn du informasjon om kva andre organisasjonar skriv om dirigentavtalar.

 

Ung i Kor hadde tidligere prosjektet Korbanken, der vi fikk flinke dirigenter og korfolk å sammanfatte sine beste tips rundt ulike temaer i korte artikler. Her finner du noen av artiklene, som handler om det å drifte et kor.

 

Er det noko du ikkje finn, eller elles lurer på? Ring oss på 22 00 56 40 eller skriv til info@ungikor.com.