Støtte til musikkopplæring

Oppdatering 2018:

Det har i organisasjonen vorte vedteke at Støtte til musikkopplæring skal avviklast. I staden vil ordninga bli ein del av Koralliansens stipendordning for dirigentar.

https://sites.google.com/view/koralliansen/stipendordning

Det har frå og med 2018 ikkje vorte sett opp fleire fristar for søknad til Støtte til musikkopplæring.

***

Her fylgjer arkivert informasjon om ordninga, slik ho såg ut.

Hvert år deler Ung i Kor ut støtte til personer som ønsker å videreutdanne seg innenfor barne – og ungdomskorfeltet. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, musikkpedagog, og/eller utøver. Med dette ønsker Ung i Kor å gi mulighet til musikalsk, faglig og personlig utvikling hos enkeltpersoner innenfor barne- og ungdomskorfeltet, og slik samtidig bidra til økt kvalitet på feltets musikkfaglige arbeid.

Det gis støtte på inntil 10 000 til enkeltpersoner. Se gjerne eksempel på hva mottakere har fått støtte til tidligere lenger nede på siden.

Retningslinjer

 • Pengene skal komme barn og unge (opp til 26 år) tilgode.
 • Det er ikke krav om å være medlem i Ung i Kor for å søke.
 • Opplæringen skal gjennomføres innen 6  måneder etter søknadsfristen. Merk at vi har to søknadsfrister i året.

Dette gir vi støtte til

 • Etterutdanning, påfyll og i form av kurs og lignende.
 • Timer hos sangpedagog gehørlærer, dirigentlærer e.l.
 • Studieturer

Dette gir vi ikke støtte til

 • Dirigentlønn/daglig drift.
 • Støtte for å dekke korets kostnader/kontingent
 • Generell musikkutdanning, studiepoenggivende

Søknaden må inneholde

 • Konkrete planer med navn på kursholder eller lærere, samt en et anslag på når planene vil gjennomføres
 • Informasjon om hvordan dette kommer barn og unge til gode
 • Enkel budsjettoversikt

Som søker forplikter man seg til å skrive et blogginnlegg om gjennomføringen av tiltaket støttemidlene gikk til, som vil publiseres på Ung i Kor sine nettsider. I tillegg må man fylle ut et rapporteringsskjema i etterkant av gjennomført prosjekt. Vi ber også om totale kostnader på kurs/aktivitet, samt ev. reisekostnader, bokostnader og andre utgifter.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. november

Søkeren vil få svar på søknaden innen utgangen av samme semester.

 

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2017:

Edda Jansdottir får tilskudd til å ta direksjonstimer.

Eirin Beate Åserud-Løvlid for reise til Stockholm og observere Tony Margeta.

Vibeke Ulstad Akersveen for deltagelse på Koralliansens dirigentsamling i Stjørdal.

Sylvia Hetlelid Isaksen for deltagelse på Koralliansens dirigentsamling i Stjørdal.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2016:

Camilla Thérèse Myhrer til sang og sanglærerutdanning ved Complete Vocal Institute i København.

Thomas Caplin til reise for å lære om kortradisjoner i Sør-Korea og Taiwan.

Beate Sollie Horn til å delta på dirigentkurs i Stjørdal januar 2016.

Liv Astrid Dahl til sangtimer med dirigenter eller sangpedagoger som har spesialisert seg på barnestemmen.

Natalia Eliseeva til sangtimer for å utvikle kompetanse rundt stemmebruk i kor.

Eirin Beate Åserud-Løvlid til å delta på dirigentkurs i Stjørdal og privattimer hos Kjetil Almenning.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2015:

Pål Espen Nielsen – Sangpedagog. Støtte til studie i rytmisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatoriet.

Frederik “Frikk” Heide-Steen – Sangpedagog, assisterende dirigent og daglig leder for Stiftelsen Sølvguttene. Støtte til videre utdannelse i sangteknikk.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2014:

Turid Skjelten – korleder for UHØRT. Støtte til sangpedagogutdannelse.

Axel Fjeld – korsanger. Støtte til deltakelse i Eurochoir.

Anne-Karin Sundal Ask – Kordirigent for bl.a. Det Norske Jentekor, fløytist og pedagog. Støtte til kvedeundervisning hos Øyonn Groven Myhren.

Ingvill Espedal – Sanger, sangpedagog og kordirigent. Støtte til masterprosjekt i Malawi.