Støtte til musikkopplæring

Hvert år deler Ung i Kor ut støtte til personer som ønsker å videreutdanne seg innenfor barne – og ungdomskindexorfeltet. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, musikkpedagog, og/ellet utøver. Med dette ønsker Ung i Kor å gi mulighet til musikalsk, faglig og personlig utvikling hos enkeltpersoner innenfor barne – og ungdomskorfeltet, og slik samtidig bidra til økt kvalitet på feltets musikkfaglige arbeid.

Det gis støtte på inntil 10 000 til enkeltpersoner som tar etterutdanning, påfyll og skolering i form av kurs og lignende. Som søker forplikter man seg til å skrive et blogginnlegg om gjennomføringen av tiltaket støttemidlene gikk til, som vil publiseres på Ung i Kor sine nettsider.

Det er ikke krav om å være medlem i Ung i Kor for å søke.

Disse mottar støtte til musikkopplæring i 2017:

Edda Jansdottir får tilskudd til å ta direksjonstimer.

Eirin Beate Åserud-Løvlid for reise til Stockholm og observere Tony Margeta.

Vibeke Ulstad Akersveen for deltagelse på Koralliansens dirigentsamling i Stjørdal.

Sylvia Hetlelid Isaksen for deltagelse på Koralliansens dirigentsamling i Stjørdal.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2016:

Camilla Thérèse Myhrer til sang og sanglærerutdanning ved Complete Vocal Institute i København.

Thomas Caplin til reise for å lære om kortradisjoner i Sør-Korea og Taiwan.

Beate Sollie Horn til å delta på dirigentkurs i Stjørdal januar 2016.

Liv Astrid Dahl til sangtimer med dirigenter eller sangpedagoger som har spesialisert seg på barnestemmen.

Natalia Eliseeva til sangtimer for å utvikle kompetanse rundt stemmebruk i kor.

Eirin Beate Åserud-Løvlid til å delta på dirigentkurs i Stjørdal og privattimer hos Kjetil Almenning.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2015:

Pål Espen Nielsen – Sangpedagog. Støtte til studie i rytmisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatoriet.

Frederik “Frikk” Heide-Steen – Sangpedagog, assisterende dirigent og daglig leder for Stiftelsen Sølvguttene. Støtte til videre utdannelse i sangteknikk.

Disse mottok støtte til musikkopplæring i 2014:

Turid Skjelten – korleder for UHØRT. Støtte til sangpedagogutdannelse.

Axel Fjeld – korsanger. Støtte til deltakelse i Eurochoir.

Anne-Karin Sundal Ask – Kordirigent for bl.a. Det Norske Jentekor, fløytist og pedagog. Støtte til kvedeundervisning hos Øyonn Groven Myhren.

Ingvill Espedal – Sanger, sangpedagog og kordirigent. Støtte til masterprosjekt i Malawi.