Ressursbank: Repertoar

music-repertoireRepertoar er nøkkelen til et kor sitt suksess. Det gjelder å ha teft og velge repertoar som passer. Her kan få tips til hvordan du kan utvikle repertoar som egner seg. Her kan du finne linker til gode nettsider og andre steder du kan få tak i noter og tips til repertoar. Du kan også finne notevettregler og nyttige råd for bestilling av noter og verk.

 

Velge repertoar

Velg riktig repertoar for barnestemmen – Barnekoret er et unikt instrument, og repertoaret er i stor grad med på å forme barnas stemmetekniske utvikling. Denne artikkelen er skrevet av sangpedagog Randi Margrethe Clausen, som bl.a. har jobbet i Fredrikstad Domkirke og holder kurs i stemmebruk for barn og voksne.

Velg repertoar å vokse med – Kvalitet, helhet, bevissthet om omfang og hva som utvikler sangerne er viktig når du velger repertoar. I denne artikkelen kommer Anne Karin Sundal-Ask med gode råd for hvordan du kan velge egnet repertoar.

Velg repertoar tilpasset korets nivå – I denne artikkelen av universitetslektor og dirigent Tore Erik Mohn får du tips om hvordan velge riktig repertoar til koret.

Repertoar – Temahefte om noter og repertoar utgitt av Ung i Kor (tidligere NOBU)

 

Noter

En oversikt over gode nettsteder med notetips for barne- og ungdomskor finner du her.

 

Notevettregler

1. Kjøp noten, ikke la deg friste til å kopiere. Kopiering skaper dårligere kår både for komponisten, forlaget og deg.
2. Bestill notene i god tid. Blir et stykke plutselig etterspurt, kan det ta lenger tid enn forventet å skaffe det.
3. Be om å få tilsendt prøveeksemplar. Ikke ta sjansen på å kjøpe noter uten å se dem først.
4. Ikke la firkantede regler legge urimelige premisser for notekjøpet ditt.
5. Forvent god service. Råd, veiledning, å få tilsendt kataloger etc. er ikke for mye forlangt.
6. Del dine notekunnskaper med noteforhandlere. De kan lære av deg også.
7. Opparbeid et kundeforhold. I en bransje hvor kopiering er et stort problem kan tillit være nøkkelen til god service.
8. Bruk de ulike kororganisasjonene når du trenger råd og veiledning.
9. Utnytt medlemskapet ditt i Ung i Kor eller andre kororganisasjoner. Vi er til for din skyld, og husk at du kan spare penger på notene du kjøper.
10. Bygg opp ditt eget notebibliotek. Dermed blir det lettere å velge repertoar i framtida.

 

Bestille eget verk

Et jubileum, korverksted eller en annen spesiell anledning kan gjøre at dere ønsker å bestille musikk hos en komponist. Et godt bestillingsverk kan bli et høydepunkt for koret. I denne artikkelen finner du tips til hvordan gå fram for å bestille eget verk: