Vil koret ditt kunne kopiere notar?

Då kanskje ein Kopinor-avtale er noko for deg! Gjennom å ha avtale med Kopinor, får koret mellom anna lov til å lage arbeidskopiar til internt bruk,, og kopiere utdrag ur større notesamlingar. Då treng du heller ikkje å sjølv ta kontakt med den einskilde opphavaren.

No er det mogeleg å inngå ein mønsteravtale med Kopinor gjennom Ung i Kor, for alle våre medlemmar. Avtalen kostar ein fast sum per år, som vil vere på om lag 173,81kr per kor, i tillegg til 31,42kr per syngjande medlem (inkludert dirigent). Her kan du sjå noko av det avtalen gjev lov til:

Arbeidskopier

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets originalnoter til intern bruk i koret. Koret må ha kjøpt originalnoter til samtlige medlemmer i koret.
  • Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til korets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at koret har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks ved å kontakte forlaget som har utgitt noten.
  • Det kan også utleveres arbeidskopier av noter til enkeltutøvere i forbindelse med solistoppdrag, prøvesang o.l.. Disse notene skal destrueres når aktiviteten er avsluttet.

Annen kopiering

  • Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn kor, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.
  • Fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig i handelen som særtrykk. Fra enkeltnoter for kor og notesamlinger for kor på 16 sider eller mindre, kan det bare kopieres etter bestemmelsene om arbeidskopier nevnt ovenfor.

Arkivering

  • Koret kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korets arkiv.

Informasjonen er henta frå Kopinor sine sider: https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtaler-for-kor-og-sangerorganisasjoner

 

Er du interessert av ein avtale? Fyll ut interessemeldingsskjemaet her, så tek me kontakt! Har du spørsmål, kan du sende dei til daniel@ungikor.no.

 

 

Comments are closed.