Gunvor Bleiklie er Årets barnekordirigent 2016

Ung i Kor har tildelt prisen for Årets barnekordirigent til Gunvor Bleiklie. Prisen ble utdelt under åpningskonserten av Norbusangfestivalen 2017.

Prisvinner Gunvor Bleiklie sammen med sitt eget kor, Kirkevoll skolekor.

Prisen for Årets barnekordirigent 2016 er tildelt Gunvor Bleiklie for hennes langvarige innsats i Kirkevoll skolekor. Prisen er på kr 25.000, sammen med et håndfast bevis i form av en skulptur. Den fullstendige begrunnelsen fra styret til Ung i Kor kan du lese her:

“Ung i Kor ønsker å gi utmerkelsen Årets Barnekordirigent 2016 til Gunvor Bleiklie, som i over 30 år har arbeidet målrettet for å bygge og videreutvikle Kirkevoll skolekor.

Kirkevoll skolekor har siden oppstarten på 50-tallet vært et aktivt og levende kor i Bergen og har hele tiden vært engasjert i arbeidet for å fremme organisering og samarbeid i barne- og ungdomskormiljøet i byen og regionen. Koret har i dag ca. 60 medlemmer og er delt inn i et aspirantkor og et skolekor. Koret har hatt en rekke prestisjefylte oppdrag og arrangementer knyttet til blant annet Musikkselskapet Harmonien, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene og Hordaland Teater. Koret har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de fremste skolekorene i regionen. Skolekoret har i 2017 60-årsjubileum.

Prisvinner Gunvor Bleiklie og styreleder i Ung i Kor, Inga Sandve.

Koret har under Bleiklies ledelse vært en aktiv bidragsyter til det viktige organisasjonsarbeidet som er gjort for barne- og ungdomskor på Vestlandet. Kirkevoll skolekor er en sentral aktør i Ung i Kor – Vest, som har utviklet seg til en sterk og stabil organisasjon for barne- og ungdomskorbevegelsen på Vestlandet. Dette ville vært vanskelig uten “spydspissene” i regionen vår som Kirkevoll skolekor kanskje er vårt fremste eksempel på.

Bleiklie overtok som dirigent for skolekoret i 1992 etter å ha ledet aspirantkoret siden 1985. Bleiklie har også opprettet et kor for korister som er ferdig ved Kirkevoll men fortsatt har ønsket å synge, ungdomskoret.

Bleiklie er et utmerket eksempel på hva man kan oppnå med et stabilt og målrettet arbeid over lang tid. Hun har en enorm faglig tyngde i sitt korarbeid og hennes trygghet og erfaring smitter over på både små og store korister. Hun har vært en stabil leder med god innsikt gjennom mange år, med skiftende styrer og stadig fornyelse i medlemsmassen. Hun krever mye av sangerne, og koret holder på denne måten sin høye kvalitet og anseelse. Hennes bidrag til musikkinteressen og korinteressen rundt Kirkevoll Skole er uvurderlig og det er vanskelig å se for seg hvordan skolen og nærmiljøet hadde sett ut uten koret og Bleiklies store innsats.”

Nasjonalt dirigentkurs for ungdom

8.-12.august 2017 inviterer Ung i Kor og Koralliansen til nasjonalt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os utenfor Bergen. Kurset retter seg mot ungdom i alderen 16-26 år. Det kreves ingen forkunnskaper som dirigent, men det anbefales noe grunnleggende notekunnskaper og erfaring som korsanger.

Dirigentsommerkurset er et intensivt innføringskurs i kordireksjon, med et omfang på 32 timer.

Dirigentsommerkurset vil blant annet inneholde temaer som:

 • Slagteknikk
 • Oppvarmingsmetodikk
 • Innstuderingsmetodikk
 • Musikkteori
 • Gehørtrening

Ved fullført kurs skal kursdeltakeren

 • Beherske grunnlegende takteringsfigurer
 • Beherske dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk
 • Kunne gjennomføre oppvarming av kor
 • Kunne innstudere enkelt repertoar

Det gjennomføres en praktisk prøve på slutten av kurset. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. Kurset regnes som “modul 1 Ung” i Koralliansens kurs for kordirigenter. Etter gjennomført modul 1 kan kurdeltakeren gå videre med modul 2 senere.

Hovedinstruktør for dirigentkurset er sanger og dirigent Tore Kloster. Tore har holdt flere dirigentkurs for ungdom tidligere og har lang erfaring som kordirigent og korsanger. Han dirigerer blant annet Sankta Sunniva Kammerkor og Kammerkoret GNEIS.

Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka, et sommerkurs for unge korsangere. Noe av undervisningen i dirigentkurset vil foregå sammen med deltakerne på SommerSangUka. Norges ungdomskor vil også besøke Dirigentsommerkurset og deltakerne vil få observere hvordan disse jobber.

Dirigentsommerkuset starter 8. august kl.14 og avsluttes med felles avslutningskonsert 12. august kl.14 sammen med SommerSangUka.

Dirigentsommerkurset for ungdom koster kr. 2500,- Deltakerne kan få refundert inntil kr. 1500 i reiseutgifter mot å framlegge kvittering. Det refunderes kun rimelig og nødvendig transport som buss, tog og fly. Det gis ikke refusjon for bruk av egen bil eller taxi. Ta kontakt om du lurer på hvordan du kan komme deg enklest mulig til Os.

Dirigentsommerkurset er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2/3-mannsrom.

Påmeldingsfrist for Dirigentsommerkurset er 20.juni 2017. Det er åpent for videre påmelding.

Arrangør av Dirigentsommerkurset og SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest.

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

Norges Ungdomskor i London

NUK-året 2017 er i gang, og det for dei 40 songarane i koret blei det ein pangstart. Den første samlinga til korets nye dirigent, Yuval Weinberg, gjekk føre seg i samband med International Youth Choir Festival i London.

Norges Ungdomskor heldt ein liten konsert utan for Royal Festival Hall måndag 17. april.

For 40 av Norges beste unge korsongarar blei påskeferien lagt til International Youth Choir Festival i London. Med øvingar og tilhald ved Tonbridge School sør for byen og konsertar i Royal Albert Hall og Royal Festival Hall, saman med sju andre ungdomskor frå fire kontintent, blei det ei vårsamling utanom det vanlege for det jubilerande nasjonalungdomskoret.

Tonbridge School gav gode tilhøve for øving, som du kan sjå i denne enkle vidoen frå andre øvingsdag:

Frank Havrøy: Bysjan, bysjan lite bån

Gode tilhøve for øving ved Tonbridge School, medan vi førebur oss for storarta arrangement komande helg under International Youth Choir Festival 2017. Før konserten i Royal Albert Hall tek vi i morgon turen til London for å besøke BBC Radio 3: In Tune. Vi går på lufta om lag kl 17.30 norsk tid. Og om du er i London kan du høyre ein smakebit av helgas repertoar ved KFUK-hjemmet i London kl 17!

Opslået af Norges Ungdomskor på 12. april 2017

 

Før vegen gjekk til Royal Albert Hall bidrog koret til promotering av festivalen gjennom eit besøk til radioprogrammet In Tune på BBC 3. Programmet er tilgjengelig på BBC sine nettsider fram til 13. mai. Du kan lytte til Norges Ungdomskor på BBC her!

I tillegg til dette blei det gitt ein enkel konsert ved det norske KFUK-hjemmet i London. På påskeaftan kom den store dagen med ei feiring av kormusikk frå heile verda i Royal Albert Hall. Her deltok kor frå Indonesia, Hong Kong, Israel, Latvia, Boston, Sør-Afrika og Boston i tillegg til Norges Ungdomskor. Ein DVD med konserten er tilgjengeleg for sal, og du kan kontakte Ung i Kor om du er interessert!

Før opphaldet blei avslutta med felles konsert i Royal Festival Hall måndag 17. april besøkte også koret den norske Sjømannskirka i London, for å bidra under påskedagsgudsteneste. Du kan sjå ein snutt frå besøket her:

Flott å få besøk av koret til Sjømannskirken i morges. Lykke til videre og velkommen igjen!

Opslået af Paul Gobey på 16. april 2017

 

Den 3. august dreg koret til Bodø for å setje i gang sin norgesturné over 14 dagar. Følg med her og på korets Facebookside for meir informasjon om dette framover!

Det vert også storslagent 30-årsfeiring for Norges Ungdomskor i Oslo, 21. oktober 2017. Alle tidlegare songarar og dirigentar er velkomne til å delta. Les meir og meld deg på via korets nettsider!

Inga Sandve er ny styreleiar i Ung i Kor

 

Ung i Kor heldt sitt landsmøte 21.-23. april hjå Folkets hus i Bodø. Der blei det valt eit nytt sentralstyre med Inga Sandve som ny styreleiar.

Inga Sandve er ny styreleiar i Ung i Kor.

Der var lite dramatikk over Ung i Kor sitt landsmøte 2017. Medlemmar, tillitsvalde og tilsette frå heile landet gjekk gjennom perioda 2015-2017 og samla seg om planar og satsingsområde for perioda 2017-2019.

Rekruttering- og inkluderingsprosjektet Barn Synger blei vedteke som ei nasjonal satsing, og gjennom perioda skal alle regionar i organisasjonen sjå nærmare på moglegheiter for å styrke barne- og ungdomskortilbodet i heile landet.

Som vanleg blei det markert at nok eit UKO-kull har avslutta si periode under landsmøtet. UKO-kullet 2015-2017 gav ei helsing til landsmøtet, og ser fram til nye engasjement både regionalt og nasjonalt i organisasjonen. UKO-kullet 2017-2019 hadde si første samling i samband med landsmøtet, og skal lære mykje om både Ung i Kor og organisasjons- og kulturlivet i Noreg dei neste to åra.

Eit nytt sentralstyre blei valt, med Inga Sandve i spissen. Sandve har vore styremedlem i Ung i Kor i perioda 2015-2017, og har i tillegg vore styreleiar i Ung i Kor Oslo sidan . Ho har dirigert fleire barnekor i Oslo sidan 2008, og er nyleg tilsett som dagleg leiar for Foreningen norske kordirigenter, FONOKO. I tillegg blei følgande representantar valt inn til sentralstyret for perioda 2017-2019:

UKO-kullet 2015-2017 takka for seg.

 • Lisa Ingdal, nestleiar

Styremedlemmar:

 • Tore Kloster
 • Sigmund Bjørnhaug
 • Henrik Sand Dagfinrud
 • Sofie Justad Hofseth

Vararepresentantar:

 • Frida Ekerhovd
 • Ingrid R. Robinson
 • Aksel Tollåli

Flott konsert ved m.a. Nordnorsk Ungdomsmannskor i Bodø domkirke.

 

Som seg hør og bør blei landsmøtet avslutta med deltaking på ein konsert. I samband med Bodø Internasjonale Orgelfestival deltok songarar frå Nordnorsk Ungdomsmannskor på framføringa av Faurés Requiem, saman med NOSO, Bodø domkirkes guttekor, Bodø domkirkes ungdomskor og musikklinjekoret på Bodø Vgs. Det heile gjekk føre seg i Bodø domkirke. Fantastisk lyd i flotte omgjevnadar!

 

Norges Ungdomskor til Royal Albert hall og livesending på BBC

Norges Ungdomskor sparker i gang sitt 30-årsjubileum i påskeferien. Mellom 11.-18. april går turen til London for den første gjennomføringen av International Youth Choral Festival i Royal Albert Hall. Dette blir også debuten for korets nye dirigent, israelske Yuval Weinberg. 

Yuval Weinberg

Norges Ungdomskor består av 40 av de beste unge korsangerne i Norge. At koret får anledning til å delta på slike arrangement viser mer enn noe annet nivået på korsangen i Norge generelt. I påskeferien får talentfull, norsk ungdom anledning til å knytte band med andre korsangere fra hele verden, og ikke minst vise fram det beste av norsk kormusikk for et internasjonalt publikum på en av verdens beste og mest kjente scener.

Lørdag 15. april går koret på scenen i Royal Albert Hall, som ett av åtte utvalgte ungdomskor fra hele verden. Norges Ungdomskor er imdidlertid det eneste av disse åtte korene som allerede to dager før dette, torsdag 13. april kl 16.30, går koret live på radio, gjennom programmet In Tune på BBC 3. Mandag 17. april gjennomføres konserten Global Voices ved Southbank Centre med de samme åtte korene.

I tillegg deltar Norges Ungdomskor på første påskedagsmesse i Sjømannskirken 16. april.

Har du spørsmål eller ønske om interjvu? Kontakt Olav Opsvik på olav@ungikor.no eller tlf 97130153.

Spekterfestivalen 2017

Tenker ditt kor å reise på tur i sommer? Ung i Kor samarbeider blant annet med Norges KFUK-KFUM gjennom et kortilbud på Forandringshuset Grønland, i forbindelse med Barn Synger, og hjelper de med å dele informasjon om Spekter 2017 her.

Bli med 1500 andre ungdommer på Spekter på Kalvøya i Bærum kommune – festivalen der kultur, tro og rettferdighet møtes. Spekter er en festival som er perfekt tilrettelagt for ungdomskor. Det er seminarer innen direksjon, kor, solist, band, låtskriving – i tillegg til idrett, samfunnsengasjement, friluftsliv og tro. Dagene er også fulle av konserter fra kjente og ukjente artister. Ikke nok med det, koret ditt kan også få opptre på scenen ute på festivalområdet. Sjekk ut http://www.spekterfestival.no for mer informasjon eller ta kontakt med julie.kaasa@kfuk-kfum.no.

SørØst: Seminarhelg med Defrost Youth Choir

Ung i Kor har i samarbeid med koret Defrost Youth Choir gleden av å invitere deg til seminarhelg! Defrost er et prisvinnende og inspirerende ungdomskor fra Hamar, som har fokus på å skape både musikalsk og sosialt fellesskap. Koret jobber med et variert repertoar, og er innom flere ulike sjangre.

Defrost Youth Choir.

I løpet av helgen vil du få lære ny musikk, møte nye mennesker og holde en samlet konsert søndag. Seminaret ledes av Defrosts dirigent Thomas Caplin, og er åpent for alle medlemmer av Ung i Kor i alderen 14-26 år. Men vær rask – vi har bare 30 plasser.

Les mer om Defrost Youth Choir her, og om dirigent Thomas Caplin her.

Når: 31.mars -2.april
Sted: Høgskolen på Hamar Pris: 350,- Påmeldingsfrist: 17.mars

Det vil bli ordnet overnatting for deltakerne. Prisen inkluderer alle måltider.

Påmelding: send mail til sorost@ungikor.no med navn, alder, bosted og evt hvilket kor du tilhører. Merk mailen med ”Påmelding Defrost” i emnefeltet.

En dirigentreise

Eirin Beate Åserud-Løvlid mottok støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2016. Her forteller hun om sin dirigentreise.  

For 13 år siden startet jeg mitt første jentekor, Octavia i Meland. Det vil si-det var ikke mitt første barnekor, jeg hadde et for maaaange år siden, da jeg var ung musikklærerstudent på Bergen Lærerhøgskole. Men det er en annen historie. Dette jentekoret, Octavia, fikk en dirigent som ikke kunne noe særlig slagteknikk. Jeg hadde fått litt på lærerskolen, der vi hadde kordireksjon. Men utover det, så hadde jeg ingen utdanning i dette. Men jeg hadde sunget mange år i Voci Nobili under Maria Gamborg Helbekkmo, og hadde mye ballast med meg derfra når det gjaldtklangdannelse, arbeid med frasering, betoning, musisering og så videre. Jentekoret Octavia øvde godt og ble raskt gode å høre på, til tross for at de var få. Og til tross for at dirigenten ikke hadde noe særlig utdanning innen barnekorfeltet.

Etter at koret hadde deltatt på flere fellesarrangement i regi av Ung Kirkesang, fikk jeg en henvendelse fra kantor i Mariakirken, Karstein Askeland. Han lurte på om jeg kunne tenke meg å starte et slikt jentekor i Mariakirken. Snøballen begynte å rulle. Høsten 2005 startet Maria Barnekantori opp, fortsatt med en dirigent som gjorde dette ved siden av annen jobb, og som ikke hadde grunnleggende slagteknikk ”i ryggmargen”. Heldigvis er det jo slik at de fleste kor lærer seg å lese sin dirigent, nesten uansett hva dirigenten gjør. Og det gjorde disse jentekorene. Jeg ”tegnet” musikken for dem med hendene, de sang nydelig, publikum var fornøyd.

Men etter hvert begynte jeg å kjenne på at jeg trengte noe mer. Jeg trengte å beherske slagfigurer. Jeg trengte å jobbe med uavhengige hender (mye parallelldirigering disse årene), jeg trengte PÅFYLL. Jeg meldte meg på grunnleggende kurs for unge dirigenter (selv om jeg allerede var for gammel, fikk jeg være med), og siden tok jeg videreutdanning i kirkelig barnekorledelse i regi av Ung Kirkesang. Det første kullet som jeg var med i, fikk eminente lærere: Gunnel Fagius, Karin Bäckström, Elisabeth Holte, Tore Erik Mohn, for å nevne noen.

Møtet med Elisabeth Holte ga meg inspirasjon til å begynne å jobbe med slagteknikk. Jeg begynte å merke at det krevde timer med øving, for å få de ulike figurene ”automatisert”, få det til å flyte, få det TIL! Jeg skjønte at jeg trengte dette, for å få en større trygghet som dirigent, bli tydeligere, og ikke minst å kunne jobbe med voksenkor, med mer ”komplisert” musikk også med jentene, og for å kunne jobbe godt med musikere. Så da var det bare å sette i gang.

Det ble mye frustrasjon i perioder, når jeg merket at jeg ”falt ut” av slagfigurene og gikk over i en slags ”stotring”, en hakkete dirigering. Jeg ble opptatt av slagfigurene, det gikk nesten utover musiseringen, fraseringen, gleden en periode. Men så løsnet det. Jeg merket at det ble mer flyt, jeg trengte ikke å tenke like mye på det. Det var som å lære å gå. Når man har trent lenge nok på det, tenker man til slutt ikke over det.

Her kunne historien ha sluttet. Fornøyd dirigent som endelig kan grunnleggende slagteknikk og jobber videre med jentekorene i ro og mak. Men den stopper ikke her…

Det er her den begynner. For nå utvidet jeg og begynte å jobbe med voksne. Jeg jobbet mer og mer på ”fritiden”, og for sju år siden fant jeg ut at jeg skulle prøve å leve av dirigentjobben og tok ett års ulønnet permisjon fra lærerjobben i Bergen kommune. I mellomtiden hadde Mariakirken stengt for rehabilitering, og jentekoret hadde flyttet inn i Bergen domkirke. Etter en stund skiftet de navn til Bergen Domkirkes Jentekor, og begynte å vokse. Vi utvidet med aspirantkor (DomkirkeSpirene) og ungdomskor. Kjetil Almenning var blitt tilsatt som domkantor. Spennende tider.

Jeg jobbet på. Dirigerte flere og flere kor, nå også Arna Kyrkjes Kammerkor som jobbet en del med orkester. Nye utfordringer møtte meg. Jeg skjønte fort at jeg trengte flere verktøy i møte med orkestermusikere. Vi jobbet med orkester med jentekorene også, og læringskurven var bratt. Jeg merket at jeg trengte enda mer fordypning i faget for å bli trygg.

Jeg meldte meg på studiet i Ensembleledelse ved NTNU i Trondheim. Bodil Egseth var hovedlærer på studiet, en flott lærer som var nøye og som jobbet med detaljer i dirigeringen, jeg merket at jeg måtte jobbe hardt for å henge med her. Det ble et år med store utfordringer for meg. Jeg jobbet på, men følte meg stiv og ubekvem foran øvingskoret, og på ”gulvet” foran medstudenter. Hva skulle jeg gjøre for å få løsnet opp, jeg jobbet jo hele tiden med korene mine og fikk gode resultater med dem… Frustrasjonen over egen utilstrekkelighet var stor.

Det nærmet seg jul. I flere år hadde vi hatt felleskonserter med alle korene i domkirken, og jeg hadde bestemt meg for at siden jeg var på studiet i Trondheim, var tiden kommet for å dirigere felleskor med 100 sangere. Tidligere hadde jeg med glede overlatt dette til mine gode kollegaer Kjetil Almenning og Tore Kloster, men nå bestemte jeg meg for at jeg skulle prøve dette. Første prøve skalv jeg som et ospeløv… Det gikk ikke så bra. Tok litt ”coaching ”på bakrommet med Kjetil, og var klar for neste øving. Denne gangen gikk det bedre. På konserten koste jeg meg.

Etter dette begynte jeg å ta timer hos Kjetil Almenning privat, i tillegg til studiene. Det løsnet. På timene med Kjetil jobbet vi med vanskelige passasjer/rytmiske ting etc som jeg skulle ha på studiet. Jeg møtte en pedagog av rang. Kjetil er rolig, tålmodig, konkret. At han i tillegg kjente meg og hadde sett meg i aksjon, gjorde at han visste hva jeg trengte å jobbe med. Han er drivende dyktig teknisk, og evner å omsette sin erfaring til øvelser, forklare i bilder, og så videre. Det var en god investering. Jeg ble tryggere også på studiehelgene i Trondheim, og selv om jeg var nervøs på eksamen, så klarte jeg meg bra.

Slutter så historien her? Nei, åpenbart ikke. Jeg er på ingen måte utlært. Jeg tar fortsatt timer nå og da. Går på kurs. Observerer andre dirigenter. (Vil helst sitte slik at jeg ser dirigenten på konserter, haha!) Øver slagteknikk i møte med nye stykker. Utvider repertoaret. Går utenfor komfortsonen. Pusher grenser….. Det er hardt arbeid, det gjennomsyrer hele livet. Men jeg ville ikke vært det foruten.

Jeg jobber med det jeg elsker og ville ikke byttet!

(Og ja, jeg KUNNE leve av å være dirigent. Jobben i Bergen kommune ble sagt opp etter ett år.)

SommerSangUka Vest 2017

Grooves & Moves – feel the rhythm

SommerSangUka – Sommerkurset for deg som elsker å synge!

Bli med på fem intense dager med fokus på: Stemme, rytme, groove og bevegelse.

Gjennom mange ulike sjangre og musikalske uttrykk utvikler vi stemme, musikalitet og sceneferdigheter. Vi skal synge sammen i store og små grupper med god oppfølging fra våre fantastiske instruktører.

Hovedinstruktører på SommerSangUka 2017 er Åshild Eriksen, Ingrid A. Danbolt og Tore Kloster + andre gode instruktører og musikere. Alle disse er enormt kunnskapsrike og inspirerende!

Deltakerne blir også godt ivaretatt utenom det musikalske av voksne ledere og ungdomsledere.

 • Også i år tilbyr vi et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2001 eller tidligere på SommerSangUka. Les mer om det her!
 • I år får vi også besøk av selveste Norges Ungdomskor. Det blir en stor musikalsk opplevelse!

SommerSangUka 2017 er for alle født i 1998-2006
SommerSangUka 2017 starter 8. august kl.14 og avsluttes med konsert 12. august kl.14
SommerSangUka 2017 koster kr. 2500,-
SommerSangUka 2017 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2017 er 20.juni 2017. Det er åpnet for videre påmelding.
Arrangør av SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

Velkommen til SommerSangUka Vest 2017

1 2 3 4 5 15