– Anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk

Sylvia Hetlelid Isaksen mottok Støtte til musikkopplæring for å delta på dirigentsamlinga i Stjørdal januar 2017. Her deler ho sine erfaringar frå Koralliansen sine modulbaserte kurs:

I januar deltok jeg på dirigentkurs (modul 1) på Stjørdal, i regi av Koralliansen. Jeg har hele livet vært glad i musikk, både å spille instrument og synge. I den siste tiden har jeg følt at det var på tide å utvide repertoaret til å også inkludere armvifting. Lite visste jeg at armviftingen var den minst viktige delen av å dirigere, eller ensembleledelse, som er mer beskrivende. De fryktede armbevegelsene utgjorde bare noen få timer av kurset, som til sammen var over to helger. Resten brukte vi på innstuderingsstrategier, blikk, pust, kroppsholdning, og generell kommunikasjon med koret. Mange på kurset hadde direksjonserfaring, og mange hadde ikke det. Det var interessant å høre om de andre kursdeltakernes erfaringer.

Tove Ramlo-Ystad sørget for god progresjon gjennom kurshelgene, og det var en stor glede for gruppen å ha en så erfaren dirigent og instruktør til å undervise på nivå 1. Mye erfaring gjør en i stand til å virkelig få fatt i hva som er kjernen i det å lede et kor, og hva som er kjekt å gjøre, dersom man har overskudd, men ikke avgjørende for suksess.  

Etter den første helgen, meldte jeg meg på helg 2 i modulen, denne var også veldig lærerik. Jeg forbinder ikke lenger dirigering først og fremst med armbevegelsene, og på konserter har jeg nå begynt å se mest på dirigenten, som så mange andre som nettopp har lært seg å dirigere.

Dirigentkurs modul 1 kan anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk, uavhengig av om de ønsker å gå videre med direksjon eller ikke.

Tusen takk til Ung i Kor, som gjorde det mulig for meg å delta på dette kurset!

Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor blir delt ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. 

Aktiv adventstid for Grålum Vokalis

Grålum Vokalis, som held til like utanfor Sarpsborg, har ei aktiv adventstid føre seg. Det heile tek til med julegrantenning allereie komande søndag, og held så fram til både julaftan og andre juledag. Om du er i området veit du kva du har å gjere!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Universitetslektor og sangpedagog Kari Olene Rønnes har valgt å donere en lengre artikkel til Ung i Kor, til glede for barne- og ungdomskordirigenter i hele Norge. Rønnes har praktisert som sangpedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I flere år var Rønnes tillitsvalgt blant annet i Norsk Musikkråd og Ung i Kor (den gangen Norges barne-og ungdomskorforbund).

Videre var Oma Rønnes president i 10 år i den nordiske organisasjonen for barne- og ungdomskor, Norbusang. I dag underviser Rønnes i pedagogikk, kunstfagdidaktikk, vokaldidaktikk og pedagogisk veiledning ved Institiutt for musikk og dans ved Universitet i Stavanger.

I artikkelen “Barnestemmen – Noen metodiske tips” gir Rønnes grundige og detaljerte råd om kor- og sangundervisning for barn i ulike aldre. Les innledningen under, og last ned hele artikkelen som .pdf (6 sider) her.!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Kari Olene Oma Rønnes
Sangpedagog/universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Når vi jobber med barn og sang er det viktig å tenke over undervisningens muligheter og begrensninger. Dette dokumentet er en generell betraktning av hva det enkelte barn mestrer ved de ulike alderstrinn. Det er store forskjeller og vil være preget barnets arv, miljø og stimulans. Ut ifra min egen erfaring som sangpedagog for og med barn, velger jeg her å gi noen vurderinger av innholdet i undervisningen, i forhold til barnets alder. I prinsippet skiller ikke barnestemmen seg fra den voksnes stemme. Den er bygget på samme måte, er i stadig utvikling og den er et dynamisk medium.

Jeg håper denne teksten kan være en hjelp i prosessen for valg av metode, øvelser og repertoar. Det kan være avgjørende for å lykkes i dette spennende, men også utfordrende arbeidet. Jeg ønsker en undervisning der det sangtekniske arbeid i barneårene går via lek, det spontane og hvor det skapende bør være en sentral innfallsport. Og ikke minst ønsker jeg at barna får lytte til sang, der pedagogens stemme fungerer som et forbilde og vekker barnets interesse, lyst og nysgjerrighet til selv å synge, i og med at barna er mestere i det å imitere.

Aktuelle problemstillinger og spørsmål vi bør tenke igjennom når vi former sangundervisningen:

  • Hvilke tekster og melodier appellerer til barnet?
  • Mulighet og mottakelighet for vokal instruksjon
  • Mulighet og mottakelighet for musikalsk nyansering og uttrykk, som f. eks dynamikk, frasering, pust og artikulasjon
  • Mulighet og mottakelighet for flerstemt sang
  • Valg av språk, rytme, toneomfang, toneart, register

Last ned hele artikkelen her (.pdf)!

 

Oppsal skoles kor feirer 60 år!

Etter 60 fantastiske år, feirar Oppsal skoles kor med jubileumskonsert i Bøler kirke! 

Å halde eit barnekor gåande i 60 år er ei bragd i seg sjølv, og om du les litt av historikken på koret si heimeside ser du kor mykje som kan skje av opp- og nedturar over ei slik periode.

Det heile blei starta av dirigent og lærar Nils Midtlien i 1957, og den gangen var det Oppsal skoles pikekor. Då koret feira 25 år i 1982 gav dei ut plate som resulterte i Spellemannpris i 1983. Profilen til koret blei meir open i 1986, då fleire elevar ved skulen fekk delta, ikkje minst gutane, og dei skifta namn til Oppsal skoles kor.

Over 30 år seinare eksisterer koret framleis, i dag med heile 70 songarar, og vil no stelle i stand ei høveleg feiring med gjesteartistar og høgdepunkt frå koret si 60 år lange historie vil stå på repertoaret.

Vel møtt!

 

 

Reisebrev fra Sommarlandfestivalen i Bø i Telemark

I juni tok Lambertseter skolenes kor turen Sommarlandfestivalen i Bø i Telemark for 4. gang, og kan melde at det denne gangen var ekstra stas! Men neste år vil de gjerne ha med flere kor!

Dirigent og leder for koret, Lisbeth Adamson, forteller om turen:
– Vi var en fin gjeng fra koret som satte oss på toget fra Oslo til Bø fredag 16. juni. I år var det ekstra stas å komme til Bø, da Garden var med på åpningen av festivalen! Vanligvis har vi marsjert til torget til åpningen av festivalen, men i år gikk vi til idrettsbanen i Bø. Vi er jo vant til å marsjere og gå pent i 17. mai tog, så vi underholdt med litt hopp og sprett, som vi også pleier å gjøre når vi går.

– Etter innmarsj fikk vi sitte på orkesterplass å se på oppvisning av Garden, og det var kjempegøy! Så var det opp på scenen til åpningsseremoni med over tusen korpsdeltakere. Vi sto ved ordføreren og noen fra det andre koret,Seltin, som er fra Bø.

Seminar, sosialt og sommarland
– Lørdag var det korseminar mi Bø kirke sammen med Seltin. Så var det konsert etterpå med det korene hadde øvd inn, sammen med to korps, et strykeorkester og et blokkfløyteensemble. Etterpå bar det i flokk og følge ned til middag på i Gulbring kulturhus for diskotek og annen underholdning.

– Søndagen morgen gikk med til  bading og lunsj i Bø Sommarland, før det var klart for avslutningssermoni. Da marsjerer vi igjennom hele Sommarland, før det hele avsluttes ved scenen der.

Vil ha flere kor!
– Det var en fornøyd korgjeng som ankom Oslo S søndag kveld! Men vi var det eneste tilreisende koret. Det andre koret kommer fra Bø, og vi har vært sammen med dem hver gang vi har vært med. Det er alltid hyggelig å møtes! Men dette er jo en festival for både kor, korps, ensembler og orkester, så enda flere kor hadde vært veldig hyggelig.

 

Mentorordning for barnekordirigenter

Mentorordning for barnekordirigenter!

Fra høsten 2017 starter Koralliansen en mentorordning for kordirigenter i hele landet! Ung Kirkesang og Ung i Kor har i den forbindelse laget en mentorordning spesielt for barnekordirigenter.

Du kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et barnekor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret ditt dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen. Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter.

Ung kirkesang og Ung i Kor gjennomfører mentorording for barnekordirigenter to steder i landet, nemlig i Oslo/Akershus, og i Stavanger og omegn.

Besøk http://www.koralliansen.no for å lese mer om mentorordningen eller andre kurs koralliansen gjennomfører.

Ung i Kor er arrangør for mentorordningen som skal være i Oslo og Akershus!

Her vil fire dirigenter vil få muligheten til å bli fulgt opp av Linn Andrea Fuglseth gjennom et år. Linn Andrea jobber som dirigent for Bolteløkka jentekor, i tillegg til å være en mye brukt instruktør på kurs og festivaler. Hun ble i 2014 kåret til Årets barnekordirigent av Ung i Kor.

LES MER OM MENTORORDNINGEN FOR BARNEKOR HER

Nybakt styre med høge ambisjonar

Helga 1.-3. september hadde Ung i Kor sitt nye sentralstyre, samt tilsette i sentralleddet, møtehelg på Sørmarka konferansesenter. Det nye styre møttest for andre gong etter landsmøtet i april, og sparka for alvor i gang arbeidet med satsingsområda i arbeidsprogrammet som blei vedteke der.

Nytt styre i Ung i Kor. F.v: Henrik Sand Dagfinrud, Tore Kloster, styreleiar Inga Sandve, nestleiar Lisa Ingdal, Sofie Hofseth og Sigmund Bjørnhaug.

Det var 21.-23. april landsmøtet for Ung i Kor 2017 blei gjennomført. Derifrå gjekk tillitsvalde, tilsette og andre medlemmar med eit nytt, friskt arbeidsprogram og ikkje minst eit nybakt styre. 1.-3. september hadde dette styret si andre samling etter landsmøtet og sette for alvor i gang med dei fire satsingsområda som blei vedteke for styreperioda 2017-2019.

I det vedteke arbeidsprogrammet (sjå lenkje til dette her (.pdf)) for 2017-2019 er det satsingsområda “Korsanger”, “Dirigent”, “Komponist” og “Organisasjon” som utmerkar seg. Soleis har landsmøtet vedteke ei satsing som skal vise omsyn til heile økosystemet som omfavnar virket til Ung i Kor som organisasjon.

Styremøte ved Sørmarka konferansehotell.

Under dei einskilde satsingsområda er der fleire konkrete tiltak og prosjekt som er representert, og som det nye styret, saman med administrasjonen, vil gå gjennom grundig i tida som kjem. Dette gjeld prosjekt som t.d. Norges Ungdomskor, Barn Synger og opplæringsprogrammet for unge medlemmar, UKO.

I tillegg til eit blikk på nye og gamle prosjekt, vil det nye styret, med styreleiar Inga Sandve i spissen, også ta føre seg ein full gjennomgang av organisasjonen. I ei tid med stadig meir uføreseielege rammeverk for drift, der frivillige organisasjonar i stor grad halsar etter kortsiktige prosjektmidlar, er det alltid relevant å vurdere og evaluere korleis vi organiserer oss.

På styremøtet, som blei heldt ved Sørmarka konferansehotell i Enebakk, gjekk det nye styret friskt i gang med arbeidet knyta til alle desse satsingsområda, og Ung i Kor sine medlemmar og følgarar har mykje spennande i vente dei neste to åra!

Kreativ idémyldring rundt sentrale satsingsområder.

Vokalgruppa på Forandringshuset Grønland søker nye songarar!

Siril Malmedal Hauge er instruktør for vokalgruppa ved Forandringshuset Grønland.

Kvar torsdag øver ein gjeng songglade ungdommar i ei vokalgruppe ved Forandringshuset Grønland, og no ser dei etter nye songarar. Møt opp på torsdagar kl 18 og heng deg på!

Per i dag har vokalgruppa 6 faste medlemmar som har sunge saman i eit år. Dirigent og instruktør er Siril Malmedal Hauge, som er utdanna jazzsongar frå NTNU og som i dag er profesjonell songar og instruktør. Siril og dei andre songarane har eit variert repertoar frå moderne popmusikk til sjølvskrivne songar som deltakarane har teke med sjølve.

Vokalgruppa er open for alle frå ungdomsskulealder og oppover. Klikk deg inn på Facebookhendinga her og bli med!

 

Eventyrleg norgesturné

Fantastisk vêr i Lofoten, men likevel passeleg temperatur til bunad. Norgesturné er ikkje dumt!

På sin ekstraordinære norgesturné har Norges Ungdomskor fått samarbeide med dei beste av dei beste, og fungert som inspirasjonskjelde til neste generasjon.

Norges Ungdomskor feirar 30 år i 2017, og har eit særskilt spennande prosjektår. Det heile byrja med deltaking på den internasjonale ungdomskorfestivalen i London i påskeferien, og har no blitt fulgt opp med ein storstilt norgesturné.

Spermkval er ikkje kvardagskost på korturné.

Det byrja i nord. Etter nokre dagar med øving hjå Vatnlia leirstad utanfor Bodø, blei det båttur til Lofoten og konsert i Lofotkatedralen. Etter mange år på rad i utlandet, er det likevel lett å konkludere med at Lofoten er vel så eksotisk. Særskilt når båten stoggar slik at alle får eit glimt av spermkvalen som tilfeldigvis symjer forbi.

Etter konsert i Lofoten gjekk turen vidare til Nordland Musikkfestuke i Bodø for ein storstilt konsert i samarbeid med ingen ringare enn Det Norske Solistkor og komponist og utøvar Gjermund Larsen. I Avisa Nordland blei konserten omtala som m.a. “magisk” og “virkningsfullt” og konklusjonen var at “trampeklapp fra publikum [var] helt på sin plass”. For Norges Ungdomskor var det stas og svært lærerikt å få jobbe med Solistkoret, Gjermund Larsen og ikkje minst dirigent Grete Pedersen.

Så måtte ein vende snuten sørover. Konserten i Bodø blei avslutta nokre minutt tidlegare enn planlagt, slik at koret kunne springe mot nattoget til Trondheim, og lunsjkonsert i Vår Frue kirke påfølgande dag.

Teksten held fram under biletet.

Lunsjkonsert i Vår Frue kirke.

Turnélivet er og skal vere beinhardt (og ja, vi hadde nokon på krykker òg), så rett etter konserten spratt vi inn i bussen mot Værnes lufthamn med kursen sett mot Flesland og vidare til Kongshaug musikkgymnas der Ung i Kor – Vest hadde si SommerSangUke. Med støtte frå Dextra Musica (Sparebankstiftelsen) har Ung i Kor denne gangen lagt opp til å besøke korsommarleirane i vest og på austlandet, der Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst hadde sitt arrangement hjå Toneheim folkehøgskole. Lærerike og varme møter for både songarane i Norges Ungdomskor og dei unge deltakarane på kursa!

SommerSangUka har hatt besøk av Norges Ungdomskor. Takk til Dextra Musica som har gjort dette inspirerende musikkmøtet mellom unge kortalenter mulig!

Opslået af Ung i Kor – Vest på 10. august 2017

Slike møter er inspirerande, og gjennom norgesturnéen fekk koristane ikkje berre oppleve Norge i sommarvêr og fantastisk natur, men også spennet i Kor-Norge, frå Solistkoret til den oppveksande generasjon. Måtte vi få til mange fleire slike møter mellom dei ulike skikta av feltet!

Konsertar blei det òg i Håkonshallen i Bergen, Vang kirke i Hamar og ikkje minst Oslo domkirke. Frå konserten i Oslo har vi også fått rimeleg gode opptak som vi vil dele med dykk gjennom hausten. No gler vi oss til den fantastiske jubileumshelga i oktober, med eit stort kor av tidlegare songarar og ikkje minst opptredenar frå fleire av dei tidlegare dirigentane til koret.

Før den tid kan de kose dykk med denne enkle, i utgangspunktet direkte sendte, filmen av Schnittkes Tre Sakrale Hymner.

Konsertopning i Vang Kirke: Alfred Schnittke – Drei geistliche Gesänge

Opslået af Norges Ungdomskor på 11. august 2017

Seminar med Linn Andrea Fuglseth

Kombinert dirigent- og barnekorseminar i Stavangerområdet 2. oktober og i Bergen 3. oktober 2017

På høstens kombinerte dirigent- og barnekorseminar har vi fokus på repertoar og gode prosjekter sammen med Linn Andrea Fuglseth. Linn Andrea er blant annet kjent fra Bolteløkka jentekor, Trio Mediæval og som årets barnekordirigent 2014. Hun kan vise til mange spennende og vellykkede prosjekter og hennes arbeid med Bolteløkka jentekor er alltid inspirerende. Konsertprosjektene og innspillingene deres er vel verdt å få med seg. Hun er også en meget dyktig tilrettelegger og arrangør av musikk som er velegnet for barnestemmen. Du kan lese mer om Linn Andreas repertoartanker her!

Seminaret tar utgangspunkt i Linn Andrea Fuglseth sine notehefter Mine visur og Jolevisur. Deltakerne på dirigentseminaret mottar et eksemplar av begge heftene (verdi 286,-).

Dirigentseminaret er myntet på aktive barnekordirigenter men krever ingen spesielle forkunnskaper. Det kan bli aktuelt for korene å forberede et par enkle sanger til barnekorseminaret.

Seminaret er todelt og holdes både i Stavanger og Bergen. Dagen begynner med dirigentseminar. Deretter har dirigentene felles matpause med enkel matservering. Senere ankommer de påmeldte korene og Linn Andrea jobber med disse fram mot en avsluttende konsert. På konserten framføres det vi har jobbet med på seminaret og hvert enkelt kor har anledning til å framføre et par egne låter. Seminaret er myntet på kor med medlemmer primært i alderen 3.-7. klasse men er åpent for barn i 1.-10. klasse. Dersom det blir stor spredning i alder på deltakerne, eller mange deltakere, er det aktuelt å dele dem opp i flere grupper og supplere med flere instruktører. Det blir servert frukt og drikke til deltakerne i pausene. Det er mulig å melde på kor og dirigent samlet, men også bare kor eller bare dirigent.

Obs! Barnekordelen av seminaret begynner tidlig og det vil for en del være nødvendig å busse sine sangere direkte fra skolen (for skolekor). Vi vil derfor koordinere busser slik at flest mulig kan være med. De skolekor (eller andre kor som kan samles for avreise fra ett sted) i Bergensområdet og i Stavangerområdet som ønsker busstransport fra sin skole kan oppgi dette i påmeldingsskjemaet. Det tilkommer en egenandel på 50 kroner per person for busstransport til seminaret. Hjem fra seminaret er det lagt opp til at barna blir hentet av sine foresatte som kommer på konserten.

Timeplan Stavangerområdet 2.oktober 2017 (Oppdatert: Seminaret blir i Sola kulturhus)
12-15 dirigentseminar
15 pause
16 barnekorseminar
18.30 konsert

Timeplan Bergen 3.oktober 2016 (Oppdatert: Seminaret blir i Grieghallen)
12-15 dirigentseminar
15 pause
16 barnekorseminar
18.30 konsert

Pris
500,- for deltakere dirigentseminar
500,- for deltakende kor
750,- for kor og dirigent
(+ 250,- per dirigent for kor med flere dirigenter)

Deltakeravgiften inkluderer enkel servering og ett sett med Mine Visur/Jolevisur per påmeldte dirigent. Dirigenter som er medlem i Ung i Kor kan få dekket deltakeravgift gjennom Ung i Kor – Vest sitt studiefond. Søknad gjøres enkelt i påmeldingsskjemaet.

Påmelding
Påmelding her! innen 15. september 2017. Bindende påmelding.

Voksne
Alle kor må stille med minimum en ansvarlig voksen i tillegg til dirigent. Korene har selv ansvar for sine egne korister.

Kontakt
mail: vest@ungikor.no
tlf: 93034989

Seminaret er støtte av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune.

 

1 2 3 4 5 16