På studietur til Adolf Fredriks musikklasser

Eirin Beate Åserud-Løvlid mottok støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2017. Hun benyttet sjansen til å besøke Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Her kan du lese om hennes erfaringer.

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

I høst var jeg på studieopphold hos Tony Margeta og Lina Sandborgh som jobber hos Adolf Fredriks Musikklasser. Jeg fikk være med rundt i ulike kor-timer, også hos andre lærere på skolen. Her er noen tanker jeg har gjort meg rundt dette med oppvarming og fokus i koret.

Som dirigent er det lett å falle inn i en rutine. Gjøre den samme oppvarmingen dag ut og dag inn, nærmest på autopilot. Da er det greit å reise til noen som gjør noe annerledes, kanskje noe som er rutine for dem men nytt for meg? 

Oppvarming med Tony Margeta.

Tony som jeg besøkte på AF, hadde laget et flott opplegg til meg der jeg fikk oppleve ikke bare ham selv og hans måte å gjøre ting på, men jeg fikk også gå innom flere av hans kollegaer og på ulike alderstrinn. 

Tony selv var energisk, humoristisk, krevende, vennlig og streng. Noen timer startet han rett på stemmeoppvarming med piano som tonefølge. Andre timer startet rett og slett med klapping, knipsing og tramping av rytmer. Til tider må jeg si det var temmelig komplisert, men elevene hang med. Dette “vekket” dem alle – de var rett og slett nødt til å følge med for å få dette til! En dag spurte han elevene sine: “Hvorfor gjør vi dette, tror dere?” Mange gode svar kom, men ett var vel det aller viktigste: “Vi må fokusere på det vi holder på med!” 

Lina Sandborgh

Lina Sandborgh hadde en “fysisk kanon” der hun viste nye element som  rytmer (klapp og knips) eller en bevegelse, en tone, en snakket rytme, eller en tramperytme og mer. Mens elevene gjorde forrige element, viste hun neste. Dette klarte elevene veldig bra! Lina selv virket helt uanstrengt i dette og jeg fikk heldigvis sett det to ganger med to ulike aldersgrupper. Vanskelig å forklare hvordan hun gjorde det, men hun setter rett og slett sammen masse ulike elementer etter hverandre, sier til barna at det er en kanon mellom henne og dem, og så er det i gang. Jeg har allerede prøvd dette på mine Spirer i domkirken. Barna klarer det utmerket, det er hos meg det stokker seg-så jeg må rett og slett øve masse på min del av kanonen! 

Jeg var med inn i en fjerdeklasse-time. Der brukte læreren en del “vanlige” oppvarmingsøvelser, men med unge elever brukte hun også Solfa-metoden og kanoner. Når elevene går i fjerdeklasse om høsten, er de helt nye på skolen og mye må læres. Men de er også som svamper i denne tiden; svært motiverte og veldig glade for å ha kommet inn på AF. Så de er temmelig lydhøre. 

Så kommer man hjem til hverdagen. Tester ut nye oppvarmingsøvelser med egne kor, og oppdager at man faktisk må ha disse nye øvelsene “under huden” selv før man lar korene prøve seg. Kanon-sanger går jo greit å lære fra seg med en gang. Men andre oppvarmingsøvelser krever kanskje mer av en selv. Så nå gjelder det for meg framover å ikke bare falle tilbake til det gamle, trygge, men også gi mine kor noen nye impulser fra det jeg selv opplevde. Linas fysiske kanon er i alle fall noe jeg skal lære meg, Tonys energi kan man bare håpe på at man klarer å bringe med seg videre! Samtidig tenker jeg også over hva som er bra med “mine” oppvarmingsøvelser-hvilke jeg er fornøyd med og vil fortsette å fokusere på. Det er heldigvis ikke slik at alt må “byttes ut” selv om man har vært på inspirasjonstur! 

 

Comments are closed.