LEDIGE STILLINGER HOS UNG I KOR SENTRALT OG SØRØST / OSLO

Ung i Kor lyser ut to stillinger i vårt sentralledd, samt en stilling delt mellom våre regionkontor i Oslo og SørØst. Alle stillingene har søknadsfrist 20.12.2017.

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

•    å fremme musikalsk utvikling
•    å gi hjelp og støtte til medlemmene
•    å drive opplæring i demokratisk arbeid

Informasjonskonsulentens ansvar er å jobbe med kommunikasjon for Ung i Kor, både innad til organisasjonens medlemmer, samt til omverden.

Ung i Kor sentralt: Informasjonskonsulent i 50%

Om stillingen
Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
–    nyhetsbrev og kommunikasjon til medlemmene
–    markedsføring av organisasjonen og dens aktiviteter
–    utforming av ny hjemmeside, samt arbeid med blogg og sosiale medier
–    dokumentasjon av aktiviteter, inkl. enkel foto- og videoredigering
–    noe arbeid med skriv til søknadsinstanser og politikere

Vi ønsker søkere med erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert arbeid i Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro eller Final cut. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert  kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet, også helger, må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Ung i Kor sentralt: Organisasjonskonsulent i 60%

Om stillingen
Organisasjonskonsulentens ansvar er å bistå daglig leder i den daglige driften av organisasjonen i oppgaver som omhandler:
–    søknad og rapportering på driftsordninger og prosjekter
–    organisasjonsutvikling
–    økonomiarbeid
–    medlemskontakt
–    ansvar for medlemsregister

Vi ønsker søkere med høyere utdanning som har organisasjonsfaglig kompetanse og erfaring innenfor økonomiarbeid. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 97 82 46 87 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 20. desember 2017

Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst lyser ut stilling som musikkonsulent i 50%

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er regionledd i Ung i Kor, med ca. 160 medlemskor og 6 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner. Stillingen er fordelt med 30% i Ung i Kor Oslo og 20% i Ung i Kor SørØst.

Om stillingen
Som musikkonsulent vil du jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo om å utvikle musikkfaglige kursopplegg, planlegge og gjennomfør årlige arrangement samt å følge opp og veilede medlemskor.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse: februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknadsfrist: 20. desember

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Oslo Veronica Stokkmo på 93405316 eller oslo@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til oslo@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor Oslo v/ Veronica Stokkmo
Pb 4774
0506 Oslo

Comments are closed.