Kurshelg med stort utbytte

Beate Sollie Horn mottok støtte fra Ung i Kor for å delta på dirigentsamlingen i Stjørdal. Her deler hun sine erfaringer fra kurshelgen.

Jeg søkte Ung i kor for støtte til musikkopplæring og fikk støtte til å dra på dirigentsamlingen i Stjørdal. For tiden dirigerer jeg to barnekor i alderen 4-10 år, og ble veldig glad da jeg fikk muligheten til å dra!

Jeg meldte meg på kurset om barnekormetodikk og barnestemmen med Gunnel Fagius og Petter Ekberg. Gjennom kurset fikk vi kunnskap om metodikk i kor og hvordan legge opp øvelser i forhold til barnestemmen.

På kurset fikk vi tips til oppvarmingssanger og lærte bort nye sanger til hverandre. Vi fikk også kunnskap om hvordan man kan jobbe med det sosiale miljøet i barnekor, ulike innlæringsmetoder, bruk av håndtegn og et godt tips til hvordan man kan jobbe med rytme.

Til en av øvelsene hadde Petter Ekberg klippet ut noter med ulike verdier og lagt på gulvet slik at vi fikk gå en rytmesti rundt i rommet og på denne måten kan barna lettere knytte rytmen til noe konkret. Dette var et av tipsene jeg tok med meg tilbake til korene mine.

Underveis i arbeidsøktene var det mye praktisk læring gjennom sanger og oppvarmingsøvelser. Vi fikk også besøk av et lokalt barnekor hvor noen av deltakerne fikk prøve seg som dirigenter. Hele helgen ble avsluttet med en konsert hvor vi, sammen med barnekoret, viste sangene som vi hadde øvet på i løpet av helgen.

Jeg fikk et stort utbytte av denne helgen! Jeg fikk nye tips og ideer til hvordan jeg kan legge opp øvelsene, nye sanger og kunnskap om barns sang og sangutvikling. Jeg fikk også dele mine erfaringer med andre dirigenter. Ofte kan det føles litt alene å jobbe som dirigent, så jeg satte stor pris på å snakke med andre dirigenter og få deres synspunkter og refleksjoner på ulike problemstillinger.

Gjennom kurset ble jeg også tryggere på meg selv som dirigent. Jeg har ikke jobbet som dirigent så lenge og det var godt å høre at jeg er på riktig spor og å få utvikle meg selv på dette området.

Jeg har tatt med mye fra kurset tilbake på øvelsene og fått gode tilbakemeldinger fra både barna og styret i koret. Jeg håper jeg kan være med flere ganger!

Comments are closed.