Kandidater til styrevalg 2019

På vegne av valgkomiteen til Ung i Kor, ber vi om kandidater til sentralleddets styre 2019-21.

Styret er et av organisasjonens viktigste organ, som skal sørge for at Landsmøtets vedtak følges opp, og at organisasjonen føres i riktig retning de kommende årene, og hele tiden virker til beste for korene og korenes medlemmer.

Vi er avhengig av en grundig og god prosess frem mot valget. Vi har bedt regionene ta opp i sine styrer hvem men vil foreslå som kandidater til valget. Men andre kan også foreslå kandidater, så lenge de som foreslås er medlem i Ung i Kor.

For at valgkomiteen skal få til en god geografisk og aldersmessig representasjon i styret, er vi helt avhengige av innspill fra medlemmene!

Om du kjenner at dette kunne være spennende for deg, eller vet om noen gode kandidater, kan du ENTEN ta kontakt med din region, og melde deg som kandidat, eller kontakte valgkomiteen direkte på aasnekvamme@gmail.com INNEN UTGANGEN AV JANUAR 2019.

Vi takker for kommende innspill!

Med vennlig hilsen Per Ivar Morken, Rebekka Hareide og Åsne Kvamme, valgkomité 2019.

Comments are closed.