Interessert i nytt repertoar til ditt barnekor?

Anne-Gry Blikom

Anne-Gry Blikom

Nytt repertoar for barnekor er alltid interessant, og no har Ung i Kor blitt kontakta av tekst- og sangskrivar Anne-Gry Blikom som gjerne vil at fleire barnekor skal ta i bruk hennar nyskrivne barnesangar.

Blikom har skrive tekster for Lørdagsbarnetimen, manus for Hotel Cæsar og mange noveller for norske og svenske vekeblad, og står bak barneboka I hjertet til Fru Flaksengren. 

No skriv ho også tekster og melodiar for barne- og ungdomskor. Så langt har nokre av sangane blitt tatt i bruk i Sagene og Iladalen menighet i Oslo.

Ta kontakt med oss på info@ungikor.com eller med forfattar og komponist direkte på annegryb@online.no om du er interessert i nytt repertoar og vil ha meir informasjon!

Under finner eit de døme på Blikoms sangar (lyttedøme nederst):

Ta en hånd
Tekst og mel.: Anne-Gry Blikom

1.
Gi din kjærlighet
til en som ikke vet
om godhet og om trøst
og det å komme først

Ref.:
Ta en hånd og hold den godt                          
smil og si at du er flott
vær et bål for den som er kald                          
ta en hånd og hold den godt                          
smil og si at du er flott
vær et bål for den som er kald                          

2.
Si et vennlig ord
til den som ikke tror
på at han har verdi
ikke gå forbi

Ref.:
Ta en hånd og hold den godt
smil og si at du er flott
vær et bål for den som er kald
ta en hånd og hold den godt
smil og si at du er flott
vær et bål for den som er kald

Avslutning:
Du skal ikke fryse mer, for jeg er her med deg
Og takk for at du varmer meg
Ja, takk for at du varmer meg

Lyttedøme med sang frå Madeleine (8 år):

Comments are closed.