Gunvor Bleiklie er Årets barnekordirigent 2016

Ung i Kor har tildelt prisen for Årets barnekordirigent til Gunvor Bleiklie. Prisen ble utdelt under åpningskonserten av Norbusangfestivalen 2017.

Prisvinner Gunvor Bleiklie sammen med sitt eget kor, Kirkevoll skolekor.

Prisen for Årets barnekordirigent 2016 er tildelt Gunvor Bleiklie for hennes langvarige innsats i Kirkevoll skolekor. Prisen er på kr 25.000, sammen med et håndfast bevis i form av en skulptur. Den fullstendige begrunnelsen fra styret til Ung i Kor kan du lese her:

“Ung i Kor ønsker å gi utmerkelsen Årets Barnekordirigent 2016 til Gunvor Bleiklie, som i over 30 år har arbeidet målrettet for å bygge og videreutvikle Kirkevoll skolekor.

Kirkevoll skolekor har siden oppstarten på 50-tallet vært et aktivt og levende kor i Bergen og har hele tiden vært engasjert i arbeidet for å fremme organisering og samarbeid i barne- og ungdomskormiljøet i byen og regionen. Koret har i dag ca. 60 medlemmer og er delt inn i et aspirantkor og et skolekor. Koret har hatt en rekke prestisjefylte oppdrag og arrangementer knyttet til blant annet Musikkselskapet Harmonien, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene og Hordaland Teater. Koret har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de fremste skolekorene i regionen. Skolekoret har i 2017 60-årsjubileum.

Prisvinner Gunvor Bleiklie og styreleder i Ung i Kor, Inga Sandve.

Koret har under Bleiklies ledelse vært en aktiv bidragsyter til det viktige organisasjonsarbeidet som er gjort for barne- og ungdomskor på Vestlandet. Kirkevoll skolekor er en sentral aktør i Ung i Kor – Vest, som har utviklet seg til en sterk og stabil organisasjon for barne- og ungdomskorbevegelsen på Vestlandet. Dette ville vært vanskelig uten “spydspissene” i regionen vår som Kirkevoll skolekor kanskje er vårt fremste eksempel på.

Bleiklie overtok som dirigent for skolekoret i 1992 etter å ha ledet aspirantkoret siden 1985. Bleiklie har også opprettet et kor for korister som er ferdig ved Kirkevoll men fortsatt har ønsket å synge, ungdomskoret.

Bleiklie er et utmerket eksempel på hva man kan oppnå med et stabilt og målrettet arbeid over lang tid. Hun har en enorm faglig tyngde i sitt korarbeid og hennes trygghet og erfaring smitter over på både små og store korister. Hun har vært en stabil leder med god innsikt gjennom mange år, med skiftende styrer og stadig fornyelse i medlemsmassen. Hun krever mye av sangerne, og koret holder på denne måten sin høye kvalitet og anseelse. Hennes bidrag til musikkinteressen og korinteressen rundt Kirkevoll Skole er uvurderlig og det er vanskelig å se for seg hvordan skolen og nærmiljøet hadde sett ut uten koret og Bleiklies store innsats.”

Comments are closed.