Er du interessert i å bli sertifisert tegnsangdirigent?

Tegnsang er en av satsingsområdene til Ung i Kor. Målet vårt er at kompetansen skal økes på landsbasis og vi ønsker på sikt å starte opp flere tegnsangkor i ulike landsdeler. Vi trenger også flere kompetente tegnsangdirigenter som kan bidra til videre spredning av metoden i sin landsdel.

En av utfordringene våre er at det finnes for få personer som sitter på kompetanse i Tegnsang, så nå går vi rett og slett i gang med sertifisering av Tegnsangdirigenter. Vi er i planleggingen av et sertifiseringskurs som vil gå over 3-4 samlinger (mest sannsynlig 2 eller 3 høsten 2018 og én lengre samling i januar 2019) . Vi samarbeider blant andre med Hørselshemmedes landsforbund og  Statped.

Er du interessert i å delta på kurset og i å bli sertifisert tegnsangdirigent? Deltakelsen vil bli finansiert av oss i Ung i Kor. Det kan være det blir snakk om en liten egenandel.

Du bør ha en ambisjon om å ville jobbe med tegnsang i fremtiden. Kanskje er du interessert i å starte opp et tegnsangkor (med hjelp fra oss) eller i at koret du allerede dirigerer blir tegnsangkor? Kanskje vil du bidra til å øke tegnsangkompetansen hos andre dirigenter på sikt?

Dersom du er interessert og ønsker mer informasjon, send en mail til tegnsang@ungikor.no eller ta en telefon til 99434047. Ansvarlig for prosjektet er Annelise Ofstad Aar.

***

“TEGNSANG  er et korprosjekt som ble startet av Ung i Kor Midt for skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap. Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret “Kor læne” etablert i 2000 og gjennom prosjektet “tegnsang” ble det i 2010/11 etablert ytterlige 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. For barn med hørselstap er det viktig med arenaer der de kan møtes og være sammen, oppleve mestring og å utvikle identitet. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole.

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang på et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse for barn med ulike  språkutfordringer. I tillegg ser vi at aktiviteten tilfører mye også til barn uten hørselsnedsetting, samt bidrar til et sterkere bånd mellom barna. “

Comments are closed.