Archive of ‘Ung i Kor Vest’ category

Årsmøte Ung i Kor – Vest

Innkalling

Ung i Kor – Vests medlemskor kalles herved inn til årsmøte 21. april 2018. Vi oppfordrer flest mulig medlemskor til å stille på årsmøtet for å påvirke organisasjonens videre utvikling.

Tid: 21.04.2018 kl. 10.30-12.30
Sted: Varen, Randaberg Kulturscene, på Randaberg, utenfor Stavanger. Adr: Torvmyrveien 22

Årsmøtet arrangeres parallelt med korprosjekt med The Brazz Brothers.

Frister
21.02.2018 Frist for å melde saker til styret som foreslås behandles på årsmøtet. Saker meldes til vest@ungikor.no
24.03.2018 Frist for å sende saksliste og saksdokumenter til medlemmene. Dokumentene gjøres tilgjengelig på ungikor.no/vest

Denne innkallingen er sendt til medlemmene 19.01.2018 i tråd med vedtektene.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:
 Godkjenning av eventuelle fullmakter.
 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
 Årsmelding fra de to foregående årene.
 Revidert regnskap fra de to foregående årene.
 Handlingsplan for de to kommende årene.
 Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene.
 Saker foreslått av styret eller medlemskor.
 Valg av styre og valgkomité.

Valg
Innspill til valgkomitéen kan sendes til mari.byrknes@gmail.com

Påmelding
Det er ikke krav om påmelding til årsmøtet, men gi gjerne beskjed om du kommer og hvilket kor du kommer fra til vest@ungikor.no på forhånd så vi vet hvor mange vi blir.

Spørsmål om årsmøtet kan sendes til vest@ungikor.no

Vel møtt til Ung i Kor – Vests årsmøte!

The Brazz Brothers til Rogaland

Ung i Kor – Vest inviterer til storkonsert med The Brazz Brothers og barne-/ungdomskor i Stavangerområdet 21. april 2018. Vil dere være med i koret?

The Brazz Brothers er en inspirerende gjeng med seks utrolig dyktige musikere. De er enormt aktive og produktive med 20 plateproduksjoner bak seg, over 3500 konserter over hele verden og utallige prosjekter, workshops og samarbeid med orkester, kor og korps. “The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musikalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.”

JAN MAGNE FØRDE, trompet/ flygelhorn.
KÅRE NYMARK jr. trompet/flygelhorn.
RUNAR TAFJORD, horn.
HELGE FØRDE, trombone.
STEIN ERIK TAFJORD, tuba.
KENNETH EKORNES, trommer.

Vil koret ditt være med i prosjektet?

Vi søker nå barnekor som vil være med i prosjektet. Vi ønsker å tilrettelegge for at et stort aldersspenn skal kunne delta i prosjektet og ser for oss at vi vil dele koret inn i en eldste gruppe (ca. 7.-10. klasse) og en yngste gruppe (ca. 3.-6. klasse). Disse vil gjøre noen sanger hver for seg og noen samlet. Vi vil ta endelig stilling til dette og fordeling av sanger når vi ser hvordan den faktiske aldersfordelingen blant de påmeldte er. Repertoar vil gjøres tilgjengelig i løpet av januar. Korene forbereder seg selv til prosjektet og første fellesøvelse blir dagen før konserten.

Oppdatert 17.01: Utdrag av sangene kan du se her. Noter og demofiler blir sendt digitalt til de påmeldte ved påmelding.

Foreløpig timeplan (med forbehold om endringer)
Fredag 20. april kl. 17-20 (fellesøvelse med pianist)
Lørdag 21. april kl. 10-18 (konsert kl. 17)

Påmelding

Påmeldingsfrist er 28. februar 2018. Det blir en egenandel på 150 kroner per sanger. Det er mulig for korene å justere antall deltakere fram til 9. april. Egenandelen faktureres i april. Bindende påmelding til vest@ungikor.no

Vil du vite mer? Eller har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Ung i Kor – Vest på vest@ungikor.no om du lurer på noe

Årsmøte

Parallelt med prosjektet vil Ung i Kor – Vest gjennomføre sitt årsmøte. Representanter fra de deltakende korene i prosjektet oppfordres til å delta på årsmøtet. Mer informasjon om årsmøtet finner du her.

VinterSangHelgen vest 2018

10.-11. februar 2018 inviterer Ung i Kor – Vest og Fjell kulturskulekor til VinterSangHelgen 2018 på Liljevatnet skole på Fjell, utenfor Bergen. Samlingen er for ungdom fra 7. klasse og ut videregående. 

Tema for VinterSangHelgen 2018 vil være musikk fra musikal og film, også med fokus på bevegelse på scenen. Deltakere som tidligere har vært med på SommerSangUka eller VinterSangHelgen vil kjenne igjen noe av musikken. Det blir også lagt til rette for overnatting på skolen der arrangementet holdes.

Arrangementet er primært myntet på kor, eller ungdomsgrupper fra kor, men ungdom som deltok  på SommerSangUka 2017 og vil møte deltakere derfra igjen har anledning til å delta som enkeltsangere. Vi håper på mange deltakere fra SommerSangUka så vi får et lite “reunion” på VinterSangHelgen!

Instruktører på samlingen er Åshild Eriksen som vi kjenner godt fra Fjell kulturskulekor og SommerSangUka. Hun vil også ha med seg pianist og en instruktør som vil jobbe med regi.

Timeplan:
Lørdag 10. februar: kl. 11-18
Søndag 11. februar: kl. 10- ca. 15.30 (konsert kl. 14.30)

Pris: 250,- per person (inkluderer overnatting lør.-søn. på skolen (klasserom), lunch og kvelds lør., frokost og lunch søn.), deltakerne ordner selv transport til og fra Fjell. Kor som deltar må stille med minimum en voksen per kor på hele arrangementet som også vil få tildelt praktiske oppgaver av arrangøren.

VinterSangHelgen arrangeres i samarbeid med Fjell Kulturskulekor. Takk til dem som gjør det mulig å gjennomføre arrangementet!

Påmelding og spørsmål til: vest@ungikor.no

Påmeldingsfrist 21. januar 2018

Seminar med Linn Andrea Fuglseth

Kombinert dirigent- og barnekorseminar i Stavangerområdet 2. oktober og i Bergen 3. oktober 2017

På høstens kombinerte dirigent- og barnekorseminar har vi fokus på repertoar og gode prosjekter sammen med Linn Andrea Fuglseth. Linn Andrea er blant annet kjent fra Bolteløkka jentekor, Trio Mediæval og som årets barnekordirigent 2014. Hun kan vise til mange spennende og vellykkede prosjekter og hennes arbeid med Bolteløkka jentekor er alltid inspirerende. Konsertprosjektene og innspillingene deres er vel verdt å få med seg. Hun er også en meget dyktig tilrettelegger og arrangør av musikk som er velegnet for barnestemmen. Du kan lese mer om Linn Andreas repertoartanker her!

Seminaret tar utgangspunkt i Linn Andrea Fuglseth sine notehefter Mine visur og Jolevisur. Deltakerne på dirigentseminaret mottar et eksemplar av begge heftene (verdi 286,-).

Dirigentseminaret er myntet på aktive barnekordirigenter men krever ingen spesielle forkunnskaper. Det kan bli aktuelt for korene å forberede et par enkle sanger til barnekorseminaret.

Seminaret er todelt og holdes både i Stavanger og Bergen. Dagen begynner med dirigentseminar. Deretter har dirigentene felles matpause med enkel matservering. Senere ankommer de påmeldte korene og Linn Andrea jobber med disse fram mot en avsluttende konsert. På konserten framføres det vi har jobbet med på seminaret og hvert enkelt kor har anledning til å framføre et par egne låter. Seminaret er myntet på kor med medlemmer primært i alderen 3.-7. klasse men er åpent for barn i 1.-10. klasse. Dersom det blir stor spredning i alder på deltakerne, eller mange deltakere, er det aktuelt å dele dem opp i flere grupper og supplere med flere instruktører. Det blir servert frukt og drikke til deltakerne i pausene. Det er mulig å melde på kor og dirigent samlet, men også bare kor eller bare dirigent.

Obs! Barnekordelen av seminaret begynner tidlig og det vil for en del være nødvendig å busse sine sangere direkte fra skolen (for skolekor). Vi vil derfor koordinere busser slik at flest mulig kan være med. De skolekor (eller andre kor som kan samles for avreise fra ett sted) i Bergensområdet og i Stavangerområdet som ønsker busstransport fra sin skole kan oppgi dette i påmeldingsskjemaet. Det tilkommer en egenandel på 50 kroner per person for busstransport til seminaret. Hjem fra seminaret er det lagt opp til at barna blir hentet av sine foresatte som kommer på konserten.

Timeplan Stavangerområdet 2.oktober 2017 (Oppdatert: Seminaret blir i Sola kulturhus)
12-15 dirigentseminar
15 pause
16 barnekorseminar
18.30 konsert

Timeplan Bergen 3.oktober 2016 (Oppdatert: Seminaret blir i Grieghallen)
12-15 dirigentseminar
15 pause
16 barnekorseminar
18.30 konsert

Pris
500,- for deltakere dirigentseminar
500,- for deltakende kor
750,- for kor og dirigent
(+ 250,- per dirigent for kor med flere dirigenter)

Deltakeravgiften inkluderer enkel servering og ett sett med Mine Visur/Jolevisur per påmeldte dirigent. Dirigenter som er medlem i Ung i Kor kan få dekket deltakeravgift gjennom Ung i Kor – Vest sitt studiefond. Søknad gjøres enkelt i påmeldingsskjemaet.

Påmelding
Påmelding her! innen 15. september 2017. Bindende påmelding.

Voksne
Alle kor må stille med minimum en ansvarlig voksen i tillegg til dirigent. Korene har selv ansvar for sine egne korister.

Kontakt
mail: vest@ungikor.no
tlf: 93034989

Seminaret er støtte av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune.

 

Nasjonalt dirigentkurs for ungdom

8.-12.august 2017 inviterer Ung i Kor og Koralliansen til nasjonalt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os utenfor Bergen. Kurset retter seg mot ungdom i alderen 16-26 år. Det kreves ingen forkunnskaper som dirigent, men det anbefales noe grunnleggende notekunnskaper og erfaring som korsanger.

Dirigentsommerkurset er et intensivt innføringskurs i kordireksjon, med et omfang på 32 timer.

Dirigentsommerkurset vil blant annet inneholde temaer som:

 • Slagteknikk
 • Oppvarmingsmetodikk
 • Innstuderingsmetodikk
 • Musikkteori
 • Gehørtrening

Ved fullført kurs skal kursdeltakeren

 • Beherske grunnlegende takteringsfigurer
 • Beherske dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk
 • Kunne gjennomføre oppvarming av kor
 • Kunne innstudere enkelt repertoar

Det gjennomføres en praktisk prøve på slutten av kurset. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. Kurset regnes som “modul 1 Ung” i Koralliansens kurs for kordirigenter. Etter gjennomført modul 1 kan kurdeltakeren gå videre med modul 2 senere.

Hovedinstruktør for dirigentkurset er sanger og dirigent Tore Kloster. Tore har holdt flere dirigentkurs for ungdom tidligere og har lang erfaring som kordirigent og korsanger. Han dirigerer blant annet Sankta Sunniva Kammerkor og Kammerkoret GNEIS.

Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka, et sommerkurs for unge korsangere. Noe av undervisningen i dirigentkurset vil foregå sammen med deltakerne på SommerSangUka. Norges ungdomskor vil også besøke Dirigentsommerkurset og deltakerne vil få observere hvordan disse jobber.

Dirigentsommerkuset starter 8. august kl.14 og avsluttes med felles avslutningskonsert 12. august kl.14 sammen med SommerSangUka.

Dirigentsommerkurset for ungdom koster kr. 2500,- Deltakerne kan få refundert inntil kr. 1500 i reiseutgifter mot å framlegge kvittering. Det refunderes kun rimelig og nødvendig transport som buss, tog og fly. Det gis ikke refusjon for bruk av egen bil eller taxi. Ta kontakt om du lurer på hvordan du kan komme deg enklest mulig til Os.

Dirigentsommerkurset er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2/3-mannsrom.

Påmeldingsfrist for Dirigentsommerkurset er 20.juni 2017. Det er åpent for videre påmelding.

Arrangør av Dirigentsommerkurset og SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest.

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

SommerSangUka Vest 2017

Grooves & Moves – feel the rhythm

SommerSangUka – Sommerkurset for deg som elsker å synge!

Bli med på fem intense dager med fokus på: Stemme, rytme, groove og bevegelse.

Gjennom mange ulike sjangre og musikalske uttrykk utvikler vi stemme, musikalitet og sceneferdigheter. Vi skal synge sammen i store og små grupper med god oppfølging fra våre fantastiske instruktører.

Hovedinstruktører på SommerSangUka 2017 er Åshild Eriksen, Ingrid A. Danbolt og Tore Kloster + andre gode instruktører og musikere. Alle disse er enormt kunnskapsrike og inspirerende!

Deltakerne blir også godt ivaretatt utenom det musikalske av voksne ledere og ungdomsledere.

 • Også i år tilbyr vi et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2001 eller tidligere på SommerSangUka. Les mer om det her!
 • I år får vi også besøk av selveste Norges Ungdomskor. Det blir en stor musikalsk opplevelse!

SommerSangUka 2017 er for alle født i 1998-2006
SommerSangUka 2017 starter 8. august kl.14 og avsluttes med konsert 12. august kl.14
SommerSangUka 2017 koster kr. 2500,-
SommerSangUka 2017 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2017 er 20.juni 2017. Det er åpnet for videre påmelding.
Arrangør av SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

Velkommen til SommerSangUka Vest 2017

VinterSangHelgen – Vest

21-22.januar 2017 inviterer Ung i Kor – Vest til VinterSangHelgen på Liljevatnet skole på Fjell, utenfor Bergen. Samlingen er for ungdom fra 7. klasse og ut videregående. Samlingen er åpen for både kor og individuelle deltakere.

fjell2017

Fra SommerSangUka 2016

 

Tema for VinterSangHelgen vil knytte seg opp til Norbusangfestivalen i mai, men VinterSangHelgen står godt for seg selv også om du ikke skal delta på Norbusang. Deltakerne på VinterSangHelgen vil bli invitert til å synge på åpningssarrangementet på Norbusangfestivalen. Gjennom helgen vil deltakerne fordype seg i et lite knippe flotte sanger. I tillegg til å jobbe med syngingen vil det også være noe fokus på det sceniske uttrykket.

Vi ønsker særlig velkommen ungdom som deltok på SommerSangUka 2016 og vil møte deltakere derfra igjen. Vi håper på mange deltakere fra SommerSangUka så vi får et lite “reunion” på VinterSangHelgen! Vi ser for tiden en veldig god utvikling og sammensveising av ungdommer i organisasjonen vår som er veldig positivt. Vi er derfor glade for å kunne tilby et slikt “ungdomstreff” i løpet av vinteren også i år.

Instruktører på samlingen er Åshild Eriksen som vi kjenner godt fra Fjell kulturskulekor og SommerSangUka. Hun vil også ha med seg pianist og knytte til seg andre “instruktørkrefter”. Dirigenter for kor som deltar oppfordres til å være med hele helgen og inngå i samarbeid med Åshild om gjennomføringen av helgen.

Timeplan:
Lørdag 21.januar: kl. 10-17.30
Søndag 22.januar: kl. 10-15.30 (konsert kl. 14.30)

Pris: 250,- per person (inkluderer overnatting lør.-søn. på skolen (klasserom), lunch og kvelds lør., frokost og lunch søn.), deltakerne ordner selv transport til og fra Fjell. Vi oppfordrer kor som deltar til å ha med seg minst en voksen som kan være med begge dagene og hjelpe til der det trengs.

VinterSangHelgen arrangeres i samarbeid med Fjell Kulturskulekor. Takk til dem som gjør det mulig å gjennomføre arrangementet!

Påmelding og spørsmål til: vest@ungikor.no

Påmeldingsfrist 10. januar 2017

Sang, spill og sprell

Kombinert dirigent- og barnekorseminar i Stavanger 28. oktober og i Bergen 29. oktober 2016

Tone

Har du lyst til å fornye og utvide ditt repertoar med barnekoret? På dette kurset vil du bli kjent med nye, forfriskende sanger og sangaktivitet særlig rettet mot barn i 1. – 5. klasse.  Vi vil synge, leke og bevege oss, samtidig som vi har fokus på det metodiske aspektet ved det å jobbe med denne aldersgruppen. Enkle over- eller understemmer inngår i mange av sangene, og vi vil selvsagt prøve oss på noen av dem sammen. Materialet er valgt ut med tanke på å styrke barns musikalske utvikling på en gledesfylt måte, og er hentet fra Sang, spill og sprell 1 og 2. Foruten bøker med noter og beskrivelser, inkluderer materialet også læringsvideoer på YouTube og nedlastbare lydfiler og singbacks til mange av sangene. Altså kan du få god hjelp også til innstuderingen og gjennomføringen på hjemmebane senere!

Seminarholder Tone Ophus er til daglig førstelektor i musikk ved grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Som freelance kursholder har hun i tillegg hatt en rekke oppdrag for bl.a. Østlandske Lærerstevne, Musikk i Skolen, Rikskonsertene og Den Norske Opera og Balletts Barnekor. Hun er også aktiv som dirigent, musiker, arrangør og komponist, og har flere bok- og noteutgivelser bak seg.

Seminaret tar utgangspunkt i hennes utgivelser Sang, spill og sprell 1 og 2. Bok 1 fokuserer på sang, rytmikk og bevegelse og bok 2 fokuserer på flerstemt sang og samspill. Bøkene er særlig rettet mot aldersgruppen 6-13 år, men mye av innholdet egner seg til både yngre og eldre barn. Deltakerne på dirigentseminaret mottar ett eksemplar av begge bøkene (verdi 458,-)

Dirigentseminaret er myntet på aktive barnekordirigenter men krever ingen spesielle forkunnskaper. Lette klær og innesko anbefales! Det kan bli aktuelt for korene å forberede et par enkle sanger til barnekorseminaret.

Seminaret er todelt og holdes både i Stavanger og Bergen. Dagen begynner med dirigentseminar. Deretter har dirigentene felles matpause med enkel matservering. Senere ankommer de påmeldte korene og Tone jobber med disse fram mot en avsluttende konsert. På konserten framføres det vi har jobbet med på seminaret og hvert enkelt kor har anledning til å framføre et par egne låter. Seminaret er åpent for alle kor med medlemmer primært i alderen 1.-5. klasse. Dersom det blir stor spredning i alder på deltakerne, eller mange deltakere, er det aktuelt å dele dem opp i flere grupper. Det blir servert frukt og drikke til deltakerne i pausene. Det blir mulighet for korte prøver i konsertlokalet i forkant av konserten for de kor som ønsker det. Det er mulig å melde på kor og dirigent samlet, men også bare kor eller bare dirigent.

Timeplan Stavanger 28.oktober 2016 (i Kampen kirke)
12-15 dirigentseminar
15 pause
16 barnekorseminar
18.30 konsert (Obs! endret klokkeslett!)

Timeplan Bergen 29.oktober 2016 (På Langhaugen vgs.) (Obs! endringer i tidene/oppsett lørdag!)
10-13 barnekorseminar
13 konsert
14 dirigentseminar
17 fellesmåltid

Pris
500,- for deltakere dirigentseminar
500,- for deltakende kor
750,- for kor og dirigent
(+ 250,- per dirigent for kor med flere dirigenter)

inkluderer enkel servering og ett sett med Sang, spill og sprell 1&2 per påmeldte dirigent. Dirigenter som er medlem i Ung i Kor kan få dekket deltakeravgift gjennom Ung i Kor – Vest sitt studiefond. Søknad gjøres enkelt i påmeldingsskjemaet.

Påmelding
Påmelding her! innen 01. oktober 2016. Bindende påmelding.

Voksne
Alle kor må stille med minimum en ansvarlig voksen i tillegg til dirigent. Korene har selv ansvar for sine egne korister.

Kontakt
mail: vest@ungikor.no
tlf: 93034989

Seminaret er støtte av Bergen kommune gjennom prosjektet Barn Synger og Rogaland fylkeskommune.

rogfk_liggende_RGB_

BS logo

Bergen Kommune Logo_2_Jpeg_strek_t_105146a

I samarbeid med:

Svg kulturskole

 

Releasekonsert: Norbusang 2017

Velkommen til releasekonsert for Norbusang 2017 i Oseana 27. februar 2016!

fb-banner-rgb

24.-28 mai 2017 arrangeres festivalen Norbusang på Os utenfor Bergen! Vi samler 600 syngende barn og unge fra hele Norden, til 5 dager fylt med sangglede og nordisk samhold. Festivalen er en del av storsatsingen på barnesang som foregår både nasjonalt og regionalt på Vestlandet. Ung i Kor – Vest har over flere år satset på store og omfattende utviklingsprosjekter, blant annet “Europa Cantat junior” i 2014 og det pågående prosjektet “Barn synger”. Begge disse prosjektene har blitt gjennomført med uvurderlig støtte fra Bergen kommune.

Vi er nå glade for at vi i godt samarbeid med Os kommune kan invitere til nok en stor begivenhet for barne- og ungdomskor. I løpet av Norbusang 2017 vil vi gjennomføre en rekke konserter i Oseana og Os kirke. Deltakerne vil være med på spennende verksteder rundt om kring på Osøyro og det vil selvfølgelig være tid til sosiale aktiviteter og nordisk utveksling.

Norbusang 2017 lanseres med en konsert i foajeen i Oseana lørdag 27.02. kl 14.45. Der vil vi møte en gjeng unge korsangere som har jobbet sammen med noen smakebiter fra den kommende festivalen. Velkommen til denne festivalreleasen i Oseana!

Detaljert informasjon om festivalen utarbeides i løpet av året og det åpnes for påmelding til høsten på våre nettsider.

SommerSangUka 2016

FRA SCENE OG FILMSSU16-page-001

NYHET: Det er fortsatt ledige plasser på SommrSangUka. Vi åpner derfor for videre påmelding inntil videre.
Kongshaug musikkgymnas 9. til 13. august.

SommerSangUka er sommerkurset for deg som er født mellom 1997 og 2005 og elsker å synge. Årets kurs er som i fjor lagt til Kongshaug musikkgymnas i Os utenfor Bergen. Vi har med oss spennende instruktører og tema for årets kurs er Fra scene og film. NYHET! I år tilbyr vi også et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2000 eller tidligere. Velkommen til sommerens høydepunkt!

Påmelding finner du her!

SommerSangUka 2016: FRA SCENE OG FILM

Bli med på fem intense dager med fokus på: Stemme, bevegelse og scene.

Gjennom ulike sjangre og musikalske uttrykk fra musikal og film utvikler vi stemmen og sceneferdighetene våre. Vi skal synge sammen i store og små grupper og det vil bli mulighet for individuelle sangtimer.

Instruktører på SommerSangUka 2016

Åshild Eriksen – kor og sang
Ingrid A. Danbolt – kor og sang
Yvonne Algrøy – scene og regi
Tore Kloster – direksjon
+ musikere
+ voksne leirledere

NYHET! I år tilbyr vi også et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2000 eller tidligere på SommerSangUka. Deltakerne på dirigentkurset har et eget opplegg deler av dagen og deltar på en del aktiviteter sammen med de andre deltakerne på SommerSangUka. Det blir altså både sang og direksjon. Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset er et grunnleggende kurs i direksjon.

SommerSangUka 2016 er for alle født i 1997-2005.
SommerSangUka 2016 starter 9. august kl.14 og avsluttes med konsert 13. august kl.14.
SommerSangUka 2016 koster kr. 2500,-
SommerSangUka 2016 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat.
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2016 er 17. mai 2016. Det er fortsatt ledige plasser og åpent for etterpåmeldinger!
Arrangør av SommerSangUka 2016 er Ung i Kor – Vest.
Kontakt: vest@ungikor.no / 47267293

Påmelding finner du her!

1 2