Archive of ‘Uncategorized’ category

LEDIGE STILLINGER HOS UNG I KOR SENTRALT OG SØRØST / OSLO

Ung i Kor lyser ut to stillinger i vårt sentralledd, samt en stilling delt mellom våre regionkontor i Oslo og SørØst. Alle stillingene har søknadsfrist 20.12.2017.

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

•    å fremme musikalsk utvikling
•    å gi hjelp og støtte til medlemmene
•    å drive opplæring i demokratisk arbeid

Informasjonskonsulentens ansvar er å jobbe med kommunikasjon for Ung i Kor, både innad til organisasjonens medlemmer, samt til omverden.

Ung i Kor sentralt: Informasjonskonsulent i 50%

Om stillingen
Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
–    nyhetsbrev og kommunikasjon til medlemmene
–    markedsføring av organisasjonen og dens aktiviteter
–    utforming av ny hjemmeside, samt arbeid med blogg og sosiale medier
–    dokumentasjon av aktiviteter, inkl. enkel foto- og videoredigering
–    noe arbeid med skriv til søknadsinstanser og politikere

Vi ønsker søkere med erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert arbeid i Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro eller Final cut. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert  kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet, også helger, må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Ung i Kor sentralt: Organisasjonskonsulent i 60%

Om stillingen
Organisasjonskonsulentens ansvar er å bistå daglig leder i den daglige driften av organisasjonen i oppgaver som omhandler:
–    søknad og rapportering på driftsordninger og prosjekter
–    organisasjonsutvikling
–    økonomiarbeid
–    medlemskontakt
–    ansvar for medlemsregister

Vi ønsker søkere med høyere utdanning som har organisasjonsfaglig kompetanse og erfaring innenfor økonomiarbeid. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 97 82 46 87 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 20. desember 2017

Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst lyser ut stilling som musikkonsulent i 50%

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er regionledd i Ung i Kor, med ca. 160 medlemskor og 6 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner. Stillingen er fordelt med 30% i Ung i Kor Oslo og 20% i Ung i Kor SørØst.

Om stillingen
Som musikkonsulent vil du jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo om å utvikle musikkfaglige kursopplegg, planlegge og gjennomfør årlige arrangement samt å følge opp og veilede medlemskor.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse: februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknadsfrist: 20. desember

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Oslo Veronica Stokkmo på 93405316 eller oslo@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til oslo@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor Oslo v/ Veronica Stokkmo
Pb 4774
0506 Oslo

4 millioner til Ung i Kor

PRESSEMELDING: Dextra Musicas program for unge utøvere 2018-2020 har vedtatt å bevilge kr 4 050 000 til Ung i Kor.

Støtten vil bli benyttet til å forsterke våre satsinger på talentutvikling blant ungdom. Det omhandler fortrinnsvis Norges Ungdomskor, regionale Sommersanguker og dirigentsatsingen i organisasjonen.

– Dextra Musica er en engasjert og involvert samarbeidspartner som deler våre ambisjoner for feltet. Det er gledelig at Dextra vil gi flere barn og unge – i hele Norge – mulighet til å ta del i satsinger vi har hatt i mange år, sier daglig leder i Ung i Kor, Victoria Liedbergius.

 

– Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte

 – Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen, skriver Vibeke Ulstad Akersveen i dette blogginnlegget. Hun har deltatt på dirigentkurs i Stjørdal, og gjennom Koralliansens modulprogram.

Vibeke Akersveen. Foto: Studio Prud//Camilla Moe Rødven

Som en slags førtiårskrise forsto jeg at jeg ville bli dirigent. Det var muligens litt seint, siden jeg aldri hadde hoppet på muligheten til å ta noe som helst av musikkutdanning. Da jeg skulle søke på videregående skole trodde jeg at jeg ikke var flink eller musikalsk nok til å prøve meg på musikklinja, til tross for at jeg hadde sunget i kor og spilt piano i mange år. Da jeg i neste runde skulle velge yrke, var jeg i alle fall ikke flink nok eller kunne nok, og gikk heller for et trygt og greit valg om å bli lærer. Ikke i musikk, selvsagt.  Da jeg nærmet meg førti forsto jeg at jeg hele livet hadde sett for meg at jeg som voksen skulle dirigere barnekor.  Det slo meg at det var akkurat nå jeg var voksen, barna mine var glad i å synge og det var nå at det var aktuelt for dem å synge i barnekor.  Samtidig kjente jeg på lysten til å gjøre noe annet og jeg vurderte et karriereskift. Kall det flaks eller uflaks; det var heller ingen kor for barna i nærmiljøet.  Da ble det plutselig jeg som startet et barnekor.  Det var vel akkurat på dette tidspunktet det var på tide å gjøre noe med tanken som tydeligvis hadde ligget i bakhodet i alle år.

Selv om jeg kjente en voldsom entusiasme og iver etter å komme i gang, var det også litt skummelt. Jeg kontaktet derfor kjentfolk i Norges Korforbund og ei venninne med erfaring fra musikkgrupper for barn. Dette var verdifullt, for jeg fikk tips om alt fra øvelsens lengde, oppstart/avslutning og flere velegnede sanger/aktiviteter. Jeg fikk også mye støtte og den nødvendige troen på at jeg kunne få det til.

Noen uker etter oppstart hadde vi 17 fem- og seksåringer i koret. En av de ansatte i barnehagen til dattera ble med som frivillig. Dette var en gavepakke for meg og koret. Etter hvert ble det også med et par foreldre på øvelsene, for å hjelpe til med barna, men også to fedre som spilte gitar.

Det var fantastisk herlig å få de entusiastiske skolestarterne til å synge sammen og bevege seg til musikken! Det føltes godt å glede seg sammen over sang og bevegelse, og hovedmålet mitt var at det skulle være artig å synge sammen. Det viste seg også at det var en ypperlig alder til å starte i kor! Ungene og foreldrene var fornøyde. Selv om det hele fungerte godt, hadde jeg behov for mer kunnskap. Jeg ønsket å kunne flere spennende sanger med bevegelse, vite når man kunne begynne å synge tostemt/kanons, hvor vanskelige sangene kunne være med tanke på tekst, melodi og lengde osv. Hvor kunne jeg få denne kompetansen?

Mitt første kurs ble Ung i Kor sin årlige januarhelg på Stjørdal. Der fikk jeg lære om barnekormetodikk og barnekorstemmen. Midt i blinken for meg! Året etter var det rytmisk musikk i barne-og ungdomskor som var temaet på samme helg. Det var også helt innenfor mitt utviklingsområde, og ei helg med fantastisk fin sang og lærdom. Innimellom fikk jeg muligheten til å delta på et inspirerende Kor arti’-kurs, og omsider kom det en gavepakke dalende i form av Koralliansens modulkurs. Hurra! Med nybegynnerkurset i sekken fra noen år tilbake, kunne jeg gå i gang med modul 2, som betød tre samlinger med viktig og nyttig kunnskap om dirigering og korledelse. I skrivende stund er jeg, i en alder av 41 år, endelig i gang med å studere musikk! Jeg tar studiet «Rytmisk korledelse» som gir 30 studiepoeng. Etter dette året har jeg forhåpentligvis enda bredere kompetanse i å lede kor.

Dette er en lang fortelling om hvordan veien fram mot mer kompetanse har artet seg for min del. Dessverre er jeg redd for at det er altfor få slike fortellinger rundt om i landet. Det koster mye tid og også penger å finne mulighetene for opplæring til den som starter som mer eller mindre amatør på dirigentfeltet. Heldigvis har det i løpet av de siste årene blitt noen flere tilbud, men er det nok? Jeg har undret meg over at det finnes såpass få og ofte veldig små barnekor rundt omkring. Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på. Er det like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen? Hvem er ansvarlig for å legge til rette for oppstart av flere kortilbud? Hva gjør Ung i Kor for å sikre rekruttering? Barneidretten har en lang tradisjon for at foreldre stiller som frivillige trenere de første årene. Kan barnekor organiseres som f.eks. håndball, hvor foreldre stiller som instruktører? I så fall må det på plass et system for opplæring. Til sammenligning ligger det innenfor Håndballforbundet ferdige kursrekker som favner barnetrenere opp til elitetrenere. Dette gir trygghet, kunnskap, en større verktøykasse, tips og inspirasjon. Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte, kursing og et apparat i ryggen. Idrettslag er slike støtteapparat, hvor det allerede finnes vedtekter, organisasjonsnummer, rutiner for betaling av kontingent osv. Kan kororganisasjonene bli et slikt apparat, slik at hver lokale initiativtaker, korentusiast, forelder eller dirigent in-spe slipper å finne ut av alle disse praktiske tingene selv? Er det kanskje på tide med samarbeid mellom Ung i Kor og de kommunale kulturskolene?

I freidighetens navn tillater jeg meg å formulerer et mål for videre utvikling innen barne-og ungdomskorfeltet; Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen. Det er for optimistisk å vente på at førtiårskrisen skal ramme mange korentusiaster på samme måte.

Julehelsing frå Ung i Kor 2017

Ung i Kor sitt landsmøte, april 2017.

Det nærmar seg jul, og med det alle dei fine, små tradisjonane som held oss saman. For oss i sentralleddet til Ung i Kor betyr det innspurt på fleire frontar, men heldigvis også den årlege tradisjonen med juleverkstad der vi pakkar inn årets julegåve til våre medlemmar. Om lag 10 000 små gåver sendast ut til våre 300 medlemskor i desse dagar. Vi vonar dei kjem til nytte for store og små songarar!

I år følger også ein liten bonus; nemleg eit hefte med 13 svenske Luciasongar som vi har omsett til norsk. De har neppe tid eller høve til å øve inn desse til årets Luciafeiring, men vi vonar at dirigentar og andre der ute vil sjå det som ein inspirasjon til å skape ei triveleg feiring – for alle involverte – i åra som kjem. I fjor såg me fleire avisartiklar om konflikter rundt Luciafeiringar på barneskular og anna, og vi vonar at vi med dette heftet kan føre diskursen i ei konstruktiv retning.

2017 har vore eit år med store prosjekt og hendingar for Ung i Kor. Vi har hatt Landsmøte i Bodø, der eit nytt styre blei valt, i tillegg til nokre vedtak som vil skape spanande endringar i organisasjonen i tida som kjem. Ei av desse var at prosjektet Barn Synger blei vedteke som ei nasjonal satsing. Barn Synger er spydspissen for vår satsing for at absolutt alle barn og unge – heilt uavhengig av deira bakgrunn – skal ha eit kortilbod i sitt nærmiljø, og med dette landsmøtevedtaket betyr det at denne satsinga får eit enno sterkare fokus dei neste åra.

Prosjektet Tegnsang får også ein ny giv, med prosjektmidlar lagt til vårt regionledd Ung i Kor Midt. Ein første smak på denne satsinga er kurs på vår dirigentsamling i Stjørdal 12.-14. januar 2017. Tegnsang er både ein fin metode for å inkludere hørselshemma barn og unge i kor, og ikkje minst ei flott formidlingsform for alle typar sang!

Norges Ungdomskor har hatt eit fabelaktig jubileumsår i 2017. Det byrja med deltaking på den internasjonale ungdomskorfestivalen i London i påska. Der sang koret i både ærverdige Royal Albert Hall og Royal Festival Hall saman med kor frå alle verdshjørner.

I sommar blei det ein storslått Norgesturné som strekte seg frå Lofoten til Oslo. For mange av songarane var dette vel så eksotisk som dei mange utanlandsreisene dei får delta på!

På biletet til høgre ser du ryggen til dirigent Carl Høgset, som i 1987 stifta Norges Ungdomskor saman med Joar Rørmark. I oktober dirigerte Høgset igjen Norges Ungomskor, men denne gangen eit storkor med 120 både noverande og tidlegare songarar. Jubileumskonserten blei ei fabelaktig oppleving for alle involverte, som også inkluderte alle tidlegare dirigentar.

Før 5. januar kan nye songarar melde seg til Norges Ungdomskor 2018. Turen går til Hardanger musikkfest i mai, Tallinn og meir om sommaren og ei samling i Trondheim i oktober. Tips gjerne ein ung songar om denne fantastiske moglegheita!

I 2018 vert det nye tilsette her hos oss. Vi har i desse dagar utlyste stillingar som organisasjonskonsulent, informasjonskonsulent, i tillegg til at Ung i Kor Oslo og SørØst lyser ut stilling som Musikkonsulent. Alle stillingane har frist 20. desember, og vi vil gjerne ha så mange, flotte kandidatar som mogleg!

Nytt av året i 2017 er at Regjeringa bevilga midlar direkte over Statsbudsjettet til Koralliansen si dirigentsatsing. Det har resultert i kurs og mentorordningar for kordirigentar i heile landet. På neste års statsbudsjett er potten auka, og kormiljøet kan vente seg ei enno sterkare satsing.

For at alle våre aktivitetar og tiltak skal treffe best mogleg vil vi gjerne høyre meir frå dykk: våre medlemmar. Eit strålande døme på slik tilbakemelding kom i form av eit blogginnlegg som vert publisert på våre nettsider i desse dagar, frå den relativt ferske dirigenten Vibeke Ulstad Akersveen. Der blei det etterspurt større moglegheiter for foreldre og andre som tek initativ og startar kor i sitt nærmiljø. Dette er ei av våre hjertesaker, og vi vil anbefale å sjekke ut innlegget til Akersveen og tilsvaret frå vår styreleiar og dagleg leiar. Om du har noko å ta opp vil vi anbefale å ta kontakt med oss, vi er lydhøre for alle tilbakemeldingar!

Som vanleg vil vi minne om årsrapporten som skal inn 1. mars 2018. Det er gjennom denne de søker støtte om Frifond og momskompensasjon. For å gjere prosessen enklast mogleg er det veldig smart å ha medlemslistene i vårt register oppdatert før årsskiftet.

Frå alle oss i Ung i Kor: God jul!

På studietur til Adolf Fredriks musikklasser

Eirin Beate Åserud-Løvlid mottok støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2017. Hun benyttet sjansen til å besøke Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Her kan du lese om hennes erfaringer.

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

I høst var jeg på studieopphold hos Tony Margeta og Lina Sandborgh som jobber hos Adolf Fredriks Musikklasser. Jeg fikk være med rundt i ulike kor-timer, også hos andre lærere på skolen. Her er noen tanker jeg har gjort meg rundt dette med oppvarming og fokus i koret.

Som dirigent er det lett å falle inn i en rutine. Gjøre den samme oppvarmingen dag ut og dag inn, nærmest på autopilot. Da er det greit å reise til noen som gjør noe annerledes, kanskje noe som er rutine for dem men nytt for meg? 

Oppvarming med Tony Margeta.

Tony som jeg besøkte på AF, hadde laget et flott opplegg til meg der jeg fikk oppleve ikke bare ham selv og hans måte å gjøre ting på, men jeg fikk også gå innom flere av hans kollegaer og på ulike alderstrinn. 

Tony selv var energisk, humoristisk, krevende, vennlig og streng. Noen timer startet han rett på stemmeoppvarming med piano som tonefølge. Andre timer startet rett og slett med klapping, knipsing og tramping av rytmer. Til tider må jeg si det var temmelig komplisert, men elevene hang med. Dette “vekket” dem alle – de var rett og slett nødt til å følge med for å få dette til! En dag spurte han elevene sine: “Hvorfor gjør vi dette, tror dere?” Mange gode svar kom, men ett var vel det aller viktigste: “Vi må fokusere på det vi holder på med!” 

Lina Sandborgh

Lina Sandborgh hadde en “fysisk kanon” der hun viste nye element som  rytmer (klapp og knips) eller en bevegelse, en tone, en snakket rytme, eller en tramperytme og mer. Mens elevene gjorde forrige element, viste hun neste. Dette klarte elevene veldig bra! Lina selv virket helt uanstrengt i dette og jeg fikk heldigvis sett det to ganger med to ulike aldersgrupper. Vanskelig å forklare hvordan hun gjorde det, men hun setter rett og slett sammen masse ulike elementer etter hverandre, sier til barna at det er en kanon mellom henne og dem, og så er det i gang. Jeg har allerede prøvd dette på mine Spirer i domkirken. Barna klarer det utmerket, det er hos meg det stokker seg-så jeg må rett og slett øve masse på min del av kanonen! 

Jeg var med inn i en fjerdeklasse-time. Der brukte læreren en del “vanlige” oppvarmingsøvelser, men med unge elever brukte hun også Solfa-metoden og kanoner. Når elevene går i fjerdeklasse om høsten, er de helt nye på skolen og mye må læres. Men de er også som svamper i denne tiden; svært motiverte og veldig glade for å ha kommet inn på AF. Så de er temmelig lydhøre. 

Så kommer man hjem til hverdagen. Tester ut nye oppvarmingsøvelser med egne kor, og oppdager at man faktisk må ha disse nye øvelsene “under huden” selv før man lar korene prøve seg. Kanon-sanger går jo greit å lære fra seg med en gang. Men andre oppvarmingsøvelser krever kanskje mer av en selv. Så nå gjelder det for meg framover å ikke bare falle tilbake til det gamle, trygge, men også gi mine kor noen nye impulser fra det jeg selv opplevde. Linas fysiske kanon er i alle fall noe jeg skal lære meg, Tonys energi kan man bare håpe på at man klarer å bringe med seg videre! Samtidig tenker jeg også over hva som er bra med “mine” oppvarmingsøvelser-hvilke jeg er fornøyd med og vil fortsette å fokusere på. Det er heldigvis ikke slik at alt må “byttes ut” selv om man har vært på inspirasjonstur! 

 

Pitsj til dirigentsamlingen i Stjørdal

I forbindelse med Dirigentsamlingen i Stjørdal arrangerer Ung i Kor og Kimen kulturhus konsert med vokalgruppen Pitsj! Konserten finner sted i Kimen kulturhus kl 20., fredag 12. januar. Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse, som begge synger i Pitsj, er også kursholdere denne helgen.

Vokalgruppen Pitsj

Pitsj er fem sterke stemmer som skaper vokalmusikk i landskapet mellom jazz, pop og folk. Ensemblet er kjennetegnet av homogenitet, groove og et stort stilmessig spenn. Ambisjonen er å utnytte alt det potensial som ligger i fem jentestemmer. I ti år har de vært en av Norges og Nordens ledende vokalgrupper.

Fra debuten i 2006 har Pitsj vært kjent for friske versjoner og sofistikerte tolkninger av  norske viseskatter, samt kjente standardlåter i nye norske gjendiktninger. I dag skriver gruppa egen musikk med et sound som er både mykt og kraftfullt. 

Pitsj fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker for debutalbumet Pitsj (Grappa, 2006). Plata ble spilt inn i The Real Groups studio i Stockholm med den svenske vokalgruppens primus motor, Anders Edenroth, som produsent. De nådde samme høst til topps på Norsktoppen og kom til finalen i NRKs program Kjempesjansen, hvor de deltok sammen med artister som Alexander Rybak, Valkyrien All Stars og Katzenjammer. Siden har Pitsj gitt ut Gjenfortellinger (Grappa, 2009) samt medvirket på Kjell Karlsens Edvard Grieg in Jazz Mood (Universal, 2008). I 2014 kom gruppa med sitt foreløpig siste album SNØ, som høstet svært gode kritikker. I 2016 jubilerer gruppa etter ti år som plateartister og lanserer samtidig en ny EP. De nye låtene er komponert av Anja Eline Skybakmoen og Hanna Paulsberg.

Utenfor Norge har Pitsj turnert i Latinamerika, Japan, Øst-Europa og Skandinavia. Pitsj har samarbeidet med musikere og arrangører som Hanne Hukkelberg, Sverre Indris Joner, Andreas Utnem, Bjørn Bolstad Skjelbred, Bjørn Kruse, Hanna Paulsberg, Eyolf Dale, Øyvind Brekke, Helge Lien, Anders Edenroth, Even Kruse Skatrud, Kjell Karlsen, Helge Sunde,  Wenche Losnegård, Odd Nordstoga, Sigvart Dagsland, Ole Edvard Antonsen og Øystein Wiik. Gruppas originale arrangementer er etterspurt både i Norge og utlandet.

Pitsj består av Anja Eline Skybakmoen, Anine Kruse Skatrud, Benedikte Kruse, Ida Roggen og Ane Carmen Roggen.

Gjennom dirigentsamlingen i Stjørdal holder søstrene Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse kurs om rytmisk musikk i ungdomskor. Les mer om kurset her (.pdf)!

 

 

Julekonsert med korene på Holmlia

“Julestemning” er tittelen, og en vet jo at det svinger av koristene i Holmlia aspirant, barne og ungdomskor! De synger både kjente og kjære julesanger, og ikke minst vakre julesanger fra nyere tid. Bandet som medvirker er en annen setting enn tidligere – de har med pianist, fløyte/saks og perkusjon. Spennende! Barn og unge gleder seg til å fremføre julesangene og håper riktig mange kommer til julekonserten. Korene lover at alle kommer i en riktig god julestemning!

Det hele skjer på Hallagerbakken skole 9. desember kl 17!

– Anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk

Sylvia Hetlelid Isaksen mottok Støtte til musikkopplæring for å delta på dirigentsamlinga i Stjørdal januar 2017. Her deler ho sine erfaringar frå Koralliansen sine modulbaserte kurs:

I januar deltok jeg på dirigentkurs (modul 1) på Stjørdal, i regi av Koralliansen. Jeg har hele livet vært glad i musikk, både å spille instrument og synge. I den siste tiden har jeg følt at det var på tide å utvide repertoaret til å også inkludere armvifting. Lite visste jeg at armviftingen var den minst viktige delen av å dirigere, eller ensembleledelse, som er mer beskrivende. De fryktede armbevegelsene utgjorde bare noen få timer av kurset, som til sammen var over to helger. Resten brukte vi på innstuderingsstrategier, blikk, pust, kroppsholdning, og generell kommunikasjon med koret. Mange på kurset hadde direksjonserfaring, og mange hadde ikke det. Det var interessant å høre om de andre kursdeltakernes erfaringer.

Tove Ramlo-Ystad sørget for god progresjon gjennom kurshelgene, og det var en stor glede for gruppen å ha en så erfaren dirigent og instruktør til å undervise på nivå 1. Mye erfaring gjør en i stand til å virkelig få fatt i hva som er kjernen i det å lede et kor, og hva som er kjekt å gjøre, dersom man har overskudd, men ikke avgjørende for suksess.  

Etter den første helgen, meldte jeg meg på helg 2 i modulen, denne var også veldig lærerik. Jeg forbinder ikke lenger dirigering først og fremst med armbevegelsene, og på konserter har jeg nå begynt å se mest på dirigenten, som så mange andre som nettopp har lært seg å dirigere.

Dirigentkurs modul 1 kan anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk, uavhengig av om de ønsker å gå videre med direksjon eller ikke.

Tusen takk til Ung i Kor, som gjorde det mulig for meg å delta på dette kurset!

Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor blir delt ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. 

Aktiv adventstid for Grålum Vokalis

Grålum Vokalis, som held til like utanfor Sarpsborg, har ei aktiv adventstid føre seg. Det heile tek til med julegrantenning allereie komande søndag, og held så fram til både julaftan og andre juledag. Om du er i området veit du kva du har å gjere!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Universitetslektor og sangpedagog Kari Olene Rønnes har valgt å donere en lengre artikkel til Ung i Kor, til glede for barne- og ungdomskordirigenter i hele Norge. Rønnes har praktisert som sangpedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I flere år var Rønnes tillitsvalgt blant annet i Norsk Musikkråd og Ung i Kor (den gangen Norges barne-og ungdomskorforbund).

Videre var Oma Rønnes president i 10 år i den nordiske organisasjonen for barne- og ungdomskor, Norbusang. I dag underviser Rønnes i pedagogikk, kunstfagdidaktikk, vokaldidaktikk og pedagogisk veiledning ved Institiutt for musikk og dans ved Universitet i Stavanger.

I artikkelen “Barnestemmen – Noen metodiske tips” gir Rønnes grundige og detaljerte råd om kor- og sangundervisning for barn i ulike aldre. Les innledningen under, og last ned hele artikkelen som .pdf (6 sider) her.!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Kari Olene Oma Rønnes
Sangpedagog/universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Når vi jobber med barn og sang er det viktig å tenke over undervisningens muligheter og begrensninger. Dette dokumentet er en generell betraktning av hva det enkelte barn mestrer ved de ulike alderstrinn. Det er store forskjeller og vil være preget barnets arv, miljø og stimulans. Ut ifra min egen erfaring som sangpedagog for og med barn, velger jeg her å gi noen vurderinger av innholdet i undervisningen, i forhold til barnets alder. I prinsippet skiller ikke barnestemmen seg fra den voksnes stemme. Den er bygget på samme måte, er i stadig utvikling og den er et dynamisk medium.

Jeg håper denne teksten kan være en hjelp i prosessen for valg av metode, øvelser og repertoar. Det kan være avgjørende for å lykkes i dette spennende, men også utfordrende arbeidet. Jeg ønsker en undervisning der det sangtekniske arbeid i barneårene går via lek, det spontane og hvor det skapende bør være en sentral innfallsport. Og ikke minst ønsker jeg at barna får lytte til sang, der pedagogens stemme fungerer som et forbilde og vekker barnets interesse, lyst og nysgjerrighet til selv å synge, i og med at barna er mestere i det å imitere.

Aktuelle problemstillinger og spørsmål vi bør tenke igjennom når vi former sangundervisningen:

  • Hvilke tekster og melodier appellerer til barnet?
  • Mulighet og mottakelighet for vokal instruksjon
  • Mulighet og mottakelighet for musikalsk nyansering og uttrykk, som f. eks dynamikk, frasering, pust og artikulasjon
  • Mulighet og mottakelighet for flerstemt sang
  • Valg av språk, rytme, toneomfang, toneart, register

Last ned hele artikkelen her (.pdf)!

 

1 2 3 9