Archive of ‘Korøvelse’ category

Tips: Korøvingsappen Choral Practice

unnamed kopiMikael Rönnberg og Jan Ivar Nilsen i Mediegården i Bodø har laget appen Choral Practice, som et hjelpemiddel til kor for mer effektive korøvelser. Mange kan ikke lese noter, noe som kan gjøre det vanskelig å øve på sin del mellom øvelser. Choral Practice er designet til å hjelpe til med dette og dermed gjøre selve korøvelsene mer effektive. Målet er at dirigenten ikke skal behøve å bruke så mye tid på de enkelte delene, men heller kunne fokusere mer på det helhetlige musikalske uttrykket. Appen er tilgjengelig både på mobil og på nett. Les mer om Choral Practice her!