Archive of ‘Koralliansen’ category

Nasjonalt dirigentkurs for ungdom

8.-12.august 2017 inviterer Ung i Kor og Koralliansen til nasjonalt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os utenfor Bergen. Kurset retter seg mot ungdom i alderen 16-26 år. Det kreves ingen forkunnskaper som dirigent, men det anbefales noe grunnleggende notekunnskaper og erfaring som korsanger.

Dirigentsommerkurset er et intensivt innføringskurs i kordireksjon, med et omfang på 32 timer.

Dirigentsommerkurset vil blant annet inneholde temaer som:

  • Slagteknikk
  • Oppvarmingsmetodikk
  • Innstuderingsmetodikk
  • Musikkteori
  • Gehørtrening

Ved fullført kurs skal kursdeltakeren

  • Beherske grunnlegende takteringsfigurer
  • Beherske dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk
  • Kunne gjennomføre oppvarming av kor
  • Kunne innstudere enkelt repertoar

Det gjennomføres en praktisk prøve på slutten av kurset. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. Kurset regnes som “modul 1 Ung” i Koralliansens kurs for kordirigenter. Etter gjennomført modul 1 kan kurdeltakeren gå videre med modul 2 senere.

Hovedinstruktør for dirigentkurset er sanger og dirigent Tore Kloster. Tore har holdt flere dirigentkurs for ungdom tidligere og har lang erfaring som kordirigent og korsanger. Han dirigerer blant annet Sankta Sunniva Kammerkor og Kammerkoret GNEIS.

Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka, et sommerkurs for unge korsangere. Noe av undervisningen i dirigentkurset vil foregå sammen med deltakerne på SommerSangUka. Norges ungdomskor vil også besøke Dirigentsommerkurset og deltakerne vil få observere hvordan disse jobber.

Dirigentsommerkuset starter 8. august kl.14 og avsluttes med felles avslutningskonsert 12. august kl.14 sammen med SommerSangUka.

Dirigentsommerkurset for ungdom koster kr. 2500,- Deltakerne kan få refundert inntil kr. 1500 i reiseutgifter mot å framlegge kvittering. Det refunderes kun rimelig og nødvendig transport som buss, tog og fly. Det gis ikke refusjon for bruk av egen bil eller taxi. Ta kontakt om du lurer på hvordan du kan komme deg enklest mulig til Os.

Dirigentsommerkurset er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2/3-mannsrom.

Påmeldingsfrist for Dirigentsommerkurset er 20.juni 2017. Det er åpent for videre påmelding.

Arrangør av Dirigentsommerkurset og SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest.

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

Eit samla kor-Noreg

PRESSEMELDING OM KORALLIANSEN

IMG_0365

(Oslo 18. januar 2016)  Alle kororganisasjonane i Noreg og dirigentorganisasjonen FONOKO har i dag underteikna ein samarbeidsavtale under namnet Koralliansen. Dermed har korfeltet no eit slagkraftig samarbeidsforum som representerer til saman 66 000 medlemmar.

Koralliansen er eit resultat av årelangt samarbeid mellom organisasjonane Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Norges kirkesangforbund, Ung i Kor og FONOKO – Foreningen norske kordirigenter.

Organisasjonane har stått samla gjennom ein felles samarbeidsavtale som er inngått for å fremje samarbeid og styrke den frivillige korsangen i Noreg. Frå og med i dag, då Ung kirkesang og Norges Korforbund også har signert den felles avtalen mellom organisasjonane, er samarbeidsforumet komplett.

Etter fleire års samarbeid blei namnet Koralliansen til hausten 2015, og 8. januar 2016 vart det gjennomført ein stor konferanse i Stjørdal om dirigentutvikling under leiing av tidlegare kulturminister Anne Enger, i forkant av Ung i Kor si årlege dirigentsamling.

No kan eit samla kor-Noreg arbeide vidare med felles saker og saman vere ei sterkare stemme for alle korsangarar, dirigentar og frivillige i heile landet. Korsangen er ei stor og enormt viktig rørsle i Noreg, og utsiktene for å utvikle feltet vidare til alles beste har aldri sett lysare ut!

For vidare spørsmål, kontakt Koralliansen på kor@musikk.no eller sekretariatet i kvar enkelt organisasjon.

Last ned pressemeldinga som .pdf her: Pressemelding Koralliansen 18.01.2016

Koralliansen logo