Archive of ‘Kor søker dirigent’ category

Ung i Kor søker dirigenter til prosjektet “Barn Synger”

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Dirigenter til oppstart av nye barne- og ungdomskor

Ung i Kor søker dirigenter til oppstart av nye barne- og ungdomskor i Oslo og Bergen. I de fleste av korene vil det være et ekstra fokus på inkludering av språklige minoriteter og økonomisk vanskeligstilte barn.

Om Barn Synger

Barn synger ble startet i 2013 av Ung i Kor Vest som en satsing på at alle barn i Bergen skulle kunne synge i kor i sin bydel. Ung i Kor har videre fått bevilget støtte til et pilotprosjekt som et fattigdomstiltak i bydel Gamle Oslo i Oslo, og i bydel Årstad i Bergen under samme mål om at alle skal ha et kor hvor de bor. 
I løpet av 2016 vil vi også gjennomføre en del sangaktivitet på asylmottak i både Oslo og Bergen.

Høsten 2016 blir det oppstart av opptil 10 nye kor og vi søker derfor etter dirigenter som kan tenke seg å lede ett eller flere av disse korene.

Vi søker etter dirigenter som ønsker å være med å starte nye barne- og ungdomskor og søkere må ha et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning innenfor musikk
 • Bakgrunn som dirigent for barne- og/eller ungdomskor
 • Erfaring fra arbeid med ulike kulturer er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner

Dirigentjobben innebærer:

 • Musikalsk ledelse av koret eller korene.
 • Rekruttering av sangere
 • Kontakt med foreldre og foresatte for medlemmene i koret
 • Kontakt med skole/kulturhus e.l. hvor øvelsen finner sted.

Ung i Kor tilbyr:

 • Veiledning og et faglig forum
 • Opplegg for felles konserter om ønskelig.
 • Økonomisk stabilitet i de første 2 årene.

Tilsettelse fra høsten 2016 


Lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen kontakt prosjektleder for Barn Synger i Ung i Kor Ingvill Espedal på 416 69 562 eller ingvill@ungikor.no

Søknadsfrist 15. Mai

Søknad + CV sendes elektronisk til ingvill@ungikor.no eller i papirform til:

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Studinekoret Lady Klukk søker dirigent!

ladyklukkStudinekoret Lady Klukk er et studentkor ved Universitetet i Agder med dype røtter i Kristiansand. Vi ble stiftet 6. mars 1976 og vi går nå inn i vårt 40. år som kor, som skal feires i mars 2016.

Koret har ca 25 medlemmer i alderen 19 – 30 år og er for kvinnelige studenter ved universitetet. I tillegg til å synge, er vi også en veldig sosial gjeng som tilbyr mye moro for både medlemmer og dirigent (om ønskelig).

Den nye dirigenten må kunne forberede sanger, stemmer og forhåpentligvis lydfiler til egenøving, men etter erfaring er ikke dette noe som går utover studier, hvis du selv er student. Repertoaret vårt er en blanding av norske, svenske og engelske sanger, og vi har i senere tid begynt å innarbeide litt nyere musikk, som «Happy» av Pharrell Williams og en mash-up av «Cup song» fra Pitch Perfect og «Some Nights» av Fun. Dirigenten har mye spillerom når det kommer til repertoar, men endelig bestemmes mellom dirigenten og lederen.

Faste aktiviteter inkluderer:
– Øvelser på onsdager kl.17 – 19
– Korhelg i Trondheim i oktober
– Julekonsert
– Constitutionskonsert mars 2016 v/ jubileumsfeiring
– 17. maikonsert
– Eventuelle oppdrag

Dette er en betalt stilling med én fast utbetaling per semester.

Hvis dette høres interessant ut kan du kontakte oss på ladyklukk@ladyklukk.no eller finne oss på facebook under «Lady Klukk»

Regnbuen barnekor søker dirigent!

Regnbuen barnekor er et nyoppstartet barnekor i Askim, i regi av Humanetisk Forbund, Indre Østfold lokallag, som består av en gruppe sangglade barn i alderen 4 til 12 år. Koret har øvelse på mandager fra 17.30 til 18.10 (3-6 år) og fra 18.15 til 19.00 (7-12 år). Øvelsene foregår på Black Box ved Askim videregående skole.

For mer info, se http://www.facebook.com/pages/Regnbuen-barnekor/303287196417932

Oppstart for ny dirigent er snarlig.

Er du interessert i en kjempefin dirigentjobb for et kor med stort potensiale, ta kontakt med styret ved Miriam Aune, 9290613, eller nåværende dirigent Margrethe Førre Nardocci, 97665482