Archive of ‘Konkurranser’ category

Sangerdyst 2015

Sangerdyst 2015 invitasjon_15042015-1 kopi

24. oktober 2015 går Sangerdyst 2015, Norsk Sangerforum sin åpne korkonkurranse for kor og vokalensembler, av stabelen i Stavanger. Som et ledd i samarbeidet mellom Ung i Kor og Norsk Sangerforum, er Ung i Kors medlemskor også inviterte til å delta i denne konkurransen!

Dette er Sangerdyst 2015

 • Sangerdyst 2015 er åpen for alle amatørkor og vokalgrupper i Norge
 • Ensembler som deltar må ha eksistert i minst ett år før påmeldingsfristen
 • Ensembler deltar med sine faste sangere. Det er ikke anledning til å leie inn eksterne sangere til konkurransen
 • Vokalgrupper er ensembler med minimum fire, maksimum tolv sangere
 • Unge kor og vokalgrupper er ensembler hvor ingen av sangerne har fylt 26 år konkurransedagen
 • Sangerdyst 2015 kan maksimalt ha 20 deltakende ensembler

Sangerdyst 2015 har følgende klasser

 • Åpen klasse I. Denne klassen er for ensembler som har deltatt i konkurranser tidligere, og som stiller høye krav til seg selv. I denne klassen skal ensemblet framføre et pliktnummer samt et selvvalgt stykke musikk. Det selvvalgte stykket bør representere en annen musikalsk stilart enn pliktnummeret
 • Åpen klasse II. I denne klassen er det ikke noe pliktnummer, ensemblet framfører to selvvalgte stykker musikk. Disse bør representere ulike musikalske stilarter

Påmelding, avgifter og frister

 • Påmeldingen og frist for innbetaling av påmeldingsavgift, kr 1000 per ensemble, er 15. mai 2015.
 • Påmeldingen er bindende og blir først registrert når påmeldingsavgiften er betalt inn til Norsk Sangerforum, kontonr: 6201 05 37873. Merk innbetalingen med ”Sangerdyst 2015”.
 • Frist for innbetaling av deltakeravgift er, kr 250 per sanger, er 1. september 2015. Denne datoen er også frist for å sende inn noter til den selvvalgte musikken. Notene må sendes i fire eksemplarer (originaltrykk).
 • Sangerdyst kan bli avlyst dersom det ikke er nok deltakere ved påmeldingsfristen.

Juryen

Steinar Eielsen

Steinar Eielsen (26.09.1948) har sin komposisjonsproduksjon hovedsakelig knyttet til kor. Fra midten av 70-tallet frem til 1988 var han dirigent for både mannskor, kvinnekor og blandet kor i Sandnes, hvor han er bosatt. Han har også dirigert ulike orkestre og instrumentalensembler. Kulturstipend fra Sandnes kommune og Rogaland fylke muliggjorde privatstudier o komposisjon hos Knut Nystedt, noe som har hatt mye å si for hans komposisjonsvirksomhet. Gjennom disse studiene og ved sin store produksjon av korarrangementer for alle typer kor, har han fått en inngående kjennskap til koret som musikalsk medium. Han har også gjort en rekke orkester- og instrumentalarrangementer. De fleste av Eielsens komposisjoner er bestillingsverk til ensembler rundt om i Norge.

Av hans korproduksjon er mye utgitt på ulike norske musikkforlag og han nytter sin erfaringsbakgrunn også som bidragsyter til pedagogiske lærebøker for barn og ungdom. Fra 1977 arbeidet Eielsen som produsent i Rikskonsertene, med unntak av to år som konsertleder ved Rogaland Musikkonservatorium.

Fra 1991 arbeider han som frilans musikkarbeider, hovedsakelig med komposisjons- og arrangementsbestillinger og som korinstruktør for alle typer kor. Han har hatt engasjementer ved musikkutdanningsinstitusjoner, bl.a Høgskolen i Stavanger, avdeling Kunstfag (tidligere Rogaland Musikkonservatorium) og har nå deltidsstilling som lektor ved Lundehagen vgs i Sandnes, MDD-linjen.

Jorunn Lovise Husan

Jorunn Lovise Husan (f. 1979) er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges Musikkhøgskole, og fullførte utøvende mastergrad i 2010. Jorunn Lovise har lang og bred erfaring både som solist, ensemblesanger og dirigent. Siden 2005 har hun vært medlem i Det Norske Solistkor, hun har i en årrekke sunget i den kritikerroste vokalsekstetten PUST, og vært medlem i Oslo Kammerkor og SKRUK. Hun har dirigert flere kor og barnekor, og vært sangpedagog og assisterende dirigent i Det norske jentekor. Hun er nå kunstnerisk leder for Stavanger domkirkes pikekor, og er jevnlig solist og seminarholder.

Sigurd Engesnes

Sigurd Engesnes har utdanning fra Trøndelag musikkonservatorium i klaver og direksjon. I 1999 fullførte han hovedfag i korledelse ved Norges Musikkhøgskole. Sigurd Engesnes har en lang og bred erfaring som kordirigent, seminarholder og lærer i ensembleledelse. Til daglig jobber Sigurd i Norsk Sangerforum som organisasjonskonsulent. Han dirigerer Sangselskabet Guldbergs akademiske kor og er leder i Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO).

Premier

 • I hver av klassene (klasse I og klasse II) deles det ut en pengepremie på kr 5000 til det kor/vokalgruppe som oppnår høyest poengsum i klassen. I tillegg til de to pengepremiene kan juryen dele ut særskilte priser til kor/vokalgrupper, til unge kor/vokalgrupper, eller til dirigenter.
 • Uavhengig av klassene deles det ut en pengepremie på kr 2500 for beste fremføring av et sakralt stykke (gitt av Norges Kirkesangforbund).

Pliktnummer (åpen klasse I)

Steinar Eielsen: SATB, SSAA eller TTBB. Noter sendes ut 16. mai.

Hotellavtale

Radisson Blu Atlantic Hotel er vår hotellpartner. De tilbyr følgende reduserte priser: Enkeltrom kr 695 / Dobbeltrom kr 840 / Trippelrom kr 1050. Når dere booker kan dere enten ringe +47 02525 og oppgi referanse SD2015 eller benytte følgende link

Sangerfest

Sangerfest vil være en sosial møteplass på De Røde Sjøhus i Stavanger sentrum lørdag kveld, etter at konkurransen er ferdig. Vi ønsker at scenen fylles av korsang fra deltakende kor på en uformell måte. Påmeldingsavgift til sangerfesten er kr 350 per deltaker og inkluderer en herlig tapasbuffet.

Mer informasjon og påmelding

Kontakt Norsk sangerforum, Trondheimsveien 50e, 2007 KJELLER

T: 63815365, e: sangerforum@musikk.no for mer informasjon.

 

PÅMELDING HER

 

Følg også Norsk sangerforum på nettstedet http://www.sangerforum.no og på sosiale medier; Facebook, Google+, Twitter, for oppdatert informasjon om Sangerdyst 2015.

Sangerdyst arrangeres av Rogaland sangerforum i samarbeid med Norsk sangerforum, Cantando Musikkforlag og Norsk kirkesangforbund.

Skjermbilde 2015-04-16 kl. 10.39.30

 

Dirigentkurs: Eric Ericson International Choral Centre

Eric Ericson International Choral Centre i Sverige arrangerer i 2015 to kurs som kan være av interesse for norske kordirigenter. I tillegg arrangeres Eric Ericson award i 2016, en internasjonal konkurranse for kordirigenter mellom 20 – 32 år. Under finner du informasjon om de ulike kursene og konkurransen:

CONDUCTING 21C – Musical Leadership for a New Centuryconducting21c-logo

For tredje året arrangerer Eric Ericson International Choral Centre et internasjonalt kurs for dirigenter. I sommer arrangeres dette to steder:

6. – 21. juni på Yale University, USA

Søknadsfrist: 16. mars

1. – 24. august i Stockholm

Søknadsfrist: 13 april

André de Quadros og Lone Larsen er blant lederne på begge kursene. Mer info finner du på Conducting 21C sin hjemmeside.

Eric Ericson Awardericericsonaward-logo

Den internasjonale konkurransen for kordirigenter mellom 20 – 32 år vil finne sted i Stockholm 18. – 21. februar 2016.

Søknadsfrist: 1. september. Finn mer info på Eric Ericson Choral Centre sin hjemmeside.