Årsmøte Ung i Kor – Vest

 

Årsmøtet er avholdt

Protokoll Årsmøte 2018

Oppdatert 13.03.2018: Saksliste/-papirer er tilgjengelig her! (klikk her)

Innkalling

Ung i Kor – Vests medlemskor kalles herved inn til årsmøte 21. april 2018. Vi oppfordrer flest mulig medlemskor til å stille på årsmøtet for å påvirke organisasjonens videre utvikling.

Tid: 21.04.2018 kl. 10.30-12.30
Sted: Varen, Randaberg Kulturscene, på Randaberg, utenfor Stavanger. Adr: Torvmyrveien 22

Årsmøtet arrangeres parallelt med korprosjekt med The Brazz Brothers.

Frister
21.02.2018 Frist for å melde saker til styret som foreslås behandles på årsmøtet. Saker meldes til vest@ungikor.no
24.03.2018 Frist for å sende saksliste og saksdokumenter til medlemmene. Dokumentene gjøres tilgjengelig på ungikor.no/vest

Denne innkallingen er sendt til medlemmene 19.01.2018 i tråd med vedtektene.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:
 Godkjenning av eventuelle fullmakter.
 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
 Årsmelding fra de to foregående årene.
 Revidert regnskap fra de to foregående årene.
 Handlingsplan for de to kommende årene.
 Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene.
 Saker foreslått av styret eller medlemskor.
 Valg av styre og valgkomité.

Valg
Innspill til valgkomitéen kan sendes til mari.byrknes@gmail.com

Påmelding
Det er ikke krav om påmelding til årsmøtet, men gi gjerne beskjed om du kommer og hvilket kor du kommer fra til vest@ungikor.no på forhånd så vi vet hvor mange vi blir.

Spørsmål om årsmøtet kan sendes til vest@ungikor.no

Vel møtt til Ung i Kor – Vests årsmøte!

Comments are closed.