– Anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk

Sylvia Hetlelid Isaksen mottok Støtte til musikkopplæring for å delta på dirigentsamlinga i Stjørdal januar 2017. Her deler ho sine erfaringar frå Koralliansen sine modulbaserte kurs:

I januar deltok jeg på dirigentkurs (modul 1) på Stjørdal, i regi av Koralliansen. Jeg har hele livet vært glad i musikk, både å spille instrument og synge. I den siste tiden har jeg følt at det var på tide å utvide repertoaret til å også inkludere armvifting. Lite visste jeg at armviftingen var den minst viktige delen av å dirigere, eller ensembleledelse, som er mer beskrivende. De fryktede armbevegelsene utgjorde bare noen få timer av kurset, som til sammen var over to helger. Resten brukte vi på innstuderingsstrategier, blikk, pust, kroppsholdning, og generell kommunikasjon med koret. Mange på kurset hadde direksjonserfaring, og mange hadde ikke det. Det var interessant å høre om de andre kursdeltakernes erfaringer.

Tove Ramlo-Ystad sørget for god progresjon gjennom kurshelgene, og det var en stor glede for gruppen å ha en så erfaren dirigent og instruktør til å undervise på nivå 1. Mye erfaring gjør en i stand til å virkelig få fatt i hva som er kjernen i det å lede et kor, og hva som er kjekt å gjøre, dersom man har overskudd, men ikke avgjørende for suksess.  

Etter den første helgen, meldte jeg meg på helg 2 i modulen, denne var også veldig lærerik. Jeg forbinder ikke lenger dirigering først og fremst med armbevegelsene, og på konserter har jeg nå begynt å se mest på dirigenten, som så mange andre som nettopp har lært seg å dirigere.

Dirigentkurs modul 1 kan anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk, uavhengig av om de ønsker å gå videre med direksjon eller ikke.

Tusen takk til Ung i Kor, som gjorde det mulig for meg å delta på dette kurset!

Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor blir delt ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. 

Comments are closed.