Hvor ble det av alle korguttene?

 

Har du hørt det før? Det var en gang et barnekor, og så er det plutselig bare jenter igjen? Mange korledere sliter med å få guttene til å bli, og til å fortsette å synge gjennom oppveksten. Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?

Mentorordning

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, og har gjennom årene hatt stor suksess med å rekruttere og arbeide med gutter. Vil du lære mer om å arbeide med gutter – eller om noe helt annet – fra Kristin? I år kan du søke om å ha Kristin som mentor på Koralliansens Mentorordning.

Opplegget er basert på to samlinger i Vestfold, og vil passe for alle på sør- og østlandet. Det er ingen krav om å ha en viss utdanning på forhånd, det eneste viktige er at du dirigerer et barne- eller ungdomskor i Norge.

Å være med på mentorordningen koster 5000,-, og det vil ofte være mulig å få koret ditt til å betale hele eller deler av summen.

Meld deg på via skjemaet til Koralliansen før 15. september!

http://bit.ly/MentorordningPåmelding

Sing Me In i Oslo!

Ung i Kor arrangerer seminar om inkludering av barn og unge med migrantbakgrunn i kor 14. september, 10.00.

Ung i Kor er stolte deltakarar i prosjektet Sing Me In, som har hatt som mål å samle inn informasjon om korleis samsong har vorte brukt som ein måte å integrere unge med migrantbakgrunn. Prosjektet blir no avslutta med publisering av tre ulike handbøker, som har vorte samanstelt på bakgrunn av innsamla data og intervjuar med folk på feltet. Handbøkene handlar om å arrangere song med flyktningar, om å integrere migrantar i eksisterande kor, og om å bruke song for å integrere i eit skulemiljø.

Som ein del av dette arrangerer Ung i Kor no seminar, der dei nyutgjevne handbøkene vil bli presenterte. Me vil mellom anna ha presentasjonar frå Marius Solevågseide, som skal tale om song på asylmottak, og Anne Haugland Balsnes, som skal fortelje om forskinga si og “gjestfri korsong.” Kanskje me også får vitjing av eit kor?

Seminaret vil føregå 14. september på Popsenteret i Oslo, Trondheimsveien 2, 10.00-14.00. Deltaking kostar 200,- og då inngår lunsj.

Handbøkene frå prosjektet vil finnast tilgjengeleg for gratis utdeling.

Meld deg på her! https://www.deltager.no/sing_me_in_-_korsang_som_inkludering_14092018