Ledig stilling i Ung i Kor – Vest!

Regionskonsulent, Ung i Kor – Vest

Ung i Kor lyser herved ut en 80 % stilling som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest.

Om stillingen

Som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit, og du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver. Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene, i tillegg til at du samarbeider med styret og frivillige. Som regionskonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor – Vest er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Noe av stillingen (20%) er knyttet opp til oppgaver for og i samarbeid med nasjonalleddet.

Arbeidssted er USF Verftet i Bergen, hvor vi er en del av det musikkfaglige miljøet som er samlet der.

Om søkeren

Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for  utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Det vil være mulighet for utvidelse av stillingen dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen.

Om Ung i Kor

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor – Vest er regionledd av Ung i Kor, med ca. 70 medlemskor og 2 000 medlemmer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Stillingsprosent: 80%
Tilsettelse: April 2018 eller etter avtale
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet

Søknadsfrist: 18. mars

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor – Vest, Marius Dale Romslo på 93034989 eller vest@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no eller i papirform til:

Ung i Kor – Vest
Georgernes Verft 12
5011 Bergen