The Brazz Brothers til Rogaland

Ung i Kor – Vest inviterer til storkonsert med The Brazz Brothers og barne-/ungdomskor i Stavangerområdet 21. april 2018. Vil dere være med i koret?

OPPDATERT: PROSJEKTET SKAL VÆRE I VAREN PÅ RANDABERG

The Brazz Brothers er en inspirerende gjeng med seks utrolig dyktige musikere. De er enormt aktive og produktive med 20 plateproduksjoner bak seg, over 3500 konserter over hele verden og utallige prosjekter, workshops og samarbeid med orkester, kor og korps. “The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musikalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.”

JAN MAGNE FØRDE, trompet/ flygelhorn.
KÅRE NYMARK jr. trompet/flygelhorn.
RUNAR TAFJORD, horn.
HELGE FØRDE, trombone.
STEIN ERIK TAFJORD, tuba.
KENNETH EKORNES, trommer.

Vil koret ditt være med i prosjektet?

Vi søker nå barnekor som vil være med i prosjektet. Vi ønsker å tilrettelegge for at et stort aldersspenn skal kunne delta i prosjektet og ser for oss at vi vil dele koret inn i en eldste gruppe (ca. 7.-10. klasse) og en yngste gruppe (ca. 3.-6. klasse). Disse vil gjøre noen sanger hver for seg og noen samlet. Vi vil ta endelig stilling til dette og fordeling av sanger når vi ser hvordan den faktiske aldersfordelingen blant de påmeldte er. Repertoar vil gjøres tilgjengelig i løpet av januar. Korene forbereder seg selv til prosjektet og første fellesøvelse blir dagen før konserten.

Oppdatert 17.01: Utdrag av sangene kan du se her. Noter og demofiler blir sendt digitalt til de påmeldte ved påmelding.

Foreløpig timeplan (med forbehold om endringer)
Fredag 20. april kl. 17-20 (fellesøvelse med pianist)
Lørdag 21. april kl. 10-18 (konsert kl. 17)

Påmelding

Påmeldingsfrist er 04. mars 2018. Det blir en egenandel på 150 kroner per sanger. Det er mulig for korene å justere antall deltakere fram til 9. april. Egenandelen faktureres i april. Bindende påmelding til vest@ungikor.no

Vil du vite mer? Eller har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Ung i Kor – Vest på vest@ungikor.no om du lurer på noe

Årsmøte

Parallelt med prosjektet vil Ung i Kor – Vest gjennomføre sitt årsmøte. Representanter fra de deltakende korene i prosjektet oppfordres til å delta på årsmøtet. Mer informasjon om årsmøtet finner du her.

LEDIGE STILLINGER HOS UNG I KOR SENTRALT OG SØRØST / OSLO

Ung i Kor lyser ut to stillinger i vårt sentralledd, samt en stilling delt mellom våre regionkontor i Oslo og SørØst. Alle stillingene har søknadsfrist 20.12.2017.

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

•    å fremme musikalsk utvikling
•    å gi hjelp og støtte til medlemmene
•    å drive opplæring i demokratisk arbeid

Informasjonskonsulentens ansvar er å jobbe med kommunikasjon for Ung i Kor, både innad til organisasjonens medlemmer, samt til omverden.

Ung i Kor sentralt: Informasjonskonsulent i 50%

Om stillingen
Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
–    nyhetsbrev og kommunikasjon til medlemmene
–    markedsføring av organisasjonen og dens aktiviteter
–    utforming av ny hjemmeside, samt arbeid med blogg og sosiale medier
–    dokumentasjon av aktiviteter, inkl. enkel foto- og videoredigering
–    noe arbeid med skriv til søknadsinstanser og politikere

Vi ønsker søkere med erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert arbeid i Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro eller Final cut. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert  kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet, også helger, må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Ung i Kor sentralt: Organisasjonskonsulent i 60%

Om stillingen
Organisasjonskonsulentens ansvar er å bistå daglig leder i den daglige driften av organisasjonen i oppgaver som omhandler:
–    søknad og rapportering på driftsordninger og prosjekter
–    organisasjonsutvikling
–    økonomiarbeid
–    medlemskontakt
–    ansvar for medlemsregister

Vi ønsker søkere med høyere utdanning som har organisasjonsfaglig kompetanse og erfaring innenfor økonomiarbeid. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 97 82 46 87 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 20. desember 2017

Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst lyser ut stilling som musikkonsulent i 50%

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er regionledd i Ung i Kor, med ca. 160 medlemskor og 6 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner. Stillingen er fordelt med 30% i Ung i Kor Oslo og 20% i Ung i Kor SørØst.

Om stillingen
Som musikkonsulent vil du jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo om å utvikle musikkfaglige kursopplegg, planlegge og gjennomfør årlige arrangement samt å følge opp og veilede medlemskor.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse: februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknadsfrist: 20. desember

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Oslo Veronica Stokkmo på 93405316 eller oslo@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til oslo@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor Oslo v/ Veronica Stokkmo
Pb 4774
0506 Oslo

4 millioner til Ung i Kor

PRESSEMELDING: Dextra Musicas program for unge utøvere 2018-2020 har vedtatt å bevilge kr 4 050 000 til Ung i Kor.

Støtten vil bli benyttet til å forsterke våre satsinger på talentutvikling blant ungdom. Det omhandler fortrinnsvis Norges Ungdomskor, regionale Sommersanguker og dirigentsatsingen i organisasjonen.

– Dextra Musica er en engasjert og involvert samarbeidspartner som deler våre ambisjoner for feltet. Det er gledelig at Dextra vil gi flere barn og unge – i hele Norge – mulighet til å ta del i satsinger vi har hatt i mange år, sier daglig leder i Ung i Kor, Victoria Liedbergius.

 

– Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte

 – Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen, skriver Vibeke Ulstad Akersveen i dette blogginnlegget. Hun har deltatt på dirigentkurs i Stjørdal, og gjennom Koralliansens modulprogram. Akersveen mottok Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor for å delta på kursene.

Vibeke Akersveen. Foto: Studio Prud//Camilla Moe Rødven

Som en slags førtiårskrise forsto jeg at jeg ville bli dirigent. Det var muligens litt seint, siden jeg aldri hadde hoppet på muligheten til å ta noe som helst av musikkutdanning. Da jeg skulle søke på videregående skole trodde jeg at jeg ikke var flink eller musikalsk nok til å prøve meg på musikklinja, til tross for at jeg hadde sunget i kor og spilt piano i mange år. Da jeg i neste runde skulle velge yrke, var jeg i alle fall ikke flink nok eller kunne nok, og gikk heller for et trygt og greit valg om å bli lærer. Ikke i musikk, selvsagt.  Da jeg nærmet meg førti forsto jeg at jeg hele livet hadde sett for meg at jeg som voksen skulle dirigere barnekor.  Det slo meg at det var akkurat nå jeg var voksen, barna mine var glad i å synge og det var nå at det var aktuelt for dem å synge i barnekor.  Samtidig kjente jeg på lysten til å gjøre noe annet og jeg vurderte et karriereskift. Kall det flaks eller uflaks; det var heller ingen kor for barna i nærmiljøet.  Da ble det plutselig jeg som startet et barnekor.  Det var vel akkurat på dette tidspunktet det var på tide å gjøre noe med tanken som tydeligvis hadde ligget i bakhodet i alle år.

Selv om jeg kjente en voldsom entusiasme og iver etter å komme i gang, var det også litt skummelt. Jeg kontaktet derfor kjentfolk i Norges Korforbund og ei venninne med erfaring fra musikkgrupper for barn. Dette var verdifullt, for jeg fikk tips om alt fra øvelsens lengde, oppstart/avslutning og flere velegnede sanger/aktiviteter. Jeg fikk også mye støtte og den nødvendige troen på at jeg kunne få det til.

Noen uker etter oppstart hadde vi 17 fem- og seksåringer i koret. En av de ansatte i barnehagen til dattera ble med som frivillig. Dette var en gavepakke for meg og koret. Etter hvert ble det også med et par foreldre på øvelsene, for å hjelpe til med barna, men også to fedre som spilte gitar.

Det var fantastisk herlig å få de entusiastiske skolestarterne til å synge sammen og bevege seg til musikken! Det føltes godt å glede seg sammen over sang og bevegelse, og hovedmålet mitt var at det skulle være artig å synge sammen. Det viste seg også at det var en ypperlig alder til å starte i kor! Ungene og foreldrene var fornøyde. Selv om det hele fungerte godt, hadde jeg behov for mer kunnskap. Jeg ønsket å kunne flere spennende sanger med bevegelse, vite når man kunne begynne å synge tostemt/kanons, hvor vanskelige sangene kunne være med tanke på tekst, melodi og lengde osv. Hvor kunne jeg få denne kompetansen?

Mitt første kurs ble Ung i Kor sin årlige januarhelg på Stjørdal. Der fikk jeg lære om barnekormetodikk og barnekorstemmen. Midt i blinken for meg! Året etter var det rytmisk musikk i barne-og ungdomskor som var temaet på samme helg. Det var også helt innenfor mitt utviklingsområde, og ei helg med fantastisk fin sang og lærdom. Innimellom fikk jeg muligheten til å delta på et inspirerende Kor arti’-kurs, og omsider kom det en gavepakke dalende i form av Koralliansens modulkurs. Hurra! Med nybegynnerkurset i sekken fra noen år tilbake, kunne jeg gå i gang med modul 2, som betød tre samlinger med viktig og nyttig kunnskap om dirigering og korledelse. I skrivende stund er jeg, i en alder av 41 år, endelig i gang med å studere musikk! Jeg tar studiet «Rytmisk korledelse» som gir 30 studiepoeng. Etter dette året har jeg forhåpentligvis enda bredere kompetanse i å lede kor.

Dette er en lang fortelling om hvordan veien fram mot mer kompetanse har artet seg for min del. Dessverre er jeg redd for at det er altfor få slike fortellinger rundt om i landet. Det koster mye tid og også penger å finne mulighetene for opplæring til den som starter som mer eller mindre amatør på dirigentfeltet. Heldigvis har det i løpet av de siste årene blitt noen flere tilbud, men er det nok? Jeg har undret meg over at det finnes såpass få og ofte veldig små barnekor rundt omkring. Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på. Er det like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen? Hvem er ansvarlig for å legge til rette for oppstart av flere kortilbud? Hva gjør Ung i Kor for å sikre rekruttering? Barneidretten har en lang tradisjon for at foreldre stiller som frivillige trenere de første årene. Kan barnekor organiseres som f.eks. håndball, hvor foreldre stiller som instruktører? I så fall må det på plass et system for opplæring. Til sammenligning ligger det innenfor Håndballforbundet ferdige kursrekker som favner barnetrenere opp til elitetrenere. Dette gir trygghet, kunnskap, en større verktøykasse, tips og inspirasjon. Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte, kursing og et apparat i ryggen. Idrettslag er slike støtteapparat, hvor det allerede finnes vedtekter, organisasjonsnummer, rutiner for betaling av kontingent osv. Kan kororganisasjonene bli et slikt apparat, slik at hver lokale initiativtaker, korentusiast, forelder eller dirigent in-spe slipper å finne ut av alle disse praktiske tingene selv? Er det kanskje på tide med samarbeid mellom Ung i Kor og de kommunale kulturskolene?

I freidighetens navn tillater jeg meg å formulerer et mål for videre utvikling innen barne-og ungdomskorfeltet; Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen. Det er for optimistisk å vente på at førtiårskrisen skal ramme mange korentusiaster på samme måte.

Julehelsing frå Ung i Kor 2017

Ung i Kor sitt landsmøte, april 2017.

Det nærmar seg jul, og med det alle dei fine, små tradisjonane som held oss saman. For oss i sentralleddet til Ung i Kor betyr det innspurt på fleire frontar, men heldigvis også den årlege tradisjonen med juleverkstad der vi pakkar inn årets julegåve til våre medlemmar. Om lag 10 000 små gåver sendast ut til våre 300 medlemskor i desse dagar. Vi vonar dei kjem til nytte for store og små songarar!

I år følger også ein liten bonus; nemleg eit hefte med 13 svenske Luciasongar som vi har omsett til norsk. De har neppe tid eller høve til å øve inn desse til årets Luciafeiring, men vi vonar at dirigentar og andre der ute vil sjå det som ein inspirasjon til å skape ei triveleg feiring – for alle involverte – i åra som kjem. I fjor såg me fleire avisartiklar om konflikter rundt Luciafeiringar på barneskular og anna, og vi vonar at vi med dette heftet kan føre diskursen i ei konstruktiv retning.

2017 har vore eit år med store prosjekt og hendingar for Ung i Kor. Vi har hatt Landsmøte i Bodø, der eit nytt styre blei valt, i tillegg til nokre vedtak som vil skape spanande endringar i organisasjonen i tida som kjem. Ei av desse var at prosjektet Barn Synger blei vedteke som ei nasjonal satsing. Barn Synger er spydspissen for vår satsing for at absolutt alle barn og unge – heilt uavhengig av deira bakgrunn – skal ha eit kortilbod i sitt nærmiljø, og med dette landsmøtevedtaket betyr det at denne satsinga får eit enno sterkare fokus dei neste åra.

Prosjektet Tegnsang får også ein ny giv, med prosjektmidlar lagt til vårt regionledd Ung i Kor Midt. Ein første smak på denne satsinga er kurs på vår dirigentsamling i Stjørdal 12.-14. januar 2017. Tegnsang er både ein fin metode for å inkludere hørselshemma barn og unge i kor, og ikkje minst ei flott formidlingsform for alle typar sang!

Norges Ungdomskor har hatt eit fabelaktig jubileumsår i 2017. Det byrja med deltaking på den internasjonale ungdomskorfestivalen i London i påska. Der sang koret i både ærverdige Royal Albert Hall og Royal Festival Hall saman med kor frå alle verdshjørner.

I sommar blei det ein storslått Norgesturné som strekte seg frå Lofoten til Oslo. For mange av songarane var dette vel så eksotisk som dei mange utanlandsreisene dei får delta på!

På biletet til høgre ser du ryggen til dirigent Carl Høgset, som i 1987 stifta Norges Ungdomskor saman med Joar Rørmark. I oktober dirigerte Høgset igjen Norges Ungomskor, men denne gangen eit storkor med 120 både noverande og tidlegare songarar. Jubileumskonserten blei ei fabelaktig oppleving for alle involverte, som også inkluderte alle tidlegare dirigentar.

Før 5. januar kan nye songarar melde seg til Norges Ungdomskor 2018. Turen går til Hardanger musikkfest i mai, Tallinn og meir om sommaren og ei samling i Trondheim i oktober. Tips gjerne ein ung songar om denne fantastiske moglegheita!

I 2018 vert det nye tilsette her hos oss. Vi har i desse dagar utlyste stillingar som organisasjonskonsulent, informasjonskonsulent, i tillegg til at Ung i Kor Oslo og SørØst lyser ut stilling som Musikkonsulent. Alle stillingane har frist 20. desember, og vi vil gjerne ha så mange, flotte kandidatar som mogleg!

Nytt av året i 2017 er at Regjeringa bevilga midlar direkte over Statsbudsjettet til Koralliansen si dirigentsatsing. Det har resultert i kurs og mentorordningar for kordirigentar i heile landet. På neste års statsbudsjett er potten auka, og kormiljøet kan vente seg ei enno sterkare satsing.

For at alle våre aktivitetar og tiltak skal treffe best mogleg vil vi gjerne høyre meir frå dykk: våre medlemmar. Eit strålande døme på slik tilbakemelding kom i form av eit blogginnlegg som vert publisert på våre nettsider i desse dagar, frå den relativt ferske dirigenten Vibeke Ulstad Akersveen. Der blei det etterspurt større moglegheiter for foreldre og andre som tek initativ og startar kor i sitt nærmiljø. Dette er ei av våre hjertesaker, og vi vil anbefale å sjekke ut innlegget til Akersveen og tilsvaret frå vår styreleiar og dagleg leiar. Om du har noko å ta opp vil vi anbefale å ta kontakt med oss, vi er lydhøre for alle tilbakemeldingar!

Som vanleg vil vi minne om årsrapporten som skal inn 1. mars 2018. Det er gjennom denne de søker støtte om Frifond og momskompensasjon. For å gjere prosessen enklast mogleg er det veldig smart å ha medlemslistene i vårt register oppdatert før årsskiftet.

Frå alle oss i Ung i Kor: God jul!

På studietur til Adolf Fredriks musikklasser

Eirin Beate Åserud-Løvlid mottok støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2017. Hun benyttet sjansen til å besøke Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Her kan du lese om hennes erfaringer.

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

I høst var jeg på studieopphold hos Tony Margeta og Lina Sandborgh som jobber hos Adolf Fredriks Musikklasser. Jeg fikk være med rundt i ulike kor-timer, også hos andre lærere på skolen. Her er noen tanker jeg har gjort meg rundt dette med oppvarming og fokus i koret.

Som dirigent er det lett å falle inn i en rutine. Gjøre den samme oppvarmingen dag ut og dag inn, nærmest på autopilot. Da er det greit å reise til noen som gjør noe annerledes, kanskje noe som er rutine for dem men nytt for meg? 

Oppvarming med Tony Margeta.

Tony som jeg besøkte på AF, hadde laget et flott opplegg til meg der jeg fikk oppleve ikke bare ham selv og hans måte å gjøre ting på, men jeg fikk også gå innom flere av hans kollegaer og på ulike alderstrinn. 

Tony selv var energisk, humoristisk, krevende, vennlig og streng. Noen timer startet han rett på stemmeoppvarming med piano som tonefølge. Andre timer startet rett og slett med klapping, knipsing og tramping av rytmer. Til tider må jeg si det var temmelig komplisert, men elevene hang med. Dette “vekket” dem alle – de var rett og slett nødt til å følge med for å få dette til! En dag spurte han elevene sine: “Hvorfor gjør vi dette, tror dere?” Mange gode svar kom, men ett var vel det aller viktigste: “Vi må fokusere på det vi holder på med!” 

Lina Sandborgh

Lina Sandborgh hadde en “fysisk kanon” der hun viste nye element som  rytmer (klapp og knips) eller en bevegelse, en tone, en snakket rytme, eller en tramperytme og mer. Mens elevene gjorde forrige element, viste hun neste. Dette klarte elevene veldig bra! Lina selv virket helt uanstrengt i dette og jeg fikk heldigvis sett det to ganger med to ulike aldersgrupper. Vanskelig å forklare hvordan hun gjorde det, men hun setter rett og slett sammen masse ulike elementer etter hverandre, sier til barna at det er en kanon mellom henne og dem, og så er det i gang. Jeg har allerede prøvd dette på mine Spirer i domkirken. Barna klarer det utmerket, det er hos meg det stokker seg-så jeg må rett og slett øve masse på min del av kanonen! 

Jeg var med inn i en fjerdeklasse-time. Der brukte læreren en del “vanlige” oppvarmingsøvelser, men med unge elever brukte hun også Solfa-metoden og kanoner. Når elevene går i fjerdeklasse om høsten, er de helt nye på skolen og mye må læres. Men de er også som svamper i denne tiden; svært motiverte og veldig glade for å ha kommet inn på AF. Så de er temmelig lydhøre. 

Så kommer man hjem til hverdagen. Tester ut nye oppvarmingsøvelser med egne kor, og oppdager at man faktisk må ha disse nye øvelsene “under huden” selv før man lar korene prøve seg. Kanon-sanger går jo greit å lære fra seg med en gang. Men andre oppvarmingsøvelser krever kanskje mer av en selv. Så nå gjelder det for meg framover å ikke bare falle tilbake til det gamle, trygge, men også gi mine kor noen nye impulser fra det jeg selv opplevde. Linas fysiske kanon er i alle fall noe jeg skal lære meg, Tonys energi kan man bare håpe på at man klarer å bringe med seg videre! Samtidig tenker jeg også over hva som er bra med “mine” oppvarmingsøvelser-hvilke jeg er fornøyd med og vil fortsette å fokusere på. Det er heldigvis ikke slik at alt må “byttes ut” selv om man har vært på inspirasjonstur! 

 

VinterSangHelgen vest 2018

10.-11. februar 2018 inviterer Ung i Kor – Vest og Fjell kulturskulekor til VinterSangHelgen 2018 på Liljevatnet skole på Fjell, utenfor Bergen. Samlingen er for ungdom fra 7. klasse og ut videregående. 

Tema for VinterSangHelgen 2018 vil være musikk fra musikal og film, også med fokus på bevegelse på scenen. Deltakere som tidligere har vært med på SommerSangUka eller VinterSangHelgen vil kjenne igjen noe av musikken. Det blir også lagt til rette for overnatting på skolen der arrangementet holdes.

Arrangementet er primært myntet på kor, eller ungdomsgrupper fra kor, men ungdom som deltok  på SommerSangUka 2017 og vil møte deltakere derfra igjen har anledning til å delta som enkeltsangere. Vi håper på mange deltakere fra SommerSangUka så vi får et lite “reunion” på VinterSangHelgen!

Instruktører på samlingen er Åshild Eriksen som vi kjenner godt fra Fjell kulturskulekor og SommerSangUka. Hun vil også ha med seg pianist og en instruktør som vil jobbe med regi.

Timeplan:
Lørdag 10. februar: kl. 11-18
Søndag 11. februar: kl. 10- ca. 15.30 (konsert kl. 14.30)

Pris: 250,- per person (inkluderer overnatting lør.-søn. på skolen (klasserom), lunch og kvelds lør., frokost og lunch søn.), deltakerne ordner selv transport til og fra Fjell. Kor som deltar må stille med minimum en voksen per kor på hele arrangementet som også vil få tildelt praktiske oppgaver av arrangøren.

VinterSangHelgen arrangeres i samarbeid med Fjell Kulturskulekor. Takk til dem som gjør det mulig å gjennomføre arrangementet!

Påmelding og spørsmål til: vest@ungikor.no

Påmeldingsfrist 21. januar 2018

Pitsj til dirigentsamlingen i Stjørdal

I forbindelse med Dirigentsamlingen i Stjørdal arrangerer Ung i Kor og Kimen kulturhus konsert med vokalgruppen Pitsj! Konserten finner sted i Kimen kulturhus kl 20., fredag 12. januar. Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse, som begge synger i Pitsj, er også kursholdere denne helgen.

Vokalgruppen Pitsj

Pitsj er fem sterke stemmer som skaper vokalmusikk i landskapet mellom jazz, pop og folk. Ensemblet er kjennetegnet av homogenitet, groove og et stort stilmessig spenn. Ambisjonen er å utnytte alt det potensial som ligger i fem jentestemmer. I ti år har de vært en av Norges og Nordens ledende vokalgrupper.

Fra debuten i 2006 har Pitsj vært kjent for friske versjoner og sofistikerte tolkninger av  norske viseskatter, samt kjente standardlåter i nye norske gjendiktninger. I dag skriver gruppa egen musikk med et sound som er både mykt og kraftfullt. 

Pitsj fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker for debutalbumet Pitsj (Grappa, 2006). Plata ble spilt inn i The Real Groups studio i Stockholm med den svenske vokalgruppens primus motor, Anders Edenroth, som produsent. De nådde samme høst til topps på Norsktoppen og kom til finalen i NRKs program Kjempesjansen, hvor de deltok sammen med artister som Alexander Rybak, Valkyrien All Stars og Katzenjammer. Siden har Pitsj gitt ut Gjenfortellinger (Grappa, 2009) samt medvirket på Kjell Karlsens Edvard Grieg in Jazz Mood (Universal, 2008). I 2014 kom gruppa med sitt foreløpig siste album SNØ, som høstet svært gode kritikker. I 2016 jubilerer gruppa etter ti år som plateartister og lanserer samtidig en ny EP. De nye låtene er komponert av Anja Eline Skybakmoen og Hanna Paulsberg.

Utenfor Norge har Pitsj turnert i Latinamerika, Japan, Øst-Europa og Skandinavia. Pitsj har samarbeidet med musikere og arrangører som Hanne Hukkelberg, Sverre Indris Joner, Andreas Utnem, Bjørn Bolstad Skjelbred, Bjørn Kruse, Hanna Paulsberg, Eyolf Dale, Øyvind Brekke, Helge Lien, Anders Edenroth, Even Kruse Skatrud, Kjell Karlsen, Helge Sunde,  Wenche Losnegård, Odd Nordstoga, Sigvart Dagsland, Ole Edvard Antonsen og Øystein Wiik. Gruppas originale arrangementer er etterspurt både i Norge og utlandet.

Pitsj består av Anja Eline Skybakmoen, Anine Kruse Skatrud, Benedikte Kruse, Ida Roggen og Ane Carmen Roggen.

Gjennom dirigentsamlingen i Stjørdal holder søstrene Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse kurs om rytmisk musikk i ungdomskor. Les mer om kurset her (.pdf)!