Julekonsert med korene på Holmlia

“Julestemning” er tittelen, og en vet jo at det svinger av koristene i Holmlia aspirant, barne og ungdomskor! De synger både kjente og kjære julesanger, og ikke minst vakre julesanger fra nyere tid. Bandet som medvirker er en annen setting enn tidligere – de har med pianist, fløyte/saks og perkusjon. Spennende! Barn og unge gleder seg til å fremføre julesangene og håper riktig mange kommer til julekonserten. Korene lover at alle kommer i en riktig god julestemning!

Det hele skjer på Hallagerbakken skole 9. desember kl 17!

– Anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk

Sylvia Hetlelid Isaksen mottok Støtte til musikkopplæring for å delta på dirigentsamlinga i Stjørdal januar 2017. Her deler ho sine erfaringar frå Koralliansen sine modulbaserte kurs:

I januar deltok jeg på dirigentkurs (modul 1) på Stjørdal, i regi av Koralliansen. Jeg har hele livet vært glad i musikk, både å spille instrument og synge. I den siste tiden har jeg følt at det var på tide å utvide repertoaret til å også inkludere armvifting. Lite visste jeg at armviftingen var den minst viktige delen av å dirigere, eller ensembleledelse, som er mer beskrivende. De fryktede armbevegelsene utgjorde bare noen få timer av kurset, som til sammen var over to helger. Resten brukte vi på innstuderingsstrategier, blikk, pust, kroppsholdning, og generell kommunikasjon med koret. Mange på kurset hadde direksjonserfaring, og mange hadde ikke det. Det var interessant å høre om de andre kursdeltakernes erfaringer.

Tove Ramlo-Ystad sørget for god progresjon gjennom kurshelgene, og det var en stor glede for gruppen å ha en så erfaren dirigent og instruktør til å undervise på nivå 1. Mye erfaring gjør en i stand til å virkelig få fatt i hva som er kjernen i det å lede et kor, og hva som er kjekt å gjøre, dersom man har overskudd, men ikke avgjørende for suksess.  

Etter den første helgen, meldte jeg meg på helg 2 i modulen, denne var også veldig lærerik. Jeg forbinder ikke lenger dirigering først og fremst med armbevegelsene, og på konserter har jeg nå begynt å se mest på dirigenten, som så mange andre som nettopp har lært seg å dirigere.

Dirigentkurs modul 1 kan anbefales til alle som ønsker å utvikle seg musikalsk, uavhengig av om de ønsker å gå videre med direksjon eller ikke.

Tusen takk til Ung i Kor, som gjorde det mulig for meg å delta på dette kurset!

Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor blir delt ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. 

Aktiv adventstid for Grålum Vokalis

Grålum Vokalis, som held til like utanfor Sarpsborg, har ei aktiv adventstid føre seg. Det heile tek til med julegrantenning allereie komande søndag, og held så fram til både julaftan og andre juledag. Om du er i området veit du kva du har å gjere!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Universitetslektor og sangpedagog Kari Olene Rønnes har valgt å donere en lengre artikkel til Ung i Kor, til glede for barne- og ungdomskordirigenter i hele Norge. Rønnes har praktisert som sangpedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I flere år var Rønnes tillitsvalgt blant annet i Norsk Musikkråd og Ung i Kor (den gangen Norges barne-og ungdomskorforbund).

Videre var Oma Rønnes president i 10 år i den nordiske organisasjonen for barne- og ungdomskor, Norbusang. I dag underviser Rønnes i pedagogikk, kunstfagdidaktikk, vokaldidaktikk og pedagogisk veiledning ved Institiutt for musikk og dans ved Universitet i Stavanger.

I artikkelen “Barnestemmen – Noen metodiske tips” gir Rønnes grundige og detaljerte råd om kor- og sangundervisning for barn i ulike aldre. Les innledningen under, og last ned hele artikkelen som .pdf (6 sider) her.!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Kari Olene Oma Rønnes
Sangpedagog/universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Når vi jobber med barn og sang er det viktig å tenke over undervisningens muligheter og begrensninger. Dette dokumentet er en generell betraktning av hva det enkelte barn mestrer ved de ulike alderstrinn. Det er store forskjeller og vil være preget barnets arv, miljø og stimulans. Ut ifra min egen erfaring som sangpedagog for og med barn, velger jeg her å gi noen vurderinger av innholdet i undervisningen, i forhold til barnets alder. I prinsippet skiller ikke barnestemmen seg fra den voksnes stemme. Den er bygget på samme måte, er i stadig utvikling og den er et dynamisk medium.

Jeg håper denne teksten kan være en hjelp i prosessen for valg av metode, øvelser og repertoar. Det kan være avgjørende for å lykkes i dette spennende, men også utfordrende arbeidet. Jeg ønsker en undervisning der det sangtekniske arbeid i barneårene går via lek, det spontane og hvor det skapende bør være en sentral innfallsport. Og ikke minst ønsker jeg at barna får lytte til sang, der pedagogens stemme fungerer som et forbilde og vekker barnets interesse, lyst og nysgjerrighet til selv å synge, i og med at barna er mestere i det å imitere.

Aktuelle problemstillinger og spørsmål vi bør tenke igjennom når vi former sangundervisningen:

  • Hvilke tekster og melodier appellerer til barnet?
  • Mulighet og mottakelighet for vokal instruksjon
  • Mulighet og mottakelighet for musikalsk nyansering og uttrykk, som f. eks dynamikk, frasering, pust og artikulasjon
  • Mulighet og mottakelighet for flerstemt sang
  • Valg av språk, rytme, toneomfang, toneart, register

Last ned hele artikkelen her (.pdf)!